A început Recensământul Populației și Locuințelor. Plata recenzorilor, sancțiuni

• publicat la: 1 februarie 2022
A început Recensământul Populației și Locuințelor. Plata recenzorilor, sancțiuni

În acest an are loc Recensământul populației și locuințelor. Primul recensământ fără hârtie din istoria recensămintelor din România!

Guvernul a detaliat mecanismul de realizare on-line a recensământului pentru populatie si locuinte, proces ce a început azi, 1 februarie 2022. Chestionarul este conceput în format electronic, în două versiuni corespunzătoare celor două metode de colectare directă a datelor de la populatie: autorecenzare online si interviu față-n față asistat de calculator. Totodată, se aduc clarificări si simplificări, astfel încât recensământul să se realizeze fără sincope si să se încheie cu rezultate relevante privind populatia rezidenta a României.

Desi desfășurarea recensământului a fost amântă cu un an, din 2021 în 2022, termenul de finalizare si de diseminare a rezultatelor preliminare a rămas cel initial, respectiv 30 decembrie 2022.

Numărul recenzorilor pentru autorecenzarea asistată se stabileste în functie de dimensiunea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, conform populatiei țintă estimate la data de 1 decembrie 2021, publicată pe www.recensamantromania.ro, potrivit instructiunilor Unitatii de coordonare si implementare a recensământului, denumită în continuare UCIR si prin consultarea unităților judetene privind implementarea recensământului, denumite în continuare UJIR.

Plata recenzorilor se face în functie de numărul de chestionare completate prin interviu față-în-față, la un tarif de 7 lei pentru „Sectiunea pentru recenzarea persoanei” si de 3,5 lei pentru „Sectiunea pentru recenzarea locuintei”, inclusiv „Sectiunea pentru recenzarea spatiului colectiv de locuit”.

Pentru orasele si comunele izolate sau dispersate teritorial, plata recenzorilor pentru recenzarea propriu-zisa se face în functie de tipul de chestionar la un tarif de 9 lei pe „Secțiunea pentru recenzarea persoanei” si de 5 lei pentru „Sectiunea pentru recenzarea locuintei”, inclusiv „Sectiunea pentru recenzarea spațiului colectiv de locuit.”

Au fost stabilite  și amenzi pentru cei care nu colaborează sau pentru recenzorii care nu respectă hotărârea guvernului.

Sanctiuni aferente recensământului:

 • pentru persoane fizice:
  • impiedicarea persoanelor implicate în actiunea de recensământ pentru efectuarea înregistrărilor ce fac obiectul recensământului în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgență sau a desfășurării, în orice mod, a lucrărilor recensământului – 1.000 – 3.000 lei;
  • refuzul furnizării informatiilor solicitate sau furnizarea de date eronate sau incomplete – 1.000 – 3.000 lei;
  • nerespectarea de către personalul de recensământ prevăzut la art. 16 alin. (4) a dispozitiilor legale si a instructiunilor privind modul de înregistrare si prelucrare a datelor populatiei si de păstrare a caracterului confidential al datelor personale declarate de cetățeni – 1.500 – 5.000 lei;
  • impiedicarea accesului în interiorul complexurilor rezidentiale aflate în proprietate privată, precum si în cele apartinând cultelor religioase a personalului de recensământ în vederea desfășurării tuturor activităților aferente recensământului – 1.500 – 5.000 lei;
  • utilizarea de către personalul de recensământ a datelor obtinute în alte scopuri decăt cele statistice – 1.500 – 5.000 lei.
 • pentru persoane juridice:
  • refuzul transmiterii datelor solicitate – 15.000 – 50.000 lei;
  • refuzul transmiterii datelor în mod gratuit – 15.000 – 50.000 lei;
  • refuzul transmiterii datelor în forma solicitată – 15.000 – 50.000 lei;
  • transmiterea datelor cu întârziere față de termenul solicitat – 15.000 – 50.000 lei;
  • comunicarea de date incorecte si incomplete din propria culpă – 15.000 – 50.000 lei;
  • impiedicarea accesului în interiorul complexurilor rezidentiale aflate în proprietate privată, precum si în cele apartinând cultelor religioase a personalului de recensământ în vederea desfășurării tuturor activităților aferente recensământului – 15.000 – 50.000 lei;
  • împiedicarea sau îngreunarea activităților recensământului – 15.000 – 50.000 lei;
  • refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea I.N.S. documentele si evidentele necesare verificării datelor – 15.000 – 50.000 lei.

 

Etapele Recensământului

1 februarie – 13 martie 2022: Preluare date din surse administrative şi popularea bazei de date RPL2021;

14 martie – 15 mai 2022: Autorecenzare;

16 mai – 17 iulie 2022: Colectare a datelor de către recenzori, prin interviuri faţă în faţă (înregistrarea datelor în chestionarul electronic, cu ajutorul tabletelor).

Datele cu caracter personal vor fi protejate conform legislației europene în vigoare.

Lasati un comentariu