CONVOCATOR pentru Adunarea Generală de la SC Ardealul SA Carei

• publicat la: 19 iulie 2019
CONVOCATOR pentru Adunarea Generală de la SC Ardealul SA Carei

Directoratul SC ARDEALUL SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în Carei, str.Cuza Voda, nr.24, jud.Satu Mare, înmatriculată la ORC Satu Mare sub nr.J 30/73/1991, având cod fiscal nr.RO 646347,  întrunit în sedinta din data de 17.07.2019, în temeiul Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare si a prevederilor din Actul Constitutiv

 

                                                                CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor in data de 02.09.2019, la ora  12.00 la adresa sediului societății din Carei, str.Cuza Vodă, nr.24, pentru toti actionarii societății înscrisi in Registrul actionarilor la sfârşitul zilei de 19.08.2019, considerată Data de Referinta pentru această adunare.  In cazul în care la data mentionată mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezență prevăzute de Legea nr.31/1990 si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoacă si se fixează în temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Actionarilor Societatii pentru data de 03.09.2019, la aceeasi oră, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Dată de Referință.

A.G.E.A va avea următoarea ordine de zi:

1.Actualizarea Regulamentului cu privire la cesionarea, transferul si evidenta actiunilor SC ARDEALUL SA Carei, adoptat prin Adunarea Generala a Actionarilor din 2004.

2.Aprobarea datei de 10.10.2019, ca data de înregistrare.

Documentele, procurile speciale şi informaţiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societăţii.  Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală se poate face pe bază de procuri speciale, care se vor depune la sediul societăţii până la data de 28.08.2019.

 

PRESEDINTELE COMITETULUI DIRECTOR

                                                         NUNA SIMONA

Lasati un comentariu