Sucurile la control! Amenzi de 35.000 lei pentru abateri

• publicat la: 9 August 2016
Sucurile la control! Amenzi de 35.000 lei pentru abateri

În perioada 25.07- 05.08. 2016 pe raza judetului Satu Mare  s-a desfasurat conform programului de control aferent trimestrului III 2016 aprobat de Preşedintele ANPC, o acţiune tematică de control  privind modul de respectare a prevederilor legale, conformitatea şi modul de etichetare, prezentare şi publicitate a băuturilor răcoritoare , sucurilor şi nectarurilor din fructe.

S-a urmărit în principal:

Calitatea produselor  comercializate:

-         starea ambalajelor şi calitatea acestora (integritate, etanşeitate) astfel încât să nu fie permisă modificarea calităţii iniţiale a produsului;

-         încadrarea în volumul net declarat;

-         încadrarea băuturilor răcoritoare şi a sucurilor şi nectarurilor din fructe în data durabilităţii minimale declarată de producători;

-         încadrarea în parametrii de calitate.

 Modul de informare a consumatorilor asupra elementelor de identificare şi caracterizare ale produselor comercializate:

-          etichetarea băuturilor răcoritoare şi a sucurilor şi nectarurilor din fructe conform prevederilor Ordinului comun nr. 510/ 768/ 319/  2003 ;

-          înscrierea pe etichetă a avertismentelor obligatorii, conform prevederilor Anexei 5 la Regulamentul nr. 1333/2008: „denumirea sau numărul E al colorantului (coloranţilor): poate afecta negativ activitatea copiilor şi atenţia acestora”, în cazul utilizării coloranţilor E102 (tartrazina); E104 (galben de chinolină); E 110 (galben portocaliu); E122 (carmoizina / azorubina); E 124 (roşu ponceau 4R); E 129 (roşu allura);

-          afişarea preţurilor (preţul de comercializare şi preţul pe unitatea de măsură) conform legislaţiei în vigoare.

Respectarea condiţiilor de depozitare prevăzute de producători la comercializarea băuturilor răcoritoare şi a sucurilor şi nectarurilor din fructe.

Respectarea prevederilor Legii nr. 363/2007  privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Legalitatea

-          Existenţa registrului unic de control;

-          Comercializarea în locuri autorizate;

-          Afişarea la loc vizibil a plachetei cu TELEFONUL CONSUMATORILOR, conform prevederilor Ordinului Preşedintelui ANPC nr.72/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

    Deficiente constatate  

Lipsa traducere in limba romana  a informatiilor de pe etichete la sucurile si nectarurile din import .

Lipsa inscrierea pe eticheta  a avertismentelor  obligatorii :  denumirea sau numarul E al colorantului .

Lipsa   inscrierea pe eticheta  a informatiilor privind procentul  din ingredientul care se regaseste  in denumirea produsului .

Lipsa afisare preturi .

  Sanctiuni aplicate

Din cei 12 operatori economici verificati , la 10 operatori economici s-au constatat  abateri  ,fiind sanctionati contraventional cu avertisment si amenzi in valoare de 35.000 lei  si s-au  dispus masuri privind remedierea deficientelor .

Comisar  sef adj

Pinter Maria

 

Lasati un comentariu