Post vacant de director financiar contabil la Spitalul Municipal Carei

• publicat la: 7 decembrie 2019
Post vacant de director financiar contabil la Spitalul Municipal Carei

Pe pagina Guvernului privind posturile vacante din administrațiile locale a apărut un anunț privind concursul pentru postul de director financiar contabil, persoană fizică, post contractual vacant pe perioadă determinată la spitalul Municipal din subordinea Consiliului Local Carei.

,,Spitalul Municipal Cărei, județul Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea funcției de director financiar contabil, persoană fizică, post contractual vacant pe perioadă determinată.

Criterii generale:

  • au domiciliul stabil în România;
  • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice:

  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
  • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul se desfășoară în perioada 10.12.2019 – 12.12.2019, la sediul Spitalului Municipal Cărei, bd. 25 Octombrie nr. 25.

Probele concursului:

  • 10.12.2019, ora 10.00 – susținerea testului grilă / lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului; Amânat pentru data: „16.12.2019, ora 09.00 – susținerea testului grilă / lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;” (Conform M.O. nr.1428/04.12.2019, partea a III-a).
  • 12.12.2019, ora 10.00 – susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate a postului; Amânat pentru data: „18.12.2019, ora 09.00 – susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate a postului; (Conform M.O nr.1428/04.12.2019, partea a III-a).
  • 12.12.2019, ara 12.00 – interviul de selecție. Amânat pentru data: „18.12.2019, ara 13.00 – interviul de selecție” (Conform M.O nr.1428/04.12.2019, partea a III-a).

Dosarele de înscriere se depun zilnic între orele 8.00 -14.00 până în data de 02.12.2019 (inclusiv) la Comp. R.U.N.O.S. al unității. Informații suplimentare se pot obține pe site-ul www.spitalcarei.ro/anunturi sau la secretarul comisiei de concurs, telefon 0261706325,,.

comentarii

de grebla la 10 decembrie 2019 - 08:54

a plecat specialista lui jeno in finante de la spital? s-a terminat la ea stiinta?si saracu jeno cum se straduia sa faca la ea cadouri de ziua ei,ioi,ioi,ioi

Lasati un comentariu