Nu uitaţi de Dezbaterea publică pentru amenajarea zonei bălţii Şomoş

• publicat la: 24 July 2016
Nu uitaţi de Dezbaterea publică pentru amenajarea zonei bălţii Şomoş

În luna martie a.c. , consilierul liberal Ilie Ciută era prezent în mijlocul locuitorilor de pe strada Pomilor de lângă balta  plină de gunoaie Şomoş pentru a le asculta păsurile.

https://www.buletindecarei.ro/2016/03/ilie-ciuta-in-mijlocul-careienilor-balta-gunoi-de-pe-strada-pomilor.html

La 4  luni de la implicarea consilierului liberal Ciută în  remedierea situaţiei cu care aceştia se confruntau, administraţia Kovacs şi-a adus aminte de ei, a constatat că cele semnalate au suport în realitate  şi iată că se ia în calcul cosmetizarea zonei.

Municipiul Carei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, a inițiat procedura de Dezbatere publică a Planului Urbanistic Zonal – Amenajare Zonă de Agrement ,,Somos” , municipiul Carei, jud. Satu Mare, începând cu data de 13 iulie 2016.

Documentul supus dezbaterii poate fi consultat la sediul Primăriei municipiului Carer, str. 1 Decembrie 1918 Nr. 40, Serviciu Urbanism, Protecția Mediului st Comercial, precum și pe site-ul *www.municipiuIcarei.ro.* <http://www.municipiuicarei.ro/>

Observațiile și propunerile persoanelor interesate se primesc zilnic, în scris, de luni până joi, între orele 08.00-16.00, respectiv vineri, între orele 08.00-13.00, la Registratura primăriei, camera 1, str. I Decembrie 1918 nr. 40, până la data de 22 iulie 2016, ora 16.00 prin fax la nr. 0261 /861.663, prin email la adresa *primariabpri@vahoo.com <primariabpri@vahoo.com>,respectiv pe site-ul primăriei www.municipiulcarei.ro. <http://www.municipiulcarei.ro./>

Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normatlv la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 25 iulie 2016, ora 16.00, în Sala de ședințe a Consiliului Local al Primăriei municipiului Carei.Persoana desemnată din cadrul instituției, responsabilă pentru relația cu societatea civilă, care va primi propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ, este domnul Egli Sebastian, șef Serviciu Urbanism, Protecția Mediului și Comercial din cadrul Primăriei municipiului Carei.

Buletin de Carei

Lasati un comentariu