APM vă informează

• publicat la: 5 July 2012
APM vă informează

Deoarece în perioada 3-6 iulie 2012 în judeţul Satu Mare s-a declarat cod portocaliu, când temperatura aerului la umbră va depăşi 350 C şi a început recoltatul cerealelor păioase,  Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare reaminteşte populaţiei şi agenţilor economici faptul că, în conformitate cu OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, modificată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006 art. 94 alin.1, lit. n) “deţinătorii legali de terenuri nu ard miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă”.

În cazul arderii miriştilor acceptul se eliberează numai dacă solicitantul are un act doveditor de la Direcţia Fitosanitară Satu Mare privind prezenţa bolilor sau dăunătorilor pe terenurile ce fac obiectul solicitării, care să specifice că arderea miriştei se impune ca o măsură de carantină fitosanitară pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici culturii. Conform precizărilor primite de la Direcţia Fitosanitară Satu Mare în anul 2011 nu au fost identificate boli sau dăunători de carantină fitosanitară  pentru care arderea mirişitlor să fie justificată.

Încălcarea acestei prevederi  constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON), pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON), pentru persoane juridice.

Incendierea miriştilor, stufului, tufărişurilor  sau a vegetaţiei ierboase determină pe de o parte creşterea poluării aerului prin creşterea concentraţiilor gazelor cu efect de seră care contribuie la fenomenul de încălzire globală iar pe de altă parte scade fertilitatea solurilor şi determină moartea unor specii de floră şi faună sălbatică contribuind astfel la scăderea biodiversităţii.

Având în vedere temperaturile ambientale prognozate ridicate, se atrage atenţia populaţiei să evite folosirea mijloacelor proprii de transport, având în vedere că oxizii de azot proveniţi din procesul de combustie, în special din traficul rutier, la temperaturi crescute şi în prezenta luminii solare, pot reacţiona cu compuşi organici volatili formând oxidanţi fotochimici, ozon. Ozonul prezent la nivelul solului se comportă ca o componentă a “smogului fotochimic” şi este un gaz foarte oxidant, foarte reactiv, cu miros înecăcios. Atât oxizii de azot cât şi ozonul în concentrație mare pot provoca iritarea tractului respirator prin reducerea funcţiei respiratorii şi iritarea ochilor. Datorită acestora recomandăm folosirea cu preponderență a mijloacelor de transport în comun.

Lasati un comentariu