Legea privind ajutorul de şomaj va fi schimbată

• publicat la: 3 noiembrie 2010
Legea privind ajutorul de şomaj va fi schimbată

Legea cu privire la sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă va suferi, din nou, modificări, la propunerea ministrului Muncii, Ioan Botiş.

Comisia de muncă din Camera Deputaţilor a dat viza favorabil propunerii care urmează să fie inscrisă pe ordinea de zi a şedinţei de Plen. Modificările vizează mai multe condiţii pentru beneficiarii ajutorului de şomaj, dar şi o posibilă blocare a subvenţiilor acordate angajatorilor care incadrează in muncă şomeri, potrivit Financiarul.

Propunerea legislativă a fost depusă la Parlament in septembrie 2009, de către deputaţii Ioan Botiş şi Ioan Oltean, care doreau ca subvenţiile acordate angajatorilor care incadrează in muncă şomeri să fie date in limita fondurilor din bugetul asigurărilor de şomaj.

Cei doi susţineau la acea vreme că ordonatorii de credite au nevoie de un cadru legal pentru a putea sista efectuarea unor astfel de plăţi către angajatori,in situaţia in care nu au fonduri suficiente. Propunerea a fost respinsă de toate forurile sesizate, de la Executiv, Consiliul Economic şi Social, Consiliul Legislativ, comisiile de specialitate din Parlament.

Dacă Consiliul Legislativ a considerat că propunerea legislativa “afectează dreptul cetăţenilor care, potrivit legii, au această vocaţie – condiţionându-l de un element extrinsec, şi anume existenţa sau inexistenţa in bugetul asigurărilor pentru şomaj a fondurilor necesare”, CES a arătat că textul “nu aduce nicio noutate (…), si in prezent acordarea măsurilor active se face in limita bugetului aprobat pentru anul bugetar in curs”.

Ajuns la Camera Deputaţilor, textul a primit aviz negativ din partea Comisiei de buget-finanţe şi a Comisiei pentru drepturile omului, insă in luna octombrie Guvernul a trimis un al doilea punct de vedere, in care arată că sprijină iniţiativa legislativă, cu câteva amendamente.

Care sunt mdificările?

Printre modificările propuse se numără măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj care trebuie să se acorde in limita sumelor aprobate in bugetul asigurărilor pentru şomaj cu această destinaţie, dar şi ca măsurile de acest tip care continuă şi in anul bugetar următor să fie finanţate din bugetul anului respectiv.

De asemenea, se mai doreşte ca in termen de 24 de ore de la data acordării concediului medical, beneficiarul ajutorului de şomaj să fie obligat să inştiinteze in scris agenţia pentru ocuparea forţei de muncă de faptul că se află in incapacitate temporară de muncă. In plus, acesta va trebui să precizeze numele medicului prescriptor şi unitatea in care funcţionează acesta.

Totodată, conform textului, persoana care beneficiază de indemnizaţia de şomaj, dar participă la programe de formare profesională finanţate din fonduri UE, nu mai este obligată să participe la programe similare organizate de agenţiile de stat.

Altă modificare presupune că la stabilirea stagiului minim de cotizare de 12 luni in ultimele 24 de luni premergătoare datei inregistrării cererii nu se iau in considerare perioadele care reprezintă stagiu de cotizare utilizate pentru stabilirea şi acordarea anterioară a unui drept la indemnizaţie de şomaj.

sursa Ziare.com

Lasati un comentariu