Poliţia adoptă noi măsuri pentru un nou an şcolar în siguranţă

• publicat la: 12 September 2012
Poliţia adoptă noi măsuri pentru un nou an şcolar în siguranţă

În contextul începerii anului şcolar la data de 17 septembrie, chestorul principal de poliţie Petre TOBĂ, Şeful Poliţiei Române, a solicitat luarea măsurilor specifice care să conducă la îmbunătăţirea climatului de siguranţă în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Numai în ziua începerii anului şcolar vor fi angrenaţi în asemenea acţiuni 176 de poliţişti sătmăreni în patrule pedestre şi auto, fiind folosite 79 de autovehicule. De altfel, patrule de poliţie vor fi prezente zilnic în zona intrărilor în şcoli, în intervalele orare în care se efectuează intrarea şi ieşirea de la cursuri a elevilor, fiecare unitate de învăţământ fiind inclusă în itinerariile de patrulare. Mai mult, vor fi supravegheate în permanenţă şi traseele de deplasare a elevilor.

De asemenea, la fiecare şcoală vor fi afişate datele de contact ale poliţistului de proximitate. Pentru o mai bună comunicare, în municipiul reşedinţă de judeţ, sesizările cadrelor didactice, ale părinţilor ori ale elevilor pot fi adresate de îndată celor 25 de poliţişti de proximitate cu responsabilităţi în acest domeniu.

Întrucât multe unităţi şcolare deţin terenuri de sport care sunt frecventate de un număr mare de copii, se vor efectua patrulări în zona şcolilor şi când elevii nu au cursuri.

De altfel, la nivelul judeţului nostru, elevii sunt implicaţi rareori în comiterea de fapte penale în incinta unităţilor de învăţământ ori în zona adiacentă acestora, majoritatea infracţiunilor, constând în furturi de bunuri – sume de bani ori telefoane mobile – din vestiarele sălilor de sport fiind săvârşite de alte categorii de suspecţi, uneori chiar foşti elevi, care cunoşteau structura imobilului şi orarul de funcţionare.

Vor fi evidenţiate cu exactitate toate unităţile economice din zona adiacentă unităţilor de învăţământ şi se va proceda la verificarea modului de respectare a dispoziţiilor  H.G. nr.128/1994, privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi morală a elevilor, prevederi ce  delimitează categoriile de produse ce pot fi comercializate minorilor.

O atenţie deosebită va fi acordată unităţilor de învăţământ din mediul rural.

Poliţiştii din structurile de prevenire, de proximitate şi de la posturile comunale vor avea întâlniri atât cu reprezentanţi ai şcolilor, cât şi cu părinţi şi elevi, fiind totodată continuate acţiunile menite a preveni şi combater absenteismului şcolar.

În aceste acţiuni, menite a asigura desfăşurarea procesului educaţional în condiţii optime, vor fi implicaţi şi poliţiştii rutieri, prezenţi în apropierea şcolilor, pe arterele de circulaţie intens tranzitate, pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier la momentul intrării ori ieşirii elevilor de la cursuri. Copiii constituie o categorie specială de participanţi la traficul rutier, care în contextul particularităţilor specifice vârstei, sunt vulnerabili la implicarea în accidente de circulaţie, reacţiile lor fiind imprevizibile pentru conducătorii auto.

De asemenea, vor fi activate patrulele şcolare de circulaţie. Acestea vor funcţiona pe baza regulamentelor proprii.

Pentru siguranţa elevilor, vor fi identificaţi toţi deţinătorii de autovehicule destinate transportului şcolar. Aceştia vor fi instruiţi cu privire la obligaţiile ce le revin în vederea asigurării unei stări tehnice corespunzătoare şi a utilizării acestor mijloace strict conform destinaţiei.

Interesul manifestat pentru siguranţa elevilor se va oglindi şi în acţiunile planificate a fi desfăşurate în cadrul Săptămânii Prevenirii Criminalităţii, 24 – 28 septembrie a.c., tema prevenirii victimizării minorilor având dedicată o zi din acest interval.

Lasati un comentariu