Dacia nemuritoare, la al XIII-lea număr

• publicat la: 19 septembrie 2014
Dacia nemuritoare, la al XIII-lea număr

A apărut numărul  11 al revistei ,,Dacia Nemuritoare’’ o  publicaţie patriotică ce scoate la lumină, în paginile sale, documente şi informaţii preţioase din istoria nemului românesc, dar şi din perioada contemporană cu multiplele sale problematici. În acest sens, aducem în atenţie articolul semnat de către scriitorul Dan Eugen Dumitrescu, intitulat ,,De ce trebuie să apreciem şi să iubim animalele’’. În acest articol, autorul face o analiză a relaţiei pe care a avut-o întotdeauna omul cu animalele, pe care le-a domesticit, le-a folosit în scopuri ca obţinerea hranei, a îmbrăcămintei, în deplasări şi războaie. Autorul subliniază importanţa unei atitudini bune faţă de animale, care au o psihologie a lor, care îşi cunosc locul în haită, cunosc ce e iubirea, mai ales caii şi câinii, şi care şi-o revarsă în stilul lor către stăpân şi membrii colectivităţii lor, spre deosebire de oameni, care de prea multe ori sunt plini de ură şi răutate.

Deosebit de bine documentat este articolul ,, Mihai Viteazul în conştiinţa europeană’’ , în care autorul prof. Marin Alexandru Cristian evocă personalitatea complexă şi marcantă a lui Mihai Viteazul, spunând că Mihai Viteazul a fost comparat în epoca sa cu marele Alexandru Macedon, că ,,ardelenii îl numesc regale lor, Mihai şi Alexandru cel Mare’’ prin prisma succeselor strălucite obţinute împotriva adversarilor creştinătăţii.

O mențiune aparte aducem articolului lui Ilie Gabra, doctor în filosofie, care consacră un spaţiu articolului aniversar ,,Neagoe Basarab –  502 ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti în care  evocă personalitatea marelui domnitor al Ţării Româneşti. El îl citează pe Nicolae Iorga care l a definit pe Neagoe Basarab ca fiind,, primul domn roman ridicat dintre boierii dregători, ceea ce şi a pus pecetea pe întregul stil de ,,vrednicie şi credinţă’’ faţă de neamul său, să trăiască miezul evenimentelor epocii sale, să lase moştenire o vastă operă de  construcţii şi ctitorii, fără precendent printer care biserica Mănăstirii Curtea de Argeş, considerată de călătorii străini una din minunile lumii, precum şi învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie’’ care constituie chintesenţa de veacuri de dezvoltare social, politică şi culturală a Ţărilor Române’’.

Opera marelui  poet al  neamului românesc, George Coşbuc, este privită dintr-o perspectivă nouă de prof. Gheorghe Bucur în „ Specificul viziunii mitologice a lui George Coşbuc” aflat la prima parte, care afirmă că poetul ardelean înscrie, prin invocarea universalităţii motivelor folclorice naţionale, cultura noastră populară într-o sferă mai largă decât cea greco-latină şi mediteraneană într-una dintr-o etapă mai veche, cea a originii indo-europene.

Mai amintim continuarea unor articole iniţiate în numerele anterioare, precum ,,Femeile din Vechiul Testament’’ (V), în care se vorbeşte despre Maria Magdalena şi despre Marta şi Maria, autor prof.dr. Irina Stejaru, ,,Problema Basarabiei în discuţiile româno-sovietice din timpul Războiului Rece (VII) scris de dr. Ion Constantin, ,,Harpia- temuta sabie încovoiată a geto-dacilor nemuritori (II), articol scris de  conf. Univ. dr. George V. Grigore, ,,Ardealul este leagănul românismului’’, semnat de scriitorul Lazăr Lădariu, articolul scris de prof Dorin Mircea Istrate-,,Neamul nostru-Cei învechiţi în timp(3) de la rubrica ,, Trecători prin vreme’’(IV), ,,Ocna Telega’’(III), autor prof. Ilie Cristian,  ,,Eminescu-prima jertfă politică pe altarul Daciei Mari (VII), al autorului prof. Univ. dr. Aurel  David,  ,,Pericolul extremismului maghiar’’(VI), autor conf. Univ.dr. G.D. Iscru şi ,,Scupltorul Constantin Brâncuşi, cel care a deschis o filială oltenească la Paris (II) semnat de scriitorul Dan Eugen Dumitrescu. ,,Problema Basarabiei în discuţiile româno-sovietice din timpul Războiului Rece (VIII) scris de dr. Ion Constantin şi articolul scris de prof. dr. Radu Raisa ,,Căluşarii, un joc trac ?’’ (VIII).

Abonamente la această revistă se pot face prin Poşta Română,nr.catalog 19150 sau o  puteţi cumpăra de la chioscurile de ziare.

Lasati un comentariu