Bilanţul Prefecturii Satu Mare pe anul 2013

• publicat la: 3 February 2014
Bilanţul Prefecturii Satu Mare pe anul 2013

Instituţia Prefectului şi-a prezentat în cursul săptămânii trecute  bilanţul activităţii pe anul trecut.

Instituția Prefectului funcționează pe principii de legalitate, imparţialitate, obiectivitate,  transparenţă şi liber acces la informatiile de interes public,  eficienţă şi responsabilitate, profesionalism și orientare către cetăţean.

Activitatea pe întreg anul 2013 s-a concentrat pe creşterea calităţii actului administrativ, prin utilizarea eficientă a resurselor, oferirea de servicii de calitate, orientate către cetăţean, creşterea gradului de implicare în realizarea în teritoriu a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, desfăşurarea unei activităţi transparente şi eficiente, cu respectarea cadrului legal, menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări permanente cu toate nivelurile instituţionale şi sociale, acordând o atenţie constantă prevenirii tensiunilor sociale.

Cancelaria Prefectului  a organizat  agenda prefectului, întâlnirile  prefectului cu reprezentanţii locali ai societăţii civile, ai sindicatelor, ai patronatelor şi ai partidelor politice, şedinţele de lucru, cele de raportare, analiză şi evaluare.  A realizat comunicarea instituţională prin întocmirea sintezelor mass-media spre informare, transmiterea comunicatelor de presă, susţinerea conferinţelor de presă, actualizarea  site-ului instituţiei şi a paginii de social-media.

A asigurat condiţiile de participare a prefectului sau a reprezentanţilor la  manifestări dedicate evenimentelor aniversare, comemorărilor  sau  celor cultural-artistice, în judeţ sau regiune și a realizat prevederile din Planul Județean de Măsuri  privind îmbunătățirea situației romilor la nivelul județului Satu Mare. De asemenea, a  organizat întâlnirile prilejuite de vizite de lucru ale unor înalţi demnitari de stat sau personalităţi ale administraţiei publice: Radu Stroe – Ministrul Afacerilor Interne, Maria Grapini – Ministrul delegat pentru IMM, Mediu de Afaceri şi Turism, Lucia Ana Varga – Ministrul delegat pentru  Ape, Păduri şi Piscicultură, Mircea Duşa – Ministrul Apărării Naţionale, Codrin Scutaru – Secretar de stat – Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei   Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Constantin Tucan – Director general al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Ministerul Afacerilor Interne și Emil Drăghici – Preşedintele Asociaţiei Comunelor din România.

Cancelaria Prefectului a coordonat activitatea de relaţii internaţionale,  judeţul nostru fiind onorat de vizite ale unor ambasadori şi consuli, beneficiind şi de  prezenţa reprezentanţilor administraţiei şi a mediului afaceri din Germania, importanţi investitori în sectorul industrial: Ambasadorul şi Consulul Onorific la Cluj-Napoca a Regatului Ţărilor de Jos, Ambasadorul  Republicii  Macedonia, Consulul General al  Ucrainei la Suceava, Consulul  General al Ungariei la Cluj-Napoca, Prefectul districtului Darmstadt-Dieburg, Preşedintele Consiliului districtului Cham – Landul Bavaria,  Fondatorul Concernului Zollner Electronic.

Tot această instituție a organizat în colaborare cu Centrul Militar Judeţean şi cu autorităţile administraţiei judeţene şi locale manifestările de sărbătorire sau comemorare prilejuite de evenimentelele de referinţă a istoriei neamului: Ziua Unirii Principatelor Române,  Ziua Europei, Ziua Independenţei Naţionale,  Ziua Eroilor Neamului,  Ziua Drapelului Naţional,  Ziua Imnului Naţional, Ziua Armatei Române,  Ziua Naţională a României,  Ziua Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii.

Corpul de Control al Prefectului  a realizat acţiuni  de control,  în cea mai mare parte  în colaborare cu serviciile din cadrul instituţiei şi cu specialişti din cadrul serviciilor publice deconcentrate,  a verificat şi soluţionat petiţii şi reclamaţii, care au  vizat în special modul de aplicare a legilor fondului funciar, construcţii ilegale  sau alte situaţii neconforme cu legea. A soluţionat un număr de 20 de petiţii,  sesizări şi memorii.

Compartimentul Audit Intern a desfăşurat  o activitate de control intern cu scopul de a estima şi evalua eficacitatea altor controale, oferind asistenţă managerială prin furnizarea de analize, aprecieri, recomandări şi comentarii referitoare la activităţile/ structurile examinate, s-au realizat  6 misiuni planificate în Planul de audit,  misiuni de asigurare, de regularitate, dintre care  3 pentru funcţii suport şi 3 pentru activităţi specifice.

        Managerul public  a propus şi a monitorizat implementarea  “Planului de acţiune privind creşterea calităţii furnizării serviciilor publice în judeţul Satu Mare” prin care s-a cadrul administrativ şi organizatoric de instruire profesională – seminarii şi conferinţe tematice, în vederea asigurării unui mod de lucru unitar şi coerent în aplicarea legii în judeţ. Acesta a avut ca rezultate: elaborarea unui Plan anual de instruire, fundamentat pe nevoile administraţiei locale, 10 seminarii de informare/instruire profesională, peste 300 de funcţionari din primării au fost instruiţi.

Această practică a fost nominalizată în cadrul Conferinţei  „Inovaţie şi calitate în sectorul public” – ediţia 2013 organizată de către ANFP – Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, fiind cuprinsă în  Ghidul de bune practici.

Serviciul Monitorizare Servicii Publice Deconcentrate,   Afaceri Europene și Situaţii De Urgenţă  a realizat monitorizarea activităţii serviciilor  publice deconcentrate  ale ministerelor, instituţiilor şi autorităţilor centrale prin:  verificări  în teren, la sediu,  pentru evaluarea modului de organizare şi     desfăşurare a activităţii, evaluarea randamentului şi a implicării acestora în derularea programelor şi proiectelor naţionale, guvernamentale şi judeţene, analiza  programelor anuale de investiţii, urmărirea aplicării reformei în administraţia publică, analizarea execuţiilor financiare ale instituţiilor şi emiterea avizului prefectului.

Pentru anul 2014, Instituția Prefectului și-a propus ca obiective: creşterea gradului de implicare pentru realizarea în teritoriu a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, perfecţionarea  colaborării între autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice organizate la nivelul judeţului Satu Mare în vederea soluţionării problemelor cetăţenilor, menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări permanente instituţionale şi cu partenerii de dialog social, prevenirea corupţiei în sectorul public prin mecanisme şi strategii eficiente, pregătirea şi asigurarea desfăşurării scrutinelor electorale programate pentru anul 2014 și identificarea si promovarea, inclusiv prin modificarea legislatiei, a unor mecanisme de reducere a birocratiei in serviciul  public.

Lasati un comentariu