Post vacant la Liceul Tehnologic Iuliu Maniu Carei

• publicat la: 30 septembrie 2019
Post vacant la Liceul Tehnologic Iuliu Maniu Carei

Liceul Tehnologic Iuliu Maniu Carei, cu sediul în localitatea Carei,jud.Satu Mare, str. Iuliu Maniu nr.20, telefon 0261862402, fax 0261866726,organizează concurs  pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar vacante, de  muncitor  II M pe durată determinată ,în acord cu prevederile H.G. 286/2011.

Concursul se va defăşura astfel

–          Probă scrişă în data de 14.10.2019, ora 10

–          Proba practică – 14.10.2019, ora 11

–          Interviu – 14.10.2019, ora 12

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii

 Conditii generale :

-Să aibă cetăţenie română,cetăţenia altor state membre ale UE sau altor state din Spaţiul Economic European

-Cunoscător al limbii române scris şi vorbit

-Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale

-Capacitatea deplină de exerciţiu

-Stare de sănătate corespunzătoare postului atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie

-Studii  medii

-Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,contra statului ori contra autorităţii de serviciu care împiedică înfăptuirea justiţiei de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă(declaraţie)

 Condiţii specifice:

Studii medii

Vechime minimă de 3 ani în specialitate

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în termen de 5 zile lucrătoare  de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României,Partea a III-a .

.Informaţii suplimentare se pot obţine la comp.secretariat ,Liceul Tehnologic Iuliu Maniu Carei, persoană de contact Miclea Ramona- secretară , tel.0261862402, fax.0261866726.

Lasati un comentariu