69 de noi proiecte au obţinut finanţare prin POR

• publicat la: 3 October 2012
69 de noi proiecte au obţinut finanţare prin POR

Preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Adrian Ştef a participat miercuri, 3 octombrie la Cluj la şedinţa extraordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord Vest.

Membrii CDR Nord-Vest au confirmat, prin hotărârea nr. 373, numirea în funcţia de preşedinte al Consiliului de Dezvoltare Regională a dlui Horea Uiorean (preşedintele CJ Cluj) şi în funcţia de vicepreşedinte al aceluiaşi for a dlui Emil Radu Moldovan (preşedinte CJ Bistriţa-Năsăud).

Numirea acestora s-a făcut respectând principiul deţinerii acestor funcţii prin rotaţie, pe o durată de un an, şi al reprezentării unor judeţe diferite de către persoanele alese în aceste funcţii. În temeiul art.7(7) din Legea dezvoltării regionale nr.315/2004: ”(7) Consiliul pentru dezvoltare regională alege un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu pot fi reprezentanţi ai aceluiaşi judeţ; aceste funcţii sunt îndeplinite, prin rotaţie, pentru câte un mandat de un an, de către preşedinţii consiliilor judeţene.”

De asemenea, CDR Nord-Vest a aprobat, astăzi, prin hotărârea nr. 374, raportul semestrial de activitate al Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest pentru semestrul I, 2012.  În document se arată că în primele şase luni ale anului 2012 au fost semnate contracte de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional, pentru un număr de 69 de noi proiecte. Aceasta înseamnă că numărul total de proiecte contractate a crescut la 343 faţă de 279 proiecte în decembrie 2011. Impactul acestora asupra comunităţilor locale din cele şase judeţe ale regiunii Transilvania de Nord este semnificativ: peste 7000 de elevi învaţă în 18 unităţi şcolare reabilitate; peste 800 de persoane solicită zilnic servicii medicale celor cinci unităţi medicale modernizare graţie finanţării obţinute în cadrul POR- REGIO, în timp ce alte peste 600 persoane sunt asistate în şase centre sociale extinse, reabilitate sau modernizate prin acest program de finanţare. În sectorul privat, un număr de 98 microîntreprinderi s-au dezvoltat datorită REGIO, reuşind să creeze peste 400 locuri de muncă pentru locuitorii din Transilvania de Nord. Finanţarea s-a îndreptat şi spre două obiective de patrimoniu care au avut nevoie de reabilitare: bisericile din Gerşa -Rebrişoara şi Calvaria Satu Mare, ambele finalizând deja proiectul. În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 valoarea asistenţei financiare contractată a fost de 56,67 mil. euro. Suma rambursată beneficiarilor în aceeaşi perioadă a fost de 24,89 mil. euro. De la momentul lansării POR în regiunea Transilvania de Nord au fost depuse 1.115 de proiecte care au solicitat aproape 1 miliard Euro, de două ori mai mult decât sumele disponibile. În ceea ce priveşte contractarea, suma nerambursabilă pentru care s-au semnat contracte de finanţare până la finalul primului semestrul al anului 2012 a fost de 88% din alocarea regională. Totalul plăţilor efectuate pentru proiectele în implementare şi finalizate în Transilvania de Nord a reprezentat 22% din alocarea regională, la finalul primului semestru al anului 2012. Nu în ultimul rând, în raportul semestrial al ADR Nord-Vest se arată că a luat startul activitatea de planificare regională pentru perioada 2014-2020; activitate ce se va solda cu realizarea Planului de Dezvoltare Regională pentru perioada menţionată.

În aceeaşi şedinţă, CDR Nord-Vest a avizat, prin hotărârea nr. 375, un număr de 56 de contracte încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în calitate de Autoritate de Management, ADR Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar şi beneficiari, în cadrul POR 2007-2013, pentru acordarea finanţării, în vederea realizării proiectelor acestora.

Membrii CDR au amânat votarea hotărârii nr. 376 referitoare la planul de măsuri care urmează să fie adoptate de ADR Nord-Vest pentru înlăturarea consecinţelor pe termen scurt ale acţiunii inculpatei Druţă Cosmina asupra ADR Nord-Vest şi SC IRCETT SA.

Lasati un comentariu