Noi alternative pentru şomerii din judeţul Satu Mare

• publicat la: 21 martie 2011
Noi alternative pentru şomerii din judeţul Satu Mare

Proiectul „Mondojob  – Şanse noi pentru persoane din afara câmpului muncii în mediul urban şi rural”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, are ca obiectiv general ocuparea şi menţinerea în câmpul muncii a persoanelor din mediul urban, respectiv din satele şi comunele învecinate, prin realizarea unui program integrat de măsuri active, destinat populaţiei tinere şi adulte din judeţul Satu Mare, în vederea creşterii ratei de ocupare a acesteia.

Proiectul facilitează accesului la formare a persoanelor inactive (cu sau fără calificare, cu vârsta peste 16 ani), în căutarea unui loc de muncă, sau şomeri din mediul urban si rural (cu accent pe femei şi tineri) din judeţul Satu Mare (în conformitate cu obiectivele şi priorităţile stabilite la nivel naţional/regional în domeniul ocupării şi incluziunii sociale din cadrul Strategiei Nationale pentru Ocupare 2004 – 2010, şi a Planului Regional de Acţiune pentru Ocupare şi Incluziune Socială 2006).

Acest lucru este posibil prin intermediul unui program complex de informare, de consiliere a carierei, formare profesională şi dezvoltare personală. Obiectivele specifice constau în dezvoltarea competenţelor şi sprijinirea persoanelor inactive, a celor aflate în căutarea unui loc de muncă, sau a şomerilor din judeţul Satu Mare, în vederea inserţiei acestora pe piaţa muncii; dezvoltarea personală şi orientarea profesională a 75 de persoane calificate în cadrul proiectului pentru a sprijini integrarea socială şi profesională a acestora.

Persoanele selectate şi incluse în programul amintit mai sus vor dobândi competenţele profesionale specifice meseriei de baby-sitter şi îngrijitor bolnavi şi atestarea acestor competenţe prin diplomă de calificare recunoscută de MMFES (nivelul II de calificare).

Activităţile proiectului mai cuprind: dezvoltarea şi implementarea unei campanii de informare în vederea cunoaşterii oportunităţilor de formare şi consiliere; informare şi consiliere referitoare la importanţa calificărilor şi necesitatea adaptării persoanelor la modificările care au loc pe piaţa muncii; consiliere şi mediere pe piaţa muncii pentru 150 de persoane din grupul-ţintă; dezvoltarea şi implementarea unei campanii de promovare a culturii antreprenoriale în mediul urban, cu o atenţie specială acordată femeilor; susţinerea stagiilor de dezvoltare personală; elaborarea unei pagini WEB, care va ajuta la organizarea întâlnirii angajatorilor cu potenţialii angajaţi. Aceasta va conţine o bază de date cu datele de contact ale persoanelor care au absolvit cursurile de formare.

Cursurile sunt gratuite, cursanţilor li se va asigura transportul, o gustare, consiliere psihologică, consiliere şi îndrumare în vederea încadrării în muncă, etc.

Grupul-ţintă din care vor fi selectaţi cursanţii trebuie să fie reprezentat de persoane care au părăsit timpuriu şcoala,  persoane în căutarea unui loc de muncă,  persoane inactive, şomeri de lungă durată, şomeri peste 45 ani, şomeri tineri şi şomeri de lungă durată tineri.

Toate persoanele care se încadrează în aceste categorii sunt invitate şi aşteptate la sediul Crucii Rosii filiala Satu Mare sau la telefon 0261-770244.

redactia

Lasati un comentariu