Poliţia urmăreşte respectarea prohibiţiei pentru pescuit

• publicat la: 14 aprilie 2015
Poliţia urmăreşte respectarea prohibiţiei pentru pescuit

Începând cu data de 11 aprilie a.c., s-au  instituit măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, până în 09 iunie a.c.

Prin excepţie, în conformitate cu prevederile Ordinul Comunal Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor  nr.307/152/2015  privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2015.

Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice, după cum urmează:

a) ştiuca, în perioada 11 aprilie – 09 iunie inclusiv, pescuitul ştiucii se poate efectua numai cu folosirea echipamentelor de pescuit recreativ/sportiv şi a momelilor artificiale, cu eliberarea capturii în mediul acvatic natural;
b) pietrarul, ghiborţul de râu, cernuşca, şalăul vărgat, aspretele, pecarina, guvidul de baltă, guvidul de Babadag, zglăvoaca răsăriteană, lostriţa, mihalţul şi caracuda, precum şi alte vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, tot timpul anului

c) coregonul, păstrăvul de mare, lipanul, tot timpul anului
d)   păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, şi anume 15 martie a.c.,  până la data de 30 aprilie şi din 15 septembrie până pe 31 decembrie;

e) sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a pescuitului reproducătorilor în stare vie pentru programele de populare de susţinere a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni;

f) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1 iulie-31 august.
Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităţilor de acvacultură, inclusiv a celor situate în ariile naturale protejate.

Nerespectarea prevederilor legale se sancţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede sancţiuni contravenţionale sau penale, după caz.

La nivelul I.P.J. Satu Mare, vor fi demarate acţiuni pe linia verificării respectării acestor dispoziţii legale, în perioada susmenţionată, pe întreaga rază de competenţă.

 

              Cu privire la tragicul incident care a avut loc la data de 10 aprilie a.c., în municipiul Satu Mare în care 6 persoane şi-au pierdut viaţa, respectiv 3 adulţi şi 3 copii, menţionăm faptul că în urma efectuării necropsiilor şi a concluziilor medico-legale emise s-a stabilit că, în cauză nu sunt suspiciuni de omor, cauza decesului fiind intoxicaţie cu monoxid de carbon şi fum.

comentarii

de aditu la 14 aprilie 2015 - 14:09

Da care e legatura dintre “cu privire la tragicul incident care a avut loc…… ” si prohibitia la pescuit?

de Radu la 14 aprilie 2015 - 18:02

Politia sa se ascunda sau sa dea un comunicat,prin care sa explice,care este motivul protejarii celor doua asociatii de profil,Avps Carei si Avps Sportivii adevarati Moftin.
Eventual sa explice de ce nu ia masuri pt respectarea prohibitiei pe canalul colector Homorod-Paulean,unde incepand cu prima zi de la inceperea prohibitiei,zilnic,incl;usiv astazi se pescuieste in baza unor chitante elib ilegal de catre Avps Sportivii adevarati Moftin!!

Lasati un comentariu