Lansarea proiectului “Promovarea unui model de dezvoltare sustenabila resursei umane din mediul rural – DRUMS”

• publicat la: 5 June 2014
Lansarea proiectului “Promovarea unui model de dezvoltare sustenabila resursei umane din mediul rural – DRUMS”

Fundaţia Centrul de Resurse pentru Educaţie şi Formare Profesională (CREFOP)  împreună cu partenerii săi naţionali: Asociația AGORA 2013, AJOFM Satu –Mare, R4 Consultanță și Formare Profesională SRL; AJOFM Mureș şi partenerul transnaţional – BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH din Austria, a lansat la Satu-Mare, proiectul: “Promovarea unui model de dezvoltare sustenabilă a resursei umane din mediul rural – DRUMS” – POSDRU/135/5.2/S/132019, a cărui implementare se face începând cu data de 14 aprilie 2014.

Proiectul strategic se derulează pe o perioadă de 18 luni și este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare” DMI 5.2. „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”.

Proiectul are ca obiectiv principal: promovarea sustenabilității în zonele rurale prin mărirea gradului de ocupare din mediul rural în regiunile Centru, Nord-Vest şi Sud-Vest Oltenia pentru 750 de persoane, prin activități de consiliere, orientare, formare profesională și mediere, cât și prin promovarea culturii antreprenoriale.

“O problemă specifică pentru România, o reprezintă, numărul mare de locuitori din ruralul românesc care practică o agricultură de subzistență. Populația din zona rurală este slab pregătită profesional, iar atragerea în special a lucrătorilor din agricultură de subzistență pe piața muncii trebuie realizată numai după o temeinică pregătire a acestora. Efectul pozitiv generat de proiect pe termen lung este acela că, prin acțiunea integrată în zonele de acțiune ale proiectului, proiectul contribuie la DEZVOLTAREA SUSTENABILA A ZONELOR ŞI REGIUNILOR de implementare, prin: îmbunătățirea integrării şi reintegrării pe piaţa muncii în regiunile de implementare pentru un număr important de persoane-șomeri, persoane inactive sau persoane ocupate în agricultură de subzistență din mediul rural din regiunile Centru, Nord -Est şi Sud Vest Oltenia, îmbunătățirea formării profesionale acestora şi asigurarea sustenabilitatea pe termen lung prin dezvoltarea de afaceri proprii pentru persoane ce provin tot din mediul rural.” – a declarat dl. Theodor Porojan – Managerul de proiect

„Pe termen scurt, beneficiile grupului țintă vor fi determinate direct de activitățile proiectului. Astfel prin activitățile derulate în regiunea Nord-Vest, jud. Satu -Mare vom asigura participarea la programe integrate pentru 200 de persoane din mediul rural, din care certificate  în urma participării la programele de formare profesională vor fi 150. De asemenea 30 de persoane vor beneficia de evaluarea învățării anterioare în cadrul centrului de evaluare de competențe dezvoltat de Fundația CREFOP în cadrul proiectului și de asemenea vor fi susținute 25 de persoane din mediul rural pentru dezvoltarea unei afaceri, iar cele mai bune 3 planuri de afaceri vor fi și premiate. ” – a declarat dl. Marcel Septmiu Marușcă, Director executive AJOFM Satu – Mare

Proiectul beneficiază de know-how-ul partenerului transnațional BEST cu experiență deosebită în furnizarea de servicii de ocupare și formare profesională pentru grupuri vulnerabile, care va realiza un “Ghid de bune practici privind ocuparea, formarea și antreprenorialul în zonele rurale”, pe baza experienței din Austria.

„Unul dintre cei mai importanți factori în dezvoltarea antreprenoriatului și crearea locurilor de muncă în mediul rural îl reprezintă colaborarea activă între diferiții stakeholderi. Experiența austriacă  ne arată că modelele de succes implică activ: municipalitățile, asociațiile profesionale, patronatele, agențiile de ocupare, furnizori de formare profesională care împărtășesc aceleași obiective și activități.” – a declarat dl. Helmut Kronika – Director general BEST Institut.

Lasati un comentariu