Cerc Pedagogic găzduit de Şcoala Gimnazială nr.1

• publicat la: 17 April 2013
Cerc Pedagogic găzduit de  Şcoala Gimnazială nr.1

Colectivul de cadre didactice al claselor I—IV de la Şcoala Gimnazială nr.1 Carei, format din profesoarele pentru învățământ primar, Maria Mureșan, Terezia Vezentan, Silaghi Elisabeta,StelaTorja, Elena Sfîra și Lascovici Elena au desfășurat în data de 16 aprilie activitatea metodică ,,Clasa pregătitoare-un start bun în viața de școlar”.

Au fost invitați 2oo de profesori pentru învățământ primar din  județ alături de inspector școlar  pentru învățământ primar, Eva Ioana Sabou .

 Activitatea a început cu prezentarea unui material informativ despre eficiența clasei pregătitoare, prezentat de Eva Ioana Sabou: „La 6 ani, copilul este într-o perioadă de tranziţii pe multiple planuri: cognitiv, afectiv şi social. Trecerea lui de la grădiniţă, la clasa pregătitoare, aduce o problematică psihopedagogică de o reală importanţă, cu profunde semnificaţii asupra evoluţiei educaţiei lui, pe termen mediu şi lung, ceea ce necesită o abordare integrată. Organizarea activităţilor se bazează pe joc ceea ce reprezintă punctul forte, atracţia micuţilor în universul cunoaşterii depline. Activităţile desfăşurate au un pronunţat caracter ştiinţific, bazat pe integrare, joc, interactivitate, colaborare, cooperare, transfer de cunoştinţe şi formare de competenţe. Planul cadru al clasei pregătitoare este structurat pe şase arii curriculare ce cuprind ca discipline de studiu – CLR (Comunicare în limba română), ES (Educaţie pentru societate), Religie, MEM (Matematică şi explorarea mediului), AVLM (Arte vizuale şi lucru manual), MM (Muzică şi mişcare), EFS (Educaţie fizică şi sport), DP (Dezvoltare personală) – şi prevede noutăţi curriculare pentru fiecare dintre acestea, managementul clasei, discipline opţionale recomandate – TIC sau Lb. engleză – şi parteneri în educaţie. – CJRAE”, au fost coordonatele pe care s-a înscris discursul inspectoarei.

Evenimentul a continuat cu un cuvânt de bun venit,adresat de directorul  Lenuța Sălăjan, urmând apoi prezentarea ofertei educaționale a școlii.

La fel ca și anul trecut, în anul şcolar 2013-2014 vor porni la drum 3 clase pregătitoare, câte una pentru fiecare secție din școală: română, germană și maghiară.

 Materialele didactice pregătite au fost variate și au scos în evident bună pregătire a cadrelor didactice.

 Profesor :Elena Sfira

Lasati un comentariu