Agenda fiscală a lunii octombrie: Ce trebuie să plătiţi şi să depuneţi la ANAF luna aceasta

• publicat la: 2 October 2015
Agenda fiscală a lunii octombrie: Ce trebuie să plătiţi şi să depuneţi la ANAF luna aceasta

Agenda fiscala pentru luna in curs stabileste o serie de obligatii pentru contribuabili, care vor avea de transmis catre Fisc aproape 30 de formulare. In plus, in octombrie trebuie efectuata si plata anticipata a impozitului pe profit, aferenta trimestrului al treilea din 2015, dar si plata primei rate din impozitul pe venituri din activitati agricole.

AvocatNet.ro  prezinta lista completa a obligatiilor fiscale ce trebuie indeplinite pe parcursul lunii care tocmai a inceput. Pana pe 7 octombrie trebuie depusa: Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, Formularul 092.

Se depune de catre contribuabilii inregistrati in scop de TVA care utilizeaza ca perioada fiscala trimestrul si care au efectuat o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, fiind astfel obligati sa-si modifice perioada fiscala, devenind platitori de TVA lunar.

Urmatoarele declaratii trebuie depuse pana pe 12 octombrie: Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, Formularul 010. Se depune de catre persoanele juridice, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane fizice romane, Formularul 020. Se depune de catre persoanele fizice, altele decat persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire. Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (OMFP nr. 250/2013), Formularul 070. Se depune de catre contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.

Sunt exceptati contribuabilii care desfasoara exclusiv activitati intr-o forma de asociere. Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal, Formularul 096. Se depune de catre persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

Pana pe 15 octombrie trebuie efectuate aceste raportari: Situatia eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna/anul se depune de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat. Situatia eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna/anul… se depune de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat. Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna/anul… pentru luna precedenta se depune de catre operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final, pentru produse energetice, pentru alcoolul etilic si produse alcoolice.

Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precedenta se depune de catre destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile. Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie pentru luna precedenta se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile.

Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedenta se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile. Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie sau navigatie, pentru luna precedenta se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare. Jurnalele privind achizitiile/livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie sau navigatie, pentru luna precedenta se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru depozitare. Situatia privind livrarile de produse accizabile in luna/anul, pentru luna precedenta se depune de catre operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat.

Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precedenta se depune de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii. Important! Cu toate ca nu este declaratie fiscala, AvocatNet.ro va aminteste ca pana pe 15 octombrie trebuie depusa declaratia INTRASTAT , al carei prag valoric este de 500.000 de lei pentru introducerile intracomunitare de bunuri si de 900.000 de lei pentru expedierile intracomunitare de bunuri.

Termenul-limita de transmitere a acestei declaratii il reprezinta intotdeauna data de 15 a lunii urmatoare celei de referinta, chiar daca intr-o luna aceasta este o zi libera, precum sambata sau duminica. Totusi, declaratia poate fi depusa online si in prima zi lucratoare care urmeaza datei de 15 (daca aceasta este o zi libera), fara penalitati .

Pana cel tarziu pe 20 octombrie trebuie depusa: Declaratia speciala de taxa pe valoarea adaugata pentru trimestrul precedent (sistem VOES) . Se depune de catre persoanele impozabile nestabilite in UE care presteaza servicii electronice de telecomunicatii, de radiodifiziune si televiziune persoanelor neimpozabile. 25 octombrie este termenul-limita pentru: Notificarea pentru incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare, Formular 097 . Se depune de catre persoanele impozabile care depasesc plafonul de 2.250.000 de lei, de catre persoanele impozabile care renunta la aplicarea sistemului TVA la incasare, conform OPANAF nr. 3884/2013.

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, Formularul 100, format electronic. Se depune lunar de catre contribuabilii prevazuti in OPANAF nr. 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1 si trimestrial de catre contribuabilii prevazuti in OPANAF nr. 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.2. De asemenea, se depune la alte termene de catre contribuabilii prevazuti in OPANAF nr. 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4. Declaratia privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trimestrului precedent, Formularul 104 .

Se depune de catre persoanele juridice constituite intre contribuabilii prevazuti la art. 13, lit. c) si e) din Codul fiscal. Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, Formularul 112.

Aceasta se depune pentru luna precedenta, de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente, precum si de institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului.

Pentru trimestrul precedent, declaratia trebuie depusa de catre contribuabilii prevazuti la art. 58 alin. (2) din Codul fiscal. Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta, Formularul 224.

Se depune de catre persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania. Decontul de taxa pe valoarea adaugata, Formularul 300, format electronic. Se depune lunar, trimestrial, semestrial sau anual de catre persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 Codul fiscal. Decontul special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta, Formularul 301, format electronic. Se depune de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153^1 Cod Fiscal si care au efectuat achizitii intracomunitare in luna precedenta, achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum si pentru contribuabilii neinregistrati si care nu au obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile. Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, Formularul 307. Se depune de catre persoanele impozabile prevazute la art. 134 alin. (5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) si g) din Codul fiscal.

Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal, Formularul 311. Se depune de catre persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA, livrari si/sau achizitii/prestari de bunuri/servicii care sunt obligate la plata TVA. Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta, Formularul 390 VIES.

Se depune de catre contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal. Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trimestrul etc.; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din Codul fiscal), Formularul 394. Se depune de catre: persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 din Codul Fiscal obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) si alin. (7) din Codul Fiscal, pentru operatiuni impozabile in Romania, conform art. 126 alin. (1); persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 din Codul Fiscal, care realizeaza in Romania, de la persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.Atentie! Declaratia 394 nu se depune pe zero . Important!

Desi nu sunt declaratii fiscale, AvocatNet.ro  aminteste ca, pana pe 25 octombrie, trebuie raportate si platite obligatiile pentru Fondul de mediu . Cererea de restituire a accizelor de catre importatori pe trimestrul precedent . Se depune de catre beneficiarii scutirilor de accize. Cererea de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta pe trimestrul precedent . Se depune de catre vanzatorii la distanta. Ce impozite si taxe aferente lunii septembrie trebuie platite pana pe 25 octombrie?

In afara de depunerea declaratiilor, contribuabilii mai trebuie sa efectueze, pana pe 25 octombrie, urmatoarele plati: Accize; TVA; Impozit pe titeiul si gazele naturale din productia interna; Impozit pe veniturile nerezidentilor; Impozit pe salarii (OP separat pentru Sediu Social si fiecare sediu secundar, daca este cazul); Impozit pe veniturile din activitati independente, cu regim de retinere la sursa; Impozit pe veniturile din dividende platite in luna septembrie; Impozit pe veniturile din dobanzi; Impozit pe alte venituri din investitii; Impozit pe veniturile din pensii; Impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc; Impozit pe veniturile din alte surse; Impozitul retinut la sursa in luna precedenta – se plateste de catre contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din contracte/conventii civile si de agent, din expertiza contabila, tehnica, juridiciara si extrajudiciara, de catre contribuabilii persoane fizice care care obtin venituri dintr-o asociere cu o persoana juridica, de catre cei care realizeaza venituri din premii si jocuri de noroc, precum si de catre nerezidentii care obtin venituri; Impozitul pe profit – plata anticipata aferenta trimestrului al III-lea din 2015 – se achita de catre contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate; Impozitul pe venitul din activitati agricole – plata anticipata a 50% din acest impozit (prima rata) – se achita de catre contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole, stabilite prin norme de venit; Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate; Contributia de asigurari sociale (pensii), Contributia la asigurarile sociale de sanatate, Contributia la fondul pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, Contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj, Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

comunicat mfinante.ro

Lasati un comentariu