FSLI solicită Ministrului Educaţiei să determine costul standard per elev/preşcolar

• publicat la: 3 aprilie 2015
FSLI solicită Ministrului Educaţiei să determine costul standard per elev/preşcolar

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a sesizat, de mai multe ori, Ministerului Educaţiei Naţionale asupra faptului că costul standard nu este stabilit corect şi că nu există un coeficient de corecţie în costul standard, ne informează Victor Oprea, preşedintele Sindicatului Liber din Învăţământ Satu Mare.

Costul standard astfel cum este stabilit nu are în vedere faptul că există numeroase unităţi de învăţământ care au un număr mare de elevi şi la nivelul cărora sunt încadrate multe cadre didactice cu gradul didactic I, cu mulţi ani de vechime în învăţământ şi unele dintre ele beneficiare ale gradaţiei de merit, elemente care nu au fost avute în vedere la fundamentarea costului standard per preşcolar/elev, ceea ce creează, an de an, dificultăţi în plata salariilor personalului didactic, datorită insuficienţei fondurilor alocate pentru plata salariilor, situaţia fiind dramatic la nivelul unităţilor de învăţământ vocaţional.

În ultima vreme,FSLI a primit numeroase  sesizări conform cărora, costul standard astfel cum a fost stability prin H.G. nr.9/2015 pentru modificarea Hotărării Guvernului nr.72/2013, nu permite acoperirea cheltuielilor de personal, întrucât nu s-au stability coeficienţi suplimentari de diferenţiere în funcţie de structura personalului, şi nici nu au fost avute în vedere majorările salariale care se acordă în anul 2015 personalului didactic.

De asemenea, costul standard nu a avut în vedere şi compsensaţiile tranzitorii de care beneficiază personalul didactic.
În aceste condiţii, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ consideră că  este absolut necesară modificarea, în cel mai scurt timp, a costului standard stabilit potrivit art.2 al H.G. nr. 72/2013, astfel cum a fost modificat prin H.G. nr.9/2015.

Lasati un comentariu