Anul European 2012 al îmbătrânirii active şi al solidarităţii intre generaţii.

• publicat la: 1 October 2012
Anul European 2012 al îmbătrânirii active şi al solidarităţii intre generaţii.

Populaţia se află în plin proces de îmbătrânire. Această evoluţie demografică este consecinţa inevitabilă a progreselor considerabile înregistrate de societate: o rată a mortalităţii substanţial redusă şi deci o speranţă de viaţă mai mare.

Segmentul de populaţie cu vârsta de 65 de ani şi peste va reprezenta, în 2060, mai mult de 29,3% din populaţia UE (faţă de 16%, în 2010).

În câţiva ani, populaţia activa a Uniunii Europene va scădea, în timp ce numărul locuitorilor cu vârste de 65 de ani şi peste va continua să crească cu aproape 2 milioane de persoane pe an.

Pornind de la această constatare, prin Decizia nr. 940/2011/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 septembrie 2011,  anul 2012 a fost declarat “Anul European al îmbătrânirii active şi solidarităţii între generaţii”.

Anul European al îmbătrânirii active şi solidarităţii între generaţii are ca scop sensibilizarea publicului în ceea ce priveşte contribuţia persoanelor în vârstă la dezvoltarea societăţii noastre şi a diverselor moduri de a favoriza această contribuţie. Iniţiativa caută să încurajeze factorii de decizie (la orice nivel) şi părţile implicate să se mobilizeze şi să ia măsuri pentru favorizarea îmbătrânirii active şi întărirea solidarităţii între generaţii.

În mod oficial, în România, Conferinţa naţională de lansare a “Anului European al Îmbătrânirii Active şi al Solidarităţii între Generaţii” a avut loc la Bucureşti, în data de 2 martie 2012.

România, la fel ca alte ţări europene, traversează un proces de îmbătrânire semnificativă a populaţiei. În anul 2050, se aşteaptă ca piramida demografică a vârstelor să aibă o bază considerabil redusă, datorită creşterii accelerate a numărului de pensionari. Principala provocare a viitorului o vor constitui cheltuielile publice în domeniul pensiilor şi sănătăţii ca urmare a procesului de îmbătrânire a populaţiei.

Îmbătrânirea activă se referă la contribuţia adusă de persoanele mai în vârstă societăţii,  atât prin participarea pe piaţa muncii, cât şi prin intermediul activităţilor de voluntariat şi al implicării în viaţa propriei familii şi comunităţi.

Provocarea constă în a folosi la maxim potenţialul enorm de care vârstnicii dispun. Anul 2012 al îmbătrânirii active şi solidarităţii între generaţii îşi doreşte să încurajeze îmbătrânirea activă pe trei direcţii:

1. Participare pe piaţa muncii. Odată cu creşterea speranţei de viaţă, în Europa creşte şi vârsta de pensionare, în acelaşi ritm cu teama pierderii locului de muncă sau a imposibilităţii de a găsi altul care să asigure o pensie decentă. Trebuie, deci, ca lucrătorilor vârstnici să li se ofere oportunităţi mai bune pe piaţa muncii.

2. Rol activ în societate. Ieşirea la pensie nu trebuie să însemne lipsă de activitate. Contribuţia vârstinicilor la dezvoltarea societăţii, jucând rolul de îngrijitori pentru ceilalţi – părinţi, soţi sau nepoţi – sau pe cel de voluntar, este adesea trecută cu vederea. Unul dintre obiectivele Anului European este acela de a evidenţia rolul însemnat pe care îl au în societate persoanele în vârstă şi de a crea condiţii mai favorabile bunăstării lor.

3. Mod de viaţă autonom. Odată cu înaintarea în vârstă, sănătatea noastră se degradează, însă acest proces poate fi încetinit. De asemenea, se pot lua măsuri pentru ca mediul să fie mult mai adaptat persoanelor cu probleme de sănătate sau cu dizabilităţi. Îmbătrânirea activă presupune şi asigurarea mijloacelor necesare pentru a rămâne cât mai mult timp cu putinţă stăpâni pe vieţile noastre.

Anul îmbătrânirii active şi solidarităţii între generaţii îndeamnă la acţiune şi sprijină schimbarea în vederea construirii unei societăţi care să accepte mai uşor includerea persoanelor de toate vârstele. Anul european este o ocazie unică de a sărbători împreună şi de a face apel la experienţa, priceperea şi la alte calităţi pe care persoanele în vârstă le pun în slujba societăţii. Anul european are ca obiectiv schimbarea percepţiei potrivit căreia persoanele vârstnice sunt o povară pentru societate, scoţând în evidenţă potenţialul şi oportunităţile pe care le au şi nu neajunsurile şi obstacolele. Ne putem bucura de o viaţă mai activă şi mai împlinită la orice vârstă, iar acest lucru va fi atât în beneficiul nostru, personal, cât şi al societăţii, per ansamblu.

Casa Judeţeană de Pensii Satu Mare, prin specificul său, în mod curent, relationează cu persoanele vârstnice, în activitatea sa de administrare a dosarelor de pensionare. Există mai multe paliere prin care Casa Judeţeană de Pensii Satu Mare contribuie în mod activ la aplicarea măsurilor necesare pentru conservarea calităţii vieţii după pensionare:

  • Un instrument este acela al asigurării unei pensii sociale minime garantate care reglementează plata unei pensii minime în sumă de 350 de lei lunar pentru un  număr de cel puţin 10.000 de pensionari.
  • Tot în acest an s-au restituit tranşele de contribuţie de sănătate unui număr de cel putin  20.000 de pensionari, ceea ce a determinat, de asemenea, asigurarea unui venit suplimentar pensionarilor şi le-a îmbunătăţit nivelul de trai.
  • Un alt instrument care contribuie la prelungirea vieţii active a pensionarilor  este asigurarea accesului  pensionarilor la bazele de tratament în scopul tratării diferitelor boli de care aceştia suferă şi care contribuie la menţinerea şi îmbunătăţirea stării de sănătate şi creşterea speranţei de viaţă. De asemenea acest fapt contribuie la păstrarea capacităţii de muncă, la un mod de viaţă autonom şi la menţinerea unui rol activ în societate.
  • Acest lucru se reflectă şi în faptul că în judeţul Satu Mare  peste 1.000 de persoane care beneficiază de pensie de invaliditate gradul III îşi păstrează  un rol activ în societate, lucrând cate 4 ore pe zi, putând astfel să cumuleze pensia cu salariul, în condiţiile Legii 263/2010.
  • Legea pensiilor stimulează şi păstrarea rolului activ în societate  a persoanelor vârstnice,

existând un număr de peste 1.000 de persoane care lucrează rămânând activi pe piaţa muncii.

Casa Judeţeană de Pensii Satu Mare a susţinut promovarea Anului European al Îmbătrânirii active prin:

  • popularizarea şi distribuirea mesajului: s-a adăugat un link pe site-ul instituţiei: www.cjpsatumare.datec.ro, referitoare la Anul European
  • popularizarea broşurii de promovare: ,, 2012: Everyone has a role to play”(,, 2012-Toată lumea are un rol de jucat,,)
  • începând din luna martie, în fiecare lună s-a menţionat şi popularizat Anul European 2012 al îmbătrânirii active şi al solidaritătii între generaţii pe toate cupoanele de pensie trimise persoanelor vârstnice pentru a fi informaţi despre această acţiune.

Faptul că pensionarii lucrează în continuare, deşi  sunt în pensie şi se implică în diverse asociaţii şi organizaţii neguvernamentale prin desfăşurarea a diverse activităţi  profesionale sau de petrecere a timpului liber denotă rolul activ al acestora în societate.

Tot in media si pe site-ul institutiei s-a promovat Anul European 2012 al imbatranirii active si al solidaritatii intre generatii.

Faptul ca pensionarii lucreaza in continuare, desi sunt in pensie si se implica in diverse asociatii, uniuni judetene ale pensionarilor, organizatii neguvernamentale scoate in evidenta potentialul pe care il au persoanele varstnice si dorinta lor de implicare activa, la orice varsta, in societate.

Populaţia Uniunii Europene se află în plin proces de îmbătrânire. Această evoluţie demografică este consecinţa inevitabilă a progreselor considerabile înregistrate în societate.

Îmbătrânirea populaţiei este consecinţa progresului social care determină o scădere a ratelor de mortalitate datorate creşterii speranţei de viaţă. Scăderea natalităţii afectează structura generală a populaţiei.

Anul European al Îmbătrânirii active doreşte să contribuie la scăderea mentalităţii conform căreia bătrâneţea asociată cu boala, dependenţa şi excluderea de pe piaţa muncii, dorind de asemenea, să contribuie la sensibilizarea populaţiei pentru găsirea unor soluţii pentru ca îmbătrânirea să se transforme într-o oportunitate. A îmbătrâni activ este o idee tot mai des promovată în acest an şi înseamnă a profita de tot ceea ce oferă viaţa indiferent de vârstă şi indiferent unde, la serviciu acasă şi în cadrul comunităţii.

Anul European 2012 al îmbătrânirii active înseamnă accentul pus pe menţinerea vitalităţii, respectarea demnităţii şi consolidarea implicării persoanelor vărstnice şi înlăturarea barierelor puse între generaţii. Anule european doreşte să dezvolte o cultură a îmbătrânirii active ca parte a modelului social european, prin iniţiative luate la nivel local, regional şi naţional.  Îniţiativa caută să încurajeze factorii de decizie şi părţile implicate să se mobilizeze şi să ia măsuri pentru favorizarea îmbătrânirii active şi întărirea solidarităţii între generaţii.

Uniunea Europeană a declarat anul 2012, Anul European al Îmbătrânirii Active şi al Solidarităţii între Generaţii, conform deciziei nr. 940/2011/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 septembrie 2011.

Principalele obiective ale Anului European al Îmbătrânirii Active sunt:

-promovarea îmbătrânirii active privind ocuparea forţei de muncă;

-pomovarea îmbătrânirii active în comunitate ( voluntariat, îngrijire)

-promovarea îmbătrânirii active la domiciliu (stil de viaţă independent)

-consolidarea cooperării între generaţii

România, la fel ca alte ţări europene, traversează un proces de îmbătrânire semnificativă a populaţiei. În anul 2050, se asteaptă ca piramida demografică a vârstelor să aibă o bază considerabil redusă, datorită creşterii accelerate a numărului de pensionari. Principala provocare a viitorului o vor constitui cheltuielile publice in domeniul pensiilor si sănătătii ca urmare a procesului de îmbătrânire a populaţiei.

Un studiu recent Eurobarometru cu privire la îmbătrânirea activa (ianuarie 2012) indică faptul ca 47% dintre romani considera ca tara lor este ”adaptată nevoilor persoanelor în vârstă” (comparativ cu 65% in UE27) si doar 27% dintre respondentii din cadrul populatiei ocupate si-au manifestat interesul de a continua sa lucreze si dupa varsta de pensionare (33% in UE27).

De-a lungul Anului European 2012, in Romania se vor desfasura multiple activitati speciale, proiecte si evenimente dedicate, organizate atat la nivel national, cat si local.

Prin urmare Casa de Pensii  Satu Mare îşi propune să îşi aducă aportul la obiectivul general european, pentru ca populatia în varstă să ramână activă în câmpul muncii şi să exercite în continuare un rol activ în societate.

Populaţia vârstnică este necesar, să încerce să realizeze aceste deziderate pentru  a duce o viată cât mai sănătoasă şi împlinită. Mai mult decâ atât, îmbătrânirea activă este esenţială pentru a se menţine solidaritatea între generaţii, pentru a asigura transmiterea experienţei îndelungate în domenii în care sunt necesari oameni cu experienţă şi probitate profesională, care să asigure continuitatea profesională în domeniul lor, prin fomarea  de noi generaţii profesionale în respectivele domenii de activitate. Societatea apreciază din ce în ce mai mult contribuţia pe care o pot aduce persoanele vârstnice. Iată ideea care stă la baza acţiunilor noastre: a îmbătrâni activ înseamnă a profita de tot ce oferă viaţa, indiferent de vârstă – la serviciu, acasă sau în cadrul comunităţii.

Această abordare este benefică nu doar pentru persoana în cauză, ci pentru întreaga societate.

Lasati un comentariu