Programul național de protecție socială ”Bani de liceu”

• publicat la: 24 septembrie 2014
Programul național de protecție socială ”Bani de liceu”

În anul școlar 2014-2015, Ministerul Educației Naționale va continua derularea Programului național de protecție socială ”Bani de liceu”, conform legislației în vigoare.

Beneficiari ai Programului național de protecție socială ”Bani de liceu” sunt elevii care urmează la cursuri de zi liceul și se află în întreținerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii este de maximum 150 lei, precum și elevii care beneficiază de o măsură de protecție ori aflați sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiției de venit. La stabilirea venitului brut pe membru de familie se iau în calcul veniturile cu caracter permanent: salarii, venituri din activități independente, pensia alimentară, pensia, pensia de urmaș, chirii, dividende, alocația de plasament, tichetele de masă.

Sprijinul financiar prevăzut în cadrul Programului național de protecție socială ”Bani de liceu” se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat sau de diplomă și pe perioada practicii în producție. Cuantumul sprijinului financiar lunar este de 180 lei.

Fondurile pentru finanțarea programului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale. Acordarea sprijinului financiar în cadrul programului se face în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, cu încadrarea în fondurile aprobate cu această destinație Ministerului Educației Naționale.

Pentru obținerea sprijinului financiar, beneficiarii depun la unitatea de învățământ, la care este înscris elevul, o cerere tip însoțită de documentele privind veniturile membrilor familiei.

Sprijinul financiar se sistează în următoarele situații:

elevul absentează nejustificat minimum 20 de ore, la diferite discipline de învățământ

elevul a fost eliminat de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile, conform prevederilor din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

elevul a obținut sub nota 7 la purtare

elevul nu mai frecventează cursurile unității de învățământ sau a fost exmatriculat

 

Calendarul de desfășurare a Programului național de protecție socială ”Bani de liceu” este următorul:

Depunerea cererilor pentru Programul național de protecție socială ”Bani de liceu”          – 15 septembrie – 1 octombrie

Efectuarea anchetelor sociale și evaluarea de către comisii a eligibilității cererilor depuse – 1 octombrie – 23 octombrie

Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat – 1 octombrie – 27 octombrie

Afișarea pe internet a listei beneficiarilor – 28 octombrie

Depunerea contestațiilor – 28 octombrie – 2 noiembrie

Rezolvarea contestațiilor – 2 noiembrie – 6 noiembrie

 

ISJ Satu Mare

Lasati un comentariu