Incadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

• publicat la: 4 August 2014
Incadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

Angajatorii care nu au obligatia legala de a angaja personae cu handicap, precum si cei care in raport cu numarul de angajati si-au indeplinit obligatia potrivit legii, de a incadra in munca personae cu handicap si incadreaza in munca pe o perioada nedeterminata, persoane cu handicap, beneficiaza de o suventie in suma lunar egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare in luna pentru care se face plata pentru fiecare persoana  incadrata iar aceasta suma se acorda pe o perioada de 12 luni.Suventia se acorda incepand cu data incheierii conventiei, care se incheie intre angajator si agentie si va fi dedusa din contributia pe care angajatorul este obligat sa o vireze in contul bugetului asigurarilor pentru somaj.

In cazul  in care suma cuvenita este mai mare, diferenta va fi achitata de catre AJOFM prin virament in contul angajatorului.Suma lunara se acorda angajatorului proportional cu timpul efectiv lucrat de catre persoanele astfel incadrate.Pentru perioada in care raporturile de munca sunt suspendate, subventia nu se acorda.Angajatorii care incadreaza pe durata nedeterminata persoane cu handicap,au obligatia sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 18 luni  de la data incadrarii in munca.

Angajatorii care inceteaza din motive imputabile lor raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor astfel incadrate, anterior termenului de 18 luni, sunt obligati sa restituie in totalitate catre agentie sumele incasate  pentru persoanele respective, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei  in vigoare la data incetarii  raporturilor de munca sau serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art.83 alin.(2).

 

Lasati un comentariu