Finanţare pentru împăduriri terenuri degradate

• publicat la: 9 July 2011
Finanţare pentru împăduriri terenuri degradate

Administraţia Fondului pentru Mediu lansează în perioada 18 iulie – 19 august 2011 o nouă sesiune de finanţare, în cadrul Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate.

Bugetul alocat sesiunii de finanţare este de 89.000 mii lei, iar suma maximă ce poate fi aprobată pentru fiecare proiect nu poate depăşi 3.500 mii lei.

Finanţarea nerambursabilă, care se derulează prin intermediul coordonatorului, se acordă în proporţie de 100% din cheltuielile eligibile ale unui proiect.

Coordonarea unitară a finanţării proiectelor aprobate se asigură la nivel local, prin inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare (ITRSV).

Scopul acestui Program este îmbunătăţirea calităţii mediului, prin extinderea suprafeţei împădurite la nivel naţional, ameliorarea progresivă a capacităţii de producţie a terenurilor agricole degradate, menţinerea biodiversităţii şi dezvoltarea continuă a funcţiilor ecologice şi sociale ale pădurilor prin finanţarea din Fondul pentru mediu.

În cadrul Programului, coordonatorii pot depune dosare de finanţare, pentru  următoarele categorii de solicitanţi eligibili:

· unităţi administrativ-teritoriale, conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au în proprietate/administrare terenuri agricole degradate;

· asociaţii de proprietari de terenuri, înfiinţate în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare, cu excepţia celor în care cel puţin unul dintre asociaţi este constituit ca operator economic, şi care au în proprietate/administrare terenuri agricole degradate;

· composesorate care deţin în proprietate terenuri agricole degradate;

· unităţi sau instituţii de învăţământ care au în proprietate/administrare terenuri agricole degradate;

· unităţi de cult care au în proprietate/administrare terenuri agricole degradate.

Solicitanţii eligibili, interesaţi să aplice în cadrul Programului, pot consulta ghidul de finanţare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.525/28.07.2010 cu modificările precizate în Ordinul 1538/2011 care au apărut în  Monitorul Oficial al României, partea I, nr.434/21.06.2011 şi disponibil pe

Pagina Web a Administraţiei Fondului pentru Mediu: 

http://www.afm.ro/program_impaduriri_terenuri_degradabile.php

Informaţii suplimentare la nivelul judeţului Satu Mare se pot obţine la Biroul ITRSV Satu Mare, str. Fabricii nr. 80, tel/fax: 0361429473 – şi la APM Satu Mare – compartimentul Proiecte, Relaţii Publice.

Lasati un comentariu