Termenele de comunicare a angajării persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă

• publicat la: 26 noiembrie 2017
Termenele de comunicare a angajării persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă

Angajarea persoanelor aflate in căutarea unui loc de muncă se poate face doar dacă  agentul economic are disponibile locuri de muncă vacante și acestea sunt comunicate Serviciului Public de Ocupare.

Angajatorii au obligația să comunice agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene în a căror rază își au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea lor.

Totodată angajatorii au obligația să comunice agențiilor de  ocupare în termen de o zi dacă locurile de muncă vacante anunțate au fost ocupate.

Pentru încadrarea în muncă a somerilor îndemnizați și neindemnizați înregistrați în baza de date a agenției, acestia trebuie să prezinte cu o zi înainte de producerea efectivă a angajării (conform Hotărâre nr.500/2011) următoarele documente:

  • Situația locurilor de muncă vacante emisă de angajator;
  • Înștiințare privind încadrarea în muncă;

În baza acestor acte se emite dispozitia de repartizare care stă la baza încheierii contractului de muncă, anterior inceperii activității de către salariat (conform art.16 din Ordonanța de urgență nr.53/2017 pentru modificarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii)

Necomunicarea în termen a datelor privind angajarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la AJOFM Satu Mare, atrage imposibilitatea acordării primelor și stimulentelor prevăzute în Legea nr.76/2002  privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă cu modificările și completările ulterioare.

 

Lasati un comentariu