Ordinea de Zi a ședinței Consiliului Județean Satu Mare

• publicat la: 20 iulie 2021
Ordinea de Zi a ședinței Consiliului Județean Satu Mare
.
PROIECTUL ORDINII DE ZI COMUNICATE
                         al şedinţei ordinare din data de 21.07.2021, ora 12.00
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) la data de 30 iunie 2021
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2021
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în folosinţă gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare a unor spaţii situate în imobilul – clădire din municipiul Satu Mare, str. Petőfi Sándor nr. 32, aflate în proprietatea publică a Judeţului Satu Mare  și în administrarea directă a  Consiliului Județean Satu Mare
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrare către Biblioteca Județeană Satu Mare a imobilului situat în Municipiul Satu Mare, str. Iuliu Maniu nr. 2, înscris în CF nr. 161526 Satu Mare, aflat în proprietatea publică a Județului Satu Mare
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înființarea Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Noroieni, ca serviciu social de tip rezidențial, fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare, cod serviciu social 8790-CR-D-II
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Muzeului Județean Satu Mare
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Bibliotecii Județene Satu Mare
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcții al Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare.
10. DIVERSE
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
              Crasnai Mihaela Elena Ana
.
Careienii așteaptă cu nerăbdare includerea pe Ordinea de Zi a CJ Satu Mare a unui proiect pentru reabilitarea clădirii ce aparține de CJ dar este situată în Carei și se degradează pe zi ce trece stricând imaginea unui oraș cu aer vienez.
.

Lasati un comentariu