31 mai: Ziua Rezervistului militar

• publicat la: 30 May 2015
31 mai:  Ziua Rezervistului militar

În data de 31 mai 1864, în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, a fost adoptată „Legea asupra poziţiei ofiţerilor”, primul act normativ care dă identitate, valoare şi sens corpului cadrelor militare în rezervă. În memoria acestui eveniment şi în semn de respect pentru cei care au făcut din militărie profesia  lor de o viaţă, Guvernul României, prin H.G. nr.464/2010, a instituit „ Ziua Rezervistului militar”, care se aniversează, în fiecare an, în ultima zi din luna  mai.

Prin această hotărâre se dă, însă, o semnificaţie mult mai largă noţiunii de rezervist militar. Astfel, potrivit art. 3 al hotărârii, „ prin rezervist militar se înţelege orice persoană care deţine grad militar în rezervă sau în retragere”. De aceea, multe  persoane cu studii superioare din viaţa civilă, care au grad militar ca urmare a absolvirii unor forme de pregătire specifică, precum şi toate cadrele militare în rezervă au îndreptăţirea să aniverseze această zi importantă. Sărbătoarea este înscrisă în Calendarul Tradiţiilor Militare, periodic de istorie şi cultură, editat de Statul Major General al Armatei Române.

A doua semnificaţie a zilei de 31 mai este dată de faptul că, printr-o coincidenţă fericită, la 31 mai 1990, după o întrerupere abuzivă de 42 de ani din timpul regimului totalitar, a fost reluată tradiţia asocierii cadrelor militare şi s-a înfiinţat structura care astăzi se numeşte „Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere” (A.N.C.M.R.R.).  De aceea,  prin decizia  conducerii acestei asociaţii s-a stabilit ca, în data de 31 mai, să fie marcată şi „Ziua A.N.C.M.R.R.”

Astfel că, este un prilej potrivit pentru a menţiona  câteva date privind statutul şi realizările acestei asociaţii. Încă de la înfiinţare, ea a fost înregistrată, prin hotărâre a instanţelor judecătoreşti, ca persoană juridică, de drept privat, democratică şi independentă. Câţiva ani mai târziu, prin H.G.nr.20/2004, a primit statutul de asociaţie de utilitate publică. Totodată, prin Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. 5198/2008, i s-a  acordat dreptul de a avea însemn heraldic, steag de identificare şi emblemă de onoare, proprii. Potrivit Statutului,  asociaţia  noastră îşi desfăşoară activitatea sub patronajul Ministrului Apărării Naţionale.

Ea asigură acţiunea coerentă şi unitară a rezerviştilor militari pentru îndeplinirea unor obiective cum sunt: integrarea firească a militarilor în evoluţia societăţii româneşti;  apărarea valorilor fundamentale ale României, a tradiţiilor şi simbolurilor naţionale; susţinerea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor vârstnice; cultivarea valorilor civice ale statului de drept; educarea tinerilor în spiritului patriotismului autentic; iniţierea unor măsuri de asistenţă socială, medicală şi juridică, necesare acestei categorii sociale; promovarea sentimentelor de camaraderie între rezerviştii militari şi cadrele aflate în activitate; relaţionarea optimă cu autorităţile centrale, cu cele locale şi cu asociaţiile similare din ţară şi din străinătate.

Printre realizările sale notabile se pot menţiona numeroasele demersuri făcute pentru apărarea drepturilor la pensie, legal cuvenite rezerviştilor militari, menţinerea coerenţei şi unităţii filialelor sale judeţene, colaborarea fructuoasă cu celelalte structuri asociative din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Totodată, este remarcabil faptul că A.N.C.M.R.R.  a menţinut legături benefice cu Confederaţia Interaliată a Ofiţerilor de Rezervă ( C.I.O.R.), iar în anul 2004, la Congresul de la Viena, a fost primită ca membru în această organizaţie internaţională, în care  sunt reprezentaţi rezerviştii militari din ţările N.A.T.O.

În prezent, A.N.C.M.R.R. îşi desfăşoară activitatea pe baza „ Strategiei A.N.C.M.R.R. pentru perioada 2013-2017”, document care dă  acestei structuri asociative o orientare coerentă şi o bună perspectivă de evoluţie.

Filialele judeţene aniversează, şi ele, 25 de ani de la înfiinţare. În contextul marcării  « Zilei Rezervistului Militar », ele sunt preocupate de organizarea unor activităţi  cât mai interesante şi diversificate. Este vorba despre : comunicări pe teme privind evoluţia armatei şi a statutului  de rezervist militar ; o consfătuire zonală, la care  vor participa reprezentanţi din conducerea centrală şi din alte zece filiale judeţene, din partea de nord-vest a ţării, precum şi preşedinţii Consiliilor Judeţene ale Persoanelor Vârstnice ; întâlniri  cu   factori   de  comandă  din  unităţile militare ;  intervenţii în presa scrisă şi audiovizuală ; acţiuni de informare şi consultanţă pe teme istorice,  juridice sau strategice, de actualitate ; prezentarea  unor cărţi publicate de rezerviştii militari ; vizionarea de filme documentare dedicate cunoaşterii tradiţiilor armatei ;  expoziţii  de fotografii şi  diferite  activităţi de socializare.

Acţiuni similare se desfăşoară şi la nivelul Filialei Judeţene Satu-Mare a A.N.C.M.R.R., al cărei preşedinte este domnul colonel (r.) Mircea BLIDĂREAN.   Prin toate acestea se doreşte acordarea respectului cuvenit celor care au slujit ţara sub drapelele de luptă ale unităţilor militare.

Fără îndoială, marcarea unui astfel de eveniment ne onorează,  crează oportunitatea rememorării unor momente din  viaţa noastră şi a unor împliniri profesionale, ca militari activi. Suntem recunoscători societăţii şi autorităţilor statului român pentru instituirea  oficială a acestei zile simbolice. Mulţumim, de asemenea, prestigioasei publicaţii „Buletin de Carei” pentru colaborarea fructuoasă  şi ajutorul acordat în mediatizarea activităţilor noastre specifice.

Col (r.)

                   Gheorghe CIREAP

Lasati un comentariu