Întâlnire Grup de Lucru Mixt la Prefectura Satu Mare

• publicat la: 18 septembrie 2017
Întâlnire Grup de Lucru Mixt la Prefectura Satu Mare

Luni, 18.09.2017, ora 10, în sala mică de şedinţe a Palatului Administrativ, prefectul judeţului Satu Mare, Darius Filip a prezidat şedinţa Grupului de Lucru Mixt Satu Mare.

Primul punct pe ordinea de zi a fost prezentat de primarul Comunei Medieşu Aurit, Iancu Radu Mihai care a expus obiectivele şi activităţile proiectului finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman  – “ A.U.R.I.T – AcţiUni pentru Reducerea  numărului de persoane aflate în Risc de excluziune prin măsuri Integrate în Medieşul Aurit” – Axa Prioritară 4.1, proiect derulat de Primăria Comunei Medieşu Aurit în parteneriat cu Şcoala Gimnazială „ George Coşbuc” Medieşul Aurit, pe o perioadă de 3 ani.

Proiectul vizează 560 de persoane din comunitatea marginalizată aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială în care există populaţie aparţinând minorităţii rome. Din cele 560 de persoane aflate în risc de sărăcie, 60% (336 persoane) vor fi de etnie romă.

Grupul ţintă va beneficia de următoarele servicii: 280 de copii vor beneficia de măsuri de sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţie, servicii medicale şi socio-medicale. Minim 75 de copii vor putea participa la activităţi derulate la after school, beneficiind de masa caldă la prânz. Tuturor copiilor le va fi pus la dispoziţie un microbus şcolar care îi va ajuta să ajungă la timp la şcoală.

Persoanele adulte vor beneficia de un pachet complex de servicii conţinând activităţi de dezvoltare motivaţională, consiliere şi asistenţă în vederea pregătirii şi susţinerii lor pentru găsirea şi menţinerea unui loc de muncă sau pentru înfiinţarea unor afaceri pe pieţele din mediile de rezidenţă, care pot genera  dezvoltare locală şi oportunităţi de angajare şi autoangajare.

Prin acest proiect va fi organizat şi dotat, de asemenea, un centru comunitar de servicii integrate în care să fie furnizate servicii sociale, medicale şi socio-medicale pentru persoanele marginalizate.

Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuit în comunitatea marginalizată vor fi modernizate minim 10 locuinţe sociale pentru minim 50 de persoane, în special pentru persoane de etnie romă.

Având în vedere că persoanele aparţinând comunităţii marginalizate cu populaţie de etnie romă se confruntă cu un grad semnificativ de discriminare şi stereotipuri se va avea în vedere  implementarea activităţilor care includ campanii de informare şi conştientizare, dezvoltarea şi susţinerea unor modele de succes din interiorul grupurilor vulnerabile.Promovarea anti-discriminării şi egalităţii de şanse în învăţământ.

Al doilea punct pe ordinea de zi a fost prezentat de reprezentatul Direcţiei de Sănătate Publică Satu Mare referitor la stadiul şi situaţia vaccinării antirujeolă în comunităţile de romi din judeţ.

Astfel în conformitate cu datele statistice raportate de către medicii de familie, au fost declarate un număr de 893 de cazuri de rujeolă, majoritatea apărute în comunităţile de romi din localităţile Socond, Stâna, Medieşu Aurit, Terebeşti, Tăşnad (comunele Sărăuad, Săuca, Santău) şi Răteşti unde a existat şi un caz de deces din cauza rujeolei.

În urma campaniei de vaccinare antirujeolă desfăşurată în luna august, Direcţia de Sănătate Publică a organizat trei centre de vaccinare antirujeolă ăn localităţile Socond, Odoreu şi Medieşul Aurit şi au fost imunizaţi 138 de copii:

– Comuna Socond – 84

– Comuna Odoreu – 24

– Comuna Medieşu Aurit – 30

Motivele pentru care copii nu se prezintă la imunizări în majoritatea cazurilor se datoreză atitudinii rezervate,limitelor de comunicare cu membrii acestei comunităţi, refuzului din partea familiei privind vaccinarările şi neînscrierea pe listele medicilor de familie.

Campania de vaccinare anti-rujeolă se desfăşoară şi în prezent în vederea recuperării restanţierilor din comunele Beltiug, Medieşu Aurit, Odoreu, Pomi, Socond, Tăşnad, Turţ.

 

Lasati un comentariu