Indemnizaţia de şomaj pentru absolvenţi

• publicat la: 19 martie 2015
Indemnizaţia de şomaj pentru absolvenţi

Indemnizatia de somaj pentru absolventi se acorda la cerere, pe o perioada de 6 luni

 • Este o suma fixa;
 • Se acorda lunar;
 • Se acorda de la data:

-expirarii perioadei de 60 de zile de la absolvire, in care nu a reusit sa-si gaseasca un loc de munca;

-absolvirii scolilor special pentru persoane cu handicap.

 • Cuantumul reprezinta 50% din valoarea indicatorului social de referinta in vigoare;
 • Poate fi solicitata in cel mult 12 luni de la data absolvirii;
 • Se acorda o singura data , pentru fiecare forma de invatamant absolvita.

Absolventii care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii :

 • Sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitati, la agentia la care sunt inregistrati, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;
 • Sa comunice in termen de 3 zile agentiei orice modificare a conditiilor care a condus la acordarea drepturilor;
 • Sa participe la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentie;
 • Sa caute active un loc de munca;
 • Sa instinteze in scris agentia la aparitia starii de incapacitate temporara de munca si numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza aceasta, in termen de 24 de ore de la data acordarii concediului medical.

Lasati un comentariu