SC Ardealul SA Carei convoacă Adunarea Acţionarilor

• publicat la: 21 martie 2015
SC Ardealul SA Carei convoacă Adunarea Acţionarilor

Consiliul de Administraţie al SC ARDEALUL SA Carei, în baza prevederilor Legii 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare şi a prevederilor actelor constitutive ale societăţii, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 23.04.2015  la ora 12,00   în sala de şedinţe de la sediul societăţii din str. Cuza Vodă, nr.24 Carei, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă 01.04.2015.

A.G.O.A  va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea şi aprobarea raportului Consiliului de Administraţie pe anul 2014

     2.Prezentarea raportului Auditorului Financiar

     3.Prezentarea şi aprobarea bilanţului şi a contului de profit şi pierdere pentru exerciţiul financiar 2014

     4.Prezentarea şi aprobarea bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2015

    5.Prezentarea şi aprobarea proiectului de investiţii pentru anul  2015

   6.Mandatarea Consiliului de Administraţie de a contracta credite bancare pentru producţie şi investiţii

  7.Imputernicirea Consiliului de Administraţie de a proceda la vânzări şi cumpărări de active, acţiuni, precum şi constituirea de garanţiire ale mobiliare şi imobiliare

8.Radierea societăţii Erdely GabonaKft, al cărei unic asociat este SC ARDEALUL SA

 9.Prelungirea mandatului Consiliului de Administraţie pe un an

10.Numirea SC AUDEXCO SRL, ca auditor financiar pe doi ani

11.ImputernicireaConsiliului de Administraţie pentru accesarea fondurilor nerambursabile

Documentele, procurile speciale şi informaţiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societăţii.Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală se poate face pe bază de procuri speciale, care se vor depune la sediul societăţii până la data de 18.04.2015.Consiliul de Administraţie propune data de înregistrare 12.05.2015.

        În cazul în care nu sunt întrunite condiţiile cerute de lege, a doua convocare se face pentru data de 24.04.2015  la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

comentarii

de Magda la 26 martie 2015 - 23:11

cine este Erdely GabonaKft, al cărei unic asociat este SC ARDEALUL SA?

Lasati un comentariu