Ziua Eroilor la Scărişoara-Nouă

• publicat la: 18 mai 2018
Ziua Eroilor la Scărişoara-Nouă

În timp ce Înălţarea la cer a Domnului încoronează opera de izbăvire şi de mântuire desăvârşită de Mântuitorul lumii, cu şi prin propria Sa Jertfă, ziua şi cultul eroilor simbolizează apogeul jertfei şi al gloriei la care s-au ridicat eroii noştri, peste veacuri, ca să aducă întregirea, dezrobirea, pacea şi libertatea atât de preţioase.

Neamul nostru, odată cu Înălţarea Domnului, îşi serbează Ziua Eroilor. Este sărbătoarea de suflet a românilor.

Un grup de elevi ai Școlii Gimnaziale Pișcolt, însoțiți de doamnele profesoare dir. Erdei Liana, dir. adj. Bodizs Hajnal, Barna Irina, Jurj Rodica și Uifaluși Alina, au marcat această măreață sărbătoare prin depuneri de coroane, cântece și poezii prezentate în Parcul ,,25 Octombrie” din centrul satului Scărișoara Nouă.

La atribuirea denumirii parcului s-a avut în vedere şi momentul 25 octombrie 1944, ziua eliberării satului de sub ocupaţia hortisto-fascistă. În amintirea momentului care reprezintă drama expulzării scărişorenilor, în urma Dictatului de la Viena, s-a pus o placă comemorativă pe un obelisc ridicat în parc, iar în anul 1980, tot aici, a fost ridicat Monumentul Eroilor.

,,Clopotele bisericilor bat în întreaga țară în semn de recunoștință pentru voi, EROII noștri, cei care v-ați jertfit pentru neam, credință și țară.  Să ne amintim…și să-i amintim în rugăciunile noastre pe cei care s-au jertfit pe altarul patriei.” (director prof. Erdei Liana)

,,Să ne arătăm respectul faţă de faptele lor eroice prin înălţarea noastră la măreţia şi strălucirea jertfei lor! Făclie de lumină şi de înălţare, Eroii Neamului ne cer astăzi devotament și dăruire pe altarul Neamului. Să plecăm genunchii şi inimile noastre pentru pioasa reculegere în faţa eroilor noştri, ctitori ai veşniciei româneşti, să lăsăm să cadă o lacrimă de recunoştinţă în rugăciunea noastră pentru veşnica lor odihnă!” (prof. Jurj Rodica)

Lasati un comentariu