Întâlniri publice cu cetăţenii pe teme de mediu în luna octombrie 2011

• publicat la: 4 October 2011
Întâlniri publice cu cetăţenii pe teme de mediu în luna octombrie 2011

APM Satu Mare a organizat la sediul autorităţilor publice locale pe parcursul a 7 luni, întâlniri publice cu cetăţenii pe diverse teme de mediu, cu participarea cetăţenilor şi a reprezentanţilor autorităţilor publice locale, alături de reprezentanţi ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare şi a GNM – Comisariatului Judeţean Satu Mare. Scopul întâlnirilor publice a fost acela de a veni în sprijinul comunităţii privind consultarea şi informarea acestora privind problemele de mediu. Până în prezent întâlnirile publice s-au desfăşurat pe teme precum: gestiunea deşeurilor, biodiversitatea din prisma cetăţenilor, pregătirea de proiecte în vederea finanţării lor prin AFM, prin “Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate”, calitatea aerului, colectarea selectivă.

Deşi pentru desfăşurarea în condiţii optime a acestor întâlniri publice, cu permanenta susţinere a mass mediei locale, APM Satu Mare a depus eforturi atât materiale cât şi de personal, dar din păcate participarea publicului la dezbateri a fost neînsemnată.

În acest context începând cu luna octombrie 2011, APM Satu Mare  va venii în sprijinul comunităţii sătmărene prin organizarea  unei întâlniri cu cetăţenii pe tema: Reglementarea investiţiilor (construirea caselor, unităţiilor productive de agrement etc.) în ariile protejate şi nu numai. Aceasta presupune aplicarea procedurilor legale privind evaluarea impactului de mediu şi respectiv evaluarea adecvată pentru proiecte de investiţii derulate in Siturile Natura 2000 din judeţ.

Cetăţenii interesaţi de această temă sunt aşteptaţi de specialiştii din cadrul APM Satu Mare, pe parcursul lunii octombrie 2011,în fiecare zi de joi începând cu ora 14.00, la Complexul de educaţie ecologică – „Casa verde” din grădina Romei.

comunicat APM

Lasati un comentariu