Actele se depun la Casa Județeană de Pensii Satu Mare prin poștă sau on-line

• publicat la: 11 octombrie 2021
Actele se depun la Casa Județeană de Pensii Satu Mare prin poștă  sau on-line

Începând de mâine 12.10.2021, actele se depun la Casa Județeană de Pensii Satu Mare prin poștă

sau on-line, din cauza  îmbolnăvirii unor angajați de COVID.

Actele care se vor transmite prin poștă instituției noastre sunt: cererile de solicitare a ajutorului de deces (împreună cu actele aferente inclusiv certificatul de deces în original și un extras de cont bancar -original sau copie, cont în care se va face plata ajutorului de deces); cererile de solicitare a diferitelor tipuri de pensie; cererile de recalculare a pensiei; cererile pentru plata pensiei prin cont bancar, cererile de solicitare a indemnizației acordate în baza Legii 154/2021 (actele aferente trebuie depuse în copie legalizată după fiecare act în parte). Actele se transmit în plic sigilat cu confirmare de primire iar cererile transmise trebuie să fie semnate, completate corect și cu precizarea unui număr de telefon al solicitantului.

Actele  care se vor transmite on-line sunt: cererile pentru activarea contului on-line pe site-ul CNPP, petiții, sesizări, adeverințele studenților sau ale elevilor  care nu au depus până la data de 25 septembrie a.c. actul doveditor că urmează studiile într-o instituție de învățământ organizată conform legii (urmând ca originalul adeverinței să fie transmis prin poștă până la 25 decembrie a.c.).

Accesul se va face în instituție doar în cazurile de maximă urgență care nu se pot soluționa în modalitățile de mai sus și anume:

–  încheierea de contracte noi de asigurări sociale;

–  eliberarea de bilete de tratament.

În vederea plăților din contractele încheiate deja, vă rugăm să faceți plata în conturile indicate pe contractul de asigurare încheiat cu instituția noastră, menționând în mod obligatoriu CNP-ul beneficiarului.

Precizăm că accesul în Casa Judeteană de Pensii se va face doar pe baza certificatului digital verde privind COVID  sau a rezultatului  negativ emis înainte cu maxim 72 de ore până la  prezentarea la instituție, act care se va verifica la intrarea în Casa Județeană de Pensii.

Lasati un comentariu