Toate declaraţiile fiscale pe care trebuie să le depuneţi în iulie la FISC

• publicat la: 4 iulie 2014
Toate declaraţiile fiscale pe care trebuie să le depuneţi în iulie la FISC

Contribuabilii trebuie sa depuna in iulie la Fisc aproximativ 20 de formulare. In plus, in aceasta luna trebuie achitat impozitul retinut la sursa pentru luna precedenta si de asemenea, trebuie efectuate plati anticipate privind impozitul pe profit aferent trimestrului al doilea din 2014.

Nu in ultimul rand, contribuabilii care obtin venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala trebuie sa achite anticipat 50% din impozitul pe venit.

Luni, 7 iulie, trebuie sa depuneti:

Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, Formularul 092. Se depune de contribuabilii inregistrati in scop de TVA care utilizeaza ca perioada fiscala trimestrul si care au efectuat o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, fiind astfel obligati sa si modifice perioada fiscala, devenind platitori de TVA lunar.

10 iulie este termenul limita pentru:

Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, Formularul 010. Se depune de catre persoanele juridice, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane fizice romane, Formularul 020. Se depune de persoanele fizice, altele decat persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (OMFP nr. 250/2013), Formularul 070. Se depune de catre contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere. Sunt exceptati contribuabilii care desfasoara exclusiv activitati intr-o forma de asociere.

Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal, Formularul 096. Se depune de catre persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

Urmatoarele raportari le puteti face pana pe 15 iulie:

Situatia eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna/anul se depune de antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Situatia eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna/anul se depune de antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna/anul pentru luna precedenta se depune de operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final, pentru produse energetice, pentru alcoolul etilic si produse alcoolice.

Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precedenta se depune de catre destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.

Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie pentru luna precedenta se depune de antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile.

Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedenta se depune de antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile.

Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie sau navigatie, pentru luna precedenta se depune de antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare.

Jurnalele privind achizitiile/livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie sau navigatie, pentru luna precedenta se depune de antrepozitarii autorizati pentru depozitare.

Situatia privind livrarile de produse accizabile in luna/anul, pentru luna precedenta se depune de operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat.

Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precedenta se depune de antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.

Important! Cu toate ca, nu este declaratie fiscala, va reamintim ca, pana pe 15 iulie, trebuie depusa declaratia INTRASTAT, al carei prag valoric este de 500.000 de lei pentru introducerile intracomunitare de bunuri si de 900.000 de lei pentru expedierile intracomunitare de bunuri. Termenul limita de transmitere a acestei declaratii il reprezinta intotdeauna data de 15 a lunii urmatoare celei de referinta, chiar daca intr-o luna aceasta este o zi libera, precum sambata sau duminica. Totusi, declaratia poate fi depusa online si in prima zi lucratoare care urmeaza datei de 15 (daca aceasta este o zi libera), fara penalitati.

21 iulie este termenul limita pentru:

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata pentru trimestrul precedent (sistem  VOES). Se depune de persoanele impozabile nestabilite care presteaza servicii electronice persoanelor impozabile.

Pana pe 25 iulie puteti transmite catre Fisc:

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, Formularul 100, format electronic. Se depune lunar de contribuabilii prevazuti in OPANAF nr. 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1 si trimestrial de contribuabilii prevazuti in OPANAF nr. 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.2. De asemenea, se depune la alte termene de contribuabilii prevazuti in OPANAF nr. 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4.

Declaratia privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trimestrului precedent, Formularul 104. Se depune de catre asocierile fara personalitate juridica constituite intre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e) din Codul fiscal.

Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, Formularul 112. Aceasta se depune pentru luna precedenta, de persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente, precum si de institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului. De asemenea, formularul se depune pentru trimestrul precedent de contribuabilii prevazuti la art. 58 alin. (2) din Codul fiscal.

Declaratia informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, Formularul 208, aferente semestrului precedent format electronic. Documentul se depune de catre notarii publici.

Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta, Formularul 224. Se depune de persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.

Decontul de taxa pe valoarea adaugata, Formularul 300, format electronic. Se depune de persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 Codul fiscal.

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta, Formularul 301, format electronic. Se depune de persoanele inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153^1 Cod Fiscal si care au efectuat achizitii intracomunitare in luna precedenta, achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum si pentru contribuabilii neinregistrati si care nu au obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.

Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, Formularul 307. Se depune de persoanele impozabile prevazute la art. 134 alin. (5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) si g) din Codul fiscal.

Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal, Formularul 311. Se depune de persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA, livrari si/sau achizitii/prestari de bunuri/servicii care sunt obligate la plata TVA.

Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta, Formularul 390 VIES. Se depune de contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal.

Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trimestrul etc.; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din Codul fiscal), Formularul 394. Se depune de:

persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 din CF obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) si alin. (7) din CF, pentru operatiuni impozabile in Romania, conform art. 126 alin. (1);

persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 din CF, care realizeaza in Romania, de la persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.

Atentie! Declaratia 394 nu se depune pe zero.

Cererea de restituire a accizelor de catre importatori (formular anexa nr. 51) pe trimestrul precedent. Se depune de catre beneficiarii scutirilor de accize.

Cererea de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta (formular anexa nr. 46) pe trimestrul precedent. Se depune de catre vanzatorii la distanta.

Important! Desi nu sunt declaratii fiscale, va reamintim ca, pana pe 25 iulie, trebuie raportate si platite obligatiile pentru Fondul de mediu.

Ce impozite si taxe aferente lunii iunie trebuie platite?

In afara de depunerea declaratiilor, contribuabilii trebuie sa plateasca pana pe 25 iulie urmatoarele taxe si impozite:

TVA;

Impozite datorate bugetului de stat:

impozit pe titeiul si gazele naturale din productia interna,

impozit pe veniturile nerezidentilor,impozit pe profit aferent trimestrului II 2014 (sistem real sau plati anticipate),

impozit pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul II 2014,

impozit pe salarii (OP separat pentru Sediu Social si fiecare sediu secundar, daca este cazul),

impozit pe veniturile din activitati independente, cu regim de retinere la sursa,

impozit pe veniturile din dividende platite in luna iunie,impozit pe veniturile din dobanzi,

impozit pe alte venituri din investitii,impozit pe veniturile din pensii,impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc,

impozit pe veniturile din alte surse,

varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate;

Contributii datorate bugetului asigurarilor de stat si fondurilor speciale:

contributia de asigurari sociale (pensii),contributia la asigurarile sociale de sanatate,contributia la fondul pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate,contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj;

contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

Impozitul pentru venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala (prima rata 50% – plata anticipata)

Accize.

De asemenea, tot pana pe 25 iulie trebuie achitat si impozitul retinut la sursa in luna precedenta. Acesta trebuie achitat de contribuabilii care obtin venituri din:

drepturi de proprietate intelectuala;

contracte/conventii civile si de agent;

expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

asociere cu o persoana juridica;

premii si jocuri de noroc;

alte surse, precum si cele obtinute de nerezidenti.

Recomandari de specialitate

Cateva lucruri pe care trebuie sa le aveti in vedere in aceasta luna:

Zilnic nu uitati:

Sa completati registrul de casa sau sa imprimati registrul intocmit in format electronic;

Sa completati jurnalul de vanzari si cumparari;

Sa completati in registrul electronic de evidenta a salariatilor informatiile referitoare la inceperea/incetarea unui contract de munca, daca este cazul.

La final de luna nu uitati:

Sa completati Registrul Jurnal;

Sa evaluati elementele monetare de activ si de pasiv exprimate in valuta (disponibilitati banesti, creante, datorii) la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii;

Sa inregistrati la Administratia Financiara contractele de prestari de servicii incheiate cu nerezidentii in cursul lunii, conform art. 8 alin. 71 din Codul Fiscal;

Sa efectuati inventarierea stocurilor in cazul in care folositi inventarul intermitent;

Sa intocmiti ultimele facturi aferente lunii.

Pentru indeplinirea reglementarilor din domeniul TVA:

Mentionati pe documentele emise catre partenerii din Uniunea Europeana codul de inregistrare in scopuri de TVA;

Verificati validitatea codului de TVA inscris pe facturile primite;

Verificati suma TVA inscrisa pe facturile primite;

Verificati mentiunile referitoare la TVA (ex. „taxare inversa”, „operatiune neimpozabila” etc.) inscrise pe factura;

Inscrieti pe facturile primite suma TVA in cazul taxarii inverse;

Completati Registrul pentru bunurile mobile corporale primite;

Completati Registrul non-transferurilor;

Mentionati in contractele comerciale contractate si decontate in valuta cursul de schimb care va fi utilizat (BNR sau cursul bancii comerciale).

Lasati un comentariu