Anunţ public lansare sesiune de finanţare proiecte editoriale 2012

• publicat la: 7 februarie 2012
Anunţ public lansare sesiune de finanţare proiecte editoriale 2012

Administraţia Fondului Cultural Naţional anunţă lansarea sesiunii de finanţare

I /2012 pentru proiecte editoriale

A.F.C.N. acordă finanţări nerambursabile pentru proiecte editoriale, cu derulare în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi 15 noiembrie 2012.

Suma disponibilă pentru finanţare nerambursabilă, oferită de A.F.C.N., anul acesta este de 3.781.000 lei

Ariile unde se pot înscrie proiecte editoriale:

Carte

Publicaţii culturale :

Reviste

Publicaţii

Proiecte noile media (inclusiv online)

Priorităţile strategice ale A.F.C.N. stabilite de către Consiliul Administraţiei pentru perioada anului 2012, se concentrează pe proiecte dedicate:

– Stimulării ediţiilor critice

– Încurajării operelor de debut

– Stimulării apariţiei titlurilor de referinţă şi a publicaţiilor de specialitate

– Stimulării apariţiei publicaţiilor specializate, de nişă

– Încurajării calităţii editoriale

– Promovării unui preţ de vânzare concurenţial pe piaţa românească, care să încurajeze accesul publicului cititor*

Perioada de înscriere a proiectelor editoriale: 20 februarie – 20 martie 2012.

Termenul limită de înscriere a proiectelor editoriale: 20 martie 2012, ora 16:00.

Solicitările se înscriu online accesând adresa: http://www.afcn.ro, butonul

Logare/Înregistrare, respectând Ghidul solicitantului. Pentru aceasta, toţi solicitanţii vor crea un cont, indiferent că sunt sau nu la prima solicitare.

La concurs pot participa: EDITURILE şi REDACŢIILE PUBLICAŢIILOR DE CULTURĂ

– Persoane juridice de drept privat care, potrivit actelor constitutive, desfăşoară activităţi editoriale (Organizaţii nonguvernamentale, S.R.L.-uri)

– Persoane juridice de drept public (Instituţii publice care derulează proiecte

editoriale)

Documentele necesare înscrierii de proiecte editoriale în concurs sunt disponibile pe pagina www.afcn.ro la secţiunea Finanţări proiecte editoriale.

Lasati un comentariu