Angajatorii beneficiază de subvenţii la încadrarea în muncă a tinerilor şomeri

• publicat la: 17 octombrie 2014
Angajatorii beneficiază de subvenţii la încadrarea în muncă a tinerilor şomeri
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare informează agenții economici din județ că pot beneficia în baza Legii 76/2002 cu modificările și completările ulterioare, de subvenții pentru încadrarea în muncă a tinerilor șomeri. Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată, absolvenți ai unor instituții de învățământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat:

– o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenții ciclului inferior al liceului sau ai școlilorde arte și meserii;

– o sumă egală cu 1,2 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenții de învățământ secundar superior sau învățământ postliceal;

– o sumă egală cu 1,5 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenții de învățământsuperior.

Angajatorii care încadrează în muncă absolvenți în condițiile art. 80 din Legea 76/2002, modificată și completată cu Legea 250/2013 sunt obligați să mențină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puțin 18 luni de la data încheierii contractului de angajare.

Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenților, anterior termenului prevăzut de lege, sunt obligați să restituie în totalitate agențiilor pentru ocuparea forței de muncă sumele încasate pentru fiecare absolvent pentru care au încetat raportul de muncă sau de serviciu anterior menționat, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu. Valoarea indicatorului social de referință este de 500 lei.

Angajatorii care beneficiază de subvenționarea locurilor de muncă în condițiile art. 80 din Legea 76/2002 cu modificările și completările ulterioare, și care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate pe aceste locuri de muncă din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) anterior termenelor prevăzute de lege, nu mai pot benficia de o nouă subvenție din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe o perioadă de 2 ani de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.

Lasati un comentariu