Finanţări pentru piste de biciclete

• publicat la: 5 July 2011
Finanţări pentru piste de biciclete

Administraţia Fondului pentru Mediu a deschis începând cu data de 20 iunie 2011, sesiunea de depunere a dosarelor de finanţare în cadrul „Programului de realizare a pistelor pentru biciclişti”. Sesiunea se închide la data la care valoarea totala însumată a cererilor de finanţare depuse la registratura AFM va fi de 200.000 mii lei, dar nu mai târziu de 20 august 2011.

Suma alocată pentru această sesiune de finanţare este de 50.000 mii lei .

Finanţarea se acordă în cuantum de maximum 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului, fără a se depăşi suma maximă care poate fi acordată unui beneficiar, în cadrul sesiunii de finanţare.

Obiectul Programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor vizând realizarea pistelor pentru biciclişti şi are ca scop îmbunătăţirea calităţii mediului prin înlesnirea transportului mai puţin poluant, în condiţii de siguranţă.

Un solicitant poate depune un singur dosar de finanţare la Autoritate, începând cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere. Dosarul de finanţare poate fi depus la registratura Autorităţii exclusiv de către reprezentantul legal, înlocuitorul de drept al acestuia sau împuternicitul legal.

Tipurile de proiecte care pot fi depuse spre finanţare prin acest Program sunt:

a) realizarea de piste pentru biciclişti pe amplasament nou, cu o singură bandă;

b) realizarea de piste pentru biciclişti pe amplasamente preexistente rutiere sau în cadrul

trotuarelor, cu o singură bandă.

Solicitantul eligibil poate fi orice unitate administrativ-teritorială care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) acţionează în nume propriu;

b) este proprietar sau administrator asupra terenului pe care se implementează proiectul pentru durata integrală a implementării; terenul este liber de sarcini, nu este ipotecat şi se află în proprietate publică

Cheltuielile eligibile sunt:

a) studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, detaliile de execuţie în limita a 8% din valoarea cheltuielilor pentru investiţia de bază;

b) cheltuielile privind organizarea de şantier;

c) cheltuielile privind investiţia de bază: terasamente, fundaţii, suprastructură, marcaje, indicatoare

de circulaţie, lucrări privind delimitarea pistelor, punct de depozitare pentru biciclete;

d) cheltuieli diverse şi neprevăzute, în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusivcheltuielile prevăzute în prezentul articol;

e) cheltuielile privind dirigenţia de şantier, în limita a 2% din valoarea investiţiei de bază

Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul AFM :http://www.afm.ro/program_piste_biciclisti.php

comentarii

de cititor la 6 July 2011 - 06:25

ar fi bine sa se faca piste de biciclisti in afara orasului catre sate
ar fi mai in siguranta biciclistii

Lasati un comentariu