ITM în control la 12 angajatori din Carei și 6 din Tășnad. Concluzii

• publicat la: 7 octombrie 2020
ITM în control la 12 angajatori din Carei și 6 din Tășnad. Concluzii

In cursul lunii septembrie 2020, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 218 controale, din care 106 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 112 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), fiind constatate 225 deficiențe pentru înlăturarea cărora s-au dispus în anexele proceselor verbale de control 272  măsuri pentru înlăturarea acestora.  

Din cei 106 angajatori controlati (RM) în luna septembrie, 12 angajatori au fost din municipiul Carei,  6 din Tășnad și 2 din comunele învecinate. Dintre angajatorii sancționați ,  patru au fost din municipiul Carei și doi din  orașul Tășnad.

I.       Cu ocazia celor 106 controale în domeniul relaţiilor de muncă efectuate în luna septembrie 2020 s-au aplicat în total 61 sancţiuni contravenţionale, din care 10 amenzi în valoare de 77.500 lei și 51 avertismente, inspectorii de muncă dispunând 108 măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.

Pentru încălcarea unor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 43 sancțiuni (7 amenzi în valoare totală de 76.500 lei și 36 avertismente) . Pentru folosirea muncii nedeclarate au fost sancționați 4 angajatori cu amenzi în valoare totală de 60.000 lei.

Pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților în format electronic au fost aplicate 5 sancțiuni (o amendă de 1.000 lei și 4 avertismente) și s-au dispus 4 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

În perioada 14-19 septembrie s-au desfășurat acțiuni de control în cadrul Campaniei naționale privind exercitarea unor actitivăți cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (fiind controlați 10 beneficiari care utilizează zilieri), iar în perioada 21 – 26 septembrie s-au desfășurat  controale în cadrul Campaniei naționale pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea respectării normelor de securitate și sănătate în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniile ”Fabricarea produselor de brutărie și a pastelor făinoase- Cod CAEN 107” și respectiv ”Intreținerea și repararea autovehiculelor- cod CAEN 452”.

În luna curentă sunt în continuare în curs de desfășurare acțiunile de control în cooperare cu alte instituții (Instituția Prefectului, Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Inspectoratul pt. Situații de Urgență, Poliția Locală, Direcția de Sănătate Publică, Direcția Sanitar Veterinară, Protecția Consumatorului),  pentru verificarea respectării măsurilor pentru prevenirea răspândirii SARS COV 2.

  1. II.              În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 112 controale în cursul lunii septembrie 2020, fiind constatate 164 deficiențe (neconformități față de prevederile legale). Au fost aplicate 164 sancțiuni contravenționale, din care 9 amenzi (în valoare totală de 23.000 lei) și 155 avertismente. Au fost dispuse 164 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

În cursul lunii septembrie au fost comunicate (de către angajatori) 16 evenimente (cercetate conform legii de către angajatori, dosarele de cercetare urmând a  fi avizate de către I.T.M.).

III.     În cursul lunii septembrie 2020 au fost eliberate 44 adeverințe de vechime în muncă în baza documentelor existente în arhiva ITM  și 5375  certificate/rapoarte cu informații extrase din baza de date REVISAL gestionată de Inspecția Muncii și au fost eliberate (din arhiva instituției) 17 carnete de muncă rămase neridicate de către titularii acestora.

IV.     În cursul lunii septembrie 2020 au fost înregistrate la I.T.M. Satu Mare 27 de petiții și sesizări de la persoane fizice, precum și 62 solicitări de informații (în scris) comunicându-se răspunsuri în scris la termenele prevăzute de Ordonanța nr. 27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor și/sau, după caz, de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.  Aproape 1/3 dintre petiții și solicitările de informații au fost adresate prin poșta electronică (e-mail) sau prin intermediul portalului extern (formularul electronic).  Reamintim persoanelor care doresc să adreseze sesizări sau reclamații (îndeosebi cu ajutorul internetului) faptul că potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, nr. 27/2002, petițiile anonime (sau cele în care nu sunt menționate datele de identificare ale petenților) nu se iau în considerare și se clasează.  Menționăm  totodată că potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii inspectorii de muncă sunt obligați să păstreze confidenţialitatea asupra identităţii persoanei care semnalează nerespectarea prevederilor legale în domeniul RM și SSM şi să nu dezvăluie angajatorului, prepuşilor săi sau altor persoane faptul că efectuează controlul ca urmare a unei sesizări.  Reamintim aceste precizări întrucât în foarte multe cazuri persoanele avertizează angajatorul că va face reclamație la Inspectoratul teritorial de muncă  și apoi depun sau trimit reclamația sau sesizarea.

Având în vedere măsurile de protecție împotriva riscurilor de expunere la COVID 19,  dar și operativitatea transmiterii petițiilor (precum și a răspunsurilor aferente), rugăm persoanele interesate să trimită petițiile prin poșta electronică (la adresa de e-mail: itmsatumare@itmsatumare.ro) sau prin intermediul formularului electronic pentru petiție, disponibil pe site-ul inspectoratului (www.itmsatumare.ro )  .

Lasati un comentariu