Cine se poate asigura în sistemul asigurărilor de şomaj

• publicat la: 17 aprilie 2015
Cine se poate asigura în sistemul asigurărilor de şomaj

Se pot asigura în sistemul asigurărilor de şomaj următoarele categorii de persoane, potrivit Legii nr. 76/2002 (cu modificările și completările ulterioare):

a)      asociat unic sau asociaţi;

b)      administratori care au încheiat contracte potrivit legii; persoane fizice autorizate;

c)      întreprinzători persoane fizice, titulari ai întreprinderilor individuale, precum și membri întreprinderilor familiale;

d)      cetățeni români care lucrează în străinătate, conform legii;

e)      alte persoane care realizează venituri din activităţi desfăşurate potrivit legii.

Aceste categorii de persoane pot încheia contracte de asigurare pentru şomaj cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul, dacă au cel puţin vârsta de 18 ani şi sunt asigurate în sistemul public de pensii şi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Venitul lunar pentru care se asigură aceste persoane nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii, şi mai mare decât echivalentul a de cinci ori câştigul salarial mediu brut, în vigoare în luna pentru care se plăteşte contribuția de asigurare de şomaj.

Lasati un comentariu