Modalități de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevi

• publicat la: 16 iunie 2021
Modalități de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevi

Inițial scopul reglementării prevăzute la art. 84 din Legea educației naționale nr.1/2011 era acela de a asigura dreptul fundamental la învățătură pentru toți elevii și de a diminua rata abandonului școlar, pentru elevii proveniți din medii sociale dezavantajate prin asigurarea transportului gratuit de la domiciliu la unitatea școlară, precum și de la școală la domiciliu.

Modificările aduse prin Legea nr. 226/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 produc confuzie legislativă prin raportare la componenta de finanțare, în sensul că, pe de o parte decontarea cheltuielilor de transport se face de la bugetul de stat prin transfer către unitățile administrativ teritoriale, acestea din urmă subvenționând operatorii de transport, iar pe de altă parte unitatea de învățământ decontează transportul desfășurat în alte modalități decât sub forma unui serviciu public.

Astfel, introducerea prin Legea nr. 226/2020 a altor modalități de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevi, a făcut imposibilă asigurarea gratuității transportului elevilor, pentru toate formele de transport și implicit a avut efecte negative asupra asigurării dreptului la învățătură.

Având în vedere că toate aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă următoarea ordonanță de urgență:

.

 

Lasati un comentariu