Campania „Ambrosia – factor de risc pentru mediu şi sănătate” 2013

• publicat la: 4 iunie 2013
Campania „Ambrosia – factor de risc pentru mediu şi sănătate”  2013

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare prin activităţile pe care le desfăşoară acordă o importanţă deosebită calităţii factorilor de mediu. Calitatea unuia dintre factorii de mediu  – aerul – este periclitată şi prin prezenţa polenului puternic alergen produs de către  planta invazivă  ”Iarba pârloagelor” – Ambrosia artemisiifolia.

În anul 2008 Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare în colaborare cu Direcţia pentru Sănătate Publică, şi cu autorităţile publice locale, a iniţiat programul cu titlul “Ambrosia – factor de risc pentru mediu şi sănătate”. În urma evaluărilor efectuate în cadrul acestui program în perioada 06.08.2008.-11.08.2008 de către APM Satu Mare în colaborare cu botanistul Karacsonyi Carol, s-a constatat, că practic această specie este răspândită în toate zonele de câmpie şi de dealuri din judeţul Satu Mare, condiţii foarte bune de dezvoltare înregistrându-se în special în Câmpia Nirului, Careiului, Ierului, Someşului şi în zona Dealurilor Tăşnadului. Se găseşte frecvent de-a lungul şoselelor şi a căilor ferate atât în intravilanul cât şi în extravilanul localităţilor, în culturi agricole de cereale păioase, floarea – soarelui, porumb precum şi în păşuni.

Având în vedere impactul acestei specii de plantă asupra mediului şi a stării de sănătate a oamenilor, în data de 3.06.2013, la sediul APM Satu Mare a avut loc o întâlnire de lucru care a avut ca scop stabilirea unor măsuri necesare privind informarea şi conştientizarea populaţiei  precum şi de combatere a acestei plante în intravilanul localităţilor. În cadrul întâlnirii la care au fost prezenți specialiști din cadrul APM Satu Mare, reprezentanți ai Consiliului Județean Satu Mare, ai Direcției Fitosanitare și ai autorităților publice locale de pe raza județului Satu Mare s-au identificat etapele desfășurării în condiții optime a Campaniei de colectare a plantei invazive ”Ambrosia” care se va desfășura la nivelul județului Satu Mare în data de 8.06.2013, începând cu ora 9.00.

Prin această campanie care se va desfășura în parteneriat cu Consiliul Județean Satu Mare, Direcția de Sănătate Publică Satu Mare se urmărește  combaterea acestei plante în intravilanul localităţilor prin cosirea repetată a plantelor sau prin plivirea lor, atât pe terenurile aparţinând domeniului public, cât şi pe terenurile proprietate privată. Plantele recoltate se vor colecta în saci de plastic care vor fi preluaţi de către serviciile autorizate de salubritate şi vor fi transportaţi la Depozitul ecologic de deşeuri de la Doba, unde plantele vor fi compostate. Prin aceste acţiuni se poate preveni înflorirea acestei plante şi astfel se reduce semnificativ impactul polenului asupra sănătăţii oamenilor în intravilanul localităţilor precum şi răspândirea ei.

Lasati un comentariu