Picnic de Majális în Parcul Dendrologic. Legea picnicului, 54/2012, ignorată

• publicat la: 20 mai 2015
Picnic de Majális în Parcul Dendrologic. Legea picnicului, 54/2012, ignorată

Pe portalul Primăriei Orașului Valea lui Mihai (localitate aflată la o distanță de doar 34 de km, la doar o jumătate de oră de mers cu mașina de la Carei, asta pentru ca cei interesați să poată învăța foarte ușor, foarte multe lucruri bune de la această primărie) la pagina >Consiliul Local > Arhivă > Hotărâri – 2013, se poate lectura Hotărârea nr. 7 din 30 ianuarie 2013 7 privind stabilirea zonelor destinate desfăşurării activităţilor de picnic la nivelul oraşului Valea lui Mihai.

 La Art. 1 al hotărârii respective se stabilește foarte clar că pentru “organizarea unor evenimente OCAZIONALE, autorizate conform legii de către proprietarul imobilului (nota aut.: adică de Primăria Orașului Valea lui Mihai) se stabilește ca amplasament pentru desfășurarea activităților de picnic terenul în suprafață de 5.180 mp situat în intravilanul orașului și amplasat în incinta Ștrandului orășenesc, teren aflat în proprietatea publică a orașului Valea lui Mihai”.

La Art. 4 al hotărârii se aprobă Regulamentul privind amenajarea, întreținerea și exploatarea zonelor de picnic situate pe raza orașului V. lui M., conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din hotărâre, iar la Art. 6 se menționează că hotărârea se aduce la cunoștiință publică prin afișare și publicare pe site-ul orașului. Este de presupus că după adoptarea H.C.L nr. 7/2013 toți locuitorii orașului Valea lui Mihai, toate instituțiile și toate organizațiile interesate, de toate categoriile, știu foarte bine unde se pot desfășura serbări câmpenești, picnicuri ocazionale in acel oraș. De notat faptul că în orașul Valea lui Mihai s-a mai amenajat, tot de primărie și o altă locație unde se por desfășura activități de picnic cu caracter permanent, tot în intravilanul localității, pe terenul în suprafață de 17.148 mp de la capătul străzii Școlii, terenul fiind în proprietatea privată a orașului.

Prima locație de picnic, cea din incinta Ștrandului orășenesc este destinată, așa cum am mai menționat, numai evenimentelor ocazionale și corespunde definițiilor și prevederilor specifice din Legea nr. 54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic, Art. 4 alin.(2) coroborat cu Art. 3 litera “a” (În condițiile organizării de evenimente OCAZIONALE, autorizate potrivit legii, se pot organiza activități de picnic – orice activitate de recreere de afluență publică desfășurată în zone de afluență publică consacrate pe domeniul public ori privat al statului și/sau al unităților administrativ-teritoriale de una ori mai multe persoane și care presupune consumul de băuturi și/sau alimente, precum și, după caz, aprinderea ori nu a focului), iar în cea de a doua locație, cea de la capătul străzii Școlii sunt permise și activitățile de picnic cu caracter permanent.

http://www.valealuimihai.ro/localcouncil/download/hot.7_din_30_.01_.2013_.pdf

 Conform Legii nr. 54/2012, ieşirile la iarbă verde pe domeniul statului sau al primăriilor locale sunt permise numai în locuri special amenajate. Orice activitate de recreere desfăşurată pe domeniul public, de una sau mai multe persoane, care implică şi consumul de alimente şi băuturi, ori aprinderea focului, este considerată activitate de picnic. Aprinderea focurilor deschise este permisă doar pe vatră suspendată, fiind interzisă aprinderea focului direct pe sol. Legea face diferenţă între “zone special amenajate”, în care aprinderea focului este permisă şi “zonele indicate”, unde se poate lua masa la iarbă verde, dar unde nu este permisă aprinderea focului. Primăriile sunt cele care au obligaţia amenajării spaţiilor amintite, care trebuie să aibă locuri speciale pentru aprinderea focului, containere de gunoi şi toalete ecologice, dar şi un orar de funcţionare. De asemenea, ridicarea construcţiilor este interzisă, cu excepţia celor cu caracter temporar. Tot primarii sunt cei care, potrivit legii, sunt obligaţi să organizeze un serviciu de verificare a zonelor de picnic, cu ajutorul poliţiei comunitare, iar administraţiile locale sunt cele care trebuie să asigure ridicarea deşeurilor. Parcările care deservesc zonele de picnic trebuie marcate corespunzător, iar regulile privind desfăşurarea activităţii de picnic, precum şi cuantumul amenzilor trebuie afişate la vedere, pentru a tăia elanul posibililor contravenienţi. În zonele pentru picnic mai trebuie să fie amenajate şi puncte de informare care trebuie să cuprindă: panouri cu harta zonei, regulile acesteia şi numerele de telefon utile, dar şi pichete de stingere a incendiilor.

În cazul în care cetățenii doresc să petreacă sărbătorile în natură, au obligația de a respecta măsurile de prevenire și stingere a incendiilor referitoare la utilizarea focului deschis. Astfel, focul pentru prepararea hranei va fi făcut doar în zonele special amenajate, la o distanță de 50 de metri față de pădure sau alte materiale combustibile, iar la finalizarea activității acesta va fi stins. Utilizarea focului în condiții de vânt este interzisă. Autoritățile publice locale, prin serviciile voluntare pentru situații de urgență, au obligația de a identifica și controla zonele de campare, precum și de a informa cetățenii privind respectarea acestor măsuri. În conformitate cu prevederile Art. 97 alin. (2) din Normele generale de apărare impotriva incendiilor aprobate cu ordinul M.A.I. nr. 163/28 februarie 2007, prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în zonele de agrement se face numai în locuri amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, păduri, plantații sau alte amenajări iar în conformitatea cu Art. 1, alin. (3), lit. „r” şi „s”, din H.G.R. nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi. Emiterea “permisului de lucru cu foc deschis” se face prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă .

Cancelaria dr. Eugeniu Avram, Prefectul Județului Satu Mare emitea în ziua de 29 aprilie 2014 următorul comunicat de presă:

“Legea picnicului — legea 54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic reglementează activitățile de picnic desfășurate pe domeniul public ori privat al statului și/sau al unităților administrativ-teritoriale și are ca scop prevenirea, reducerea și eliminarea impactului negativ asupra mediului sau asupra stării de sănătate a populației generat de practicarea inadecvată a activităților de picnic. Conform datelor actualizate recent de către Instituția Prefectului, 16 orașe și comune și-au propus până la finele anului (nota aut: 2014) amenajarea și dotarea corespunzătoare a spațiilor speciale pentru picnic, suprafața totală care va fi amenajată apropiindu-se de 20 hectare (191.107 mp). Acestea sunt Livada, Negrești-Oaș, Ardud, Agriș, Doba, Bârsău, Berveni, Săcășeni, Micula, Căpleni, Foieni, Apa, Cehal, Tarna Mare, Beltiug, Certeze (nota aut.: nici vorbă de municipiul Carei!).  Comuna Petrești are amenajată deja o suprafață de 17.000 mp pentru picnic, conform cerințelor legale. Lucrările de amenajare a noilor locații sunt demarate în orașele Livada și Negrești-Oaș. Primăria Negrești-Oaș a stabilit locațiile de picnic, a montat indicatoarele de orientare spre acestea și a început dotarea acestora conform legii. Locațiile din Negrești-Oaș sunt situate în zona Valea Măriei (2 spații de picnic — la pădure și la lacuri) precum și în zona stațiunii Luna-Șes și însumează 26.000 mp. Primăria Livada și-a propus amenajarea a 3 locuri de picnic, unul în zona centrală — zona de agrement și baza sportivă, în suprafață de 2.000 mp unde se execută deja lucrări de terasamente și alte două, în suprafață de 3.500 de mp în zona pădurii și a lacului de la Adrian. Printre obligațiile pe care le are autoritatea locală în calitate de administrator al zonelor de picnic se numără amenajarea de locuri speciale pentru aprinderea focului, dotarea cu containere destinate colectării selective a deșeurilor, amplasarea de toalete ecologice precum și organizarea serviciului de verificare zilnică a zonelor în care se desfășoară activitățile de picnic. Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu va verifica în perioada următoare, cu ocazia controalelor tematice în teritoriu, inclusiv amenajarea corespunzătoare de către autoritățile locale a locațiilor de picnic precum și starea de salubritate a zonelor tradiționale de picnic, amplasate pe domeniul public sau privat. Prefectul județului, dr. Eugeniu Avram, lansează un apel către toți cetățenii de a contribui la protejarea mediului înconjurător prin desfășurarea în condiții civilizate, în respect pentru natură, a activităților recreative prilejuite de minivacanța de 1 mai. Cancelaria Prefectului, 29.04.2014.”

La aproape un an de la comunicatul de presă al Prefectului Județului Satu Mare, dr. Eugeniu Avram, s-a organizat la Carei, în ziua de 16 mai, petrecerea câmpenească numită “Majális a kastélykertben” la care organizația locală UDMR (RDMSZ) i-a invitat să participe pe toți locuitorii municipiului Carei, declarând că petrecerea nu va avea nici un fel de caracter politic sau electoral.

Pentru un observator oarecare care urmărește acest gen de evenimente de la distanță și doar prin intermediul presei scrise sau a fotografiilor, a fost evident că acesta a fost evenimentul cel mai “gustat” care a avut loc în incinta Parcului Dendrologic al Castelului Karolyi din Carei săptămâna trecută, având un număr destul de mare de participanți, fiind pe placul “petrecăreților” careieni fiindcă a fost și cel mai ” udat”, având ca vedetă incontestabilă concursul de preparare al tradiționalului “bogrács”.  A ieșit din nou în evidență priceperea indiscutabilă și experiența îndelungată dobândită de organizația locală UDMR (RDMSZ) , dovedită deja de-a lungul anilor, în organizarea unor astfel de evenimente gastronomice. Ce-ai al lor este al lor și este pus de-o parte!

De remarcat că la eveniment au participat nu numai concurenți maghiari ci și concurenți români, sau mai precis, se pot identifica în fotografiile făcute concurenților preparatori de bogrács unguresc și membri unei echipe a PRL-ului, avându-l ca bucătar șef pe consilierul local traseist Bujor Păușan, iar ca devoată suporteră, așezată comod pe o bancă, pe consiliera locală, de altfel tot traseistă, pe doamna profesoară Alina Mocanu.  Bujor Păușan n-a păstrat ca amintire a trecerii lui meteorice pe la PNL decât o singură găleată galbenă de plastic cu însemnele partidului, în schimb a afișat cu mândrie în timp ce se chinuia cu bográcsul o cascheta albastră proprită bine pe niște ochelari de soare și a cărei inscriptie ne îndemna, prin luna noiembrie a anului trecut, să-l alegem pe Tăriceanu ca președinte. (Spre dezamăgirea cruntă a purtătorului caschetei albastre, treaba asta nu se va putea intâmpla în condiții normale, decât eventual după alți 5 ani, fiindcă acum România are un alt președinte ales; sau se va putea întâmpla într-un mod cert, doar exact la Paștele Cailor).

Nimic de mirare sau de condamnat în toate astea, fiind arhicunoscută relația de strânsă colaborare existentă pe plan local în cadrul Consiliului Local al Primăriei Municipiului Carei dintre consilierii UDMR (formațiunea care în alianță cu reprezentanții FDG este incontestabil vioara întâi în cadrul CL prin numărul mai mare de consilieri de care dispune, dar mai ales prin toate cele pe care le aranjează, le pune la cale și le impune consilierilor udemeriști ascultători și lipsiți de orice fel de inițiativă, primașul – și asta doar fiindcă așa vor mușchii lui) precum și reprezentanții tăcuți ai partidului reprezentat de traseiștii foști liberali ajunși în PRL, alături de cei doi reprezentanți PSD, toți niște consilieri extrem de cuminți, așezați foarte bine pe fundulețele și în banca lor, care nu sunt în stare să spună de cele mai multe ori decât un foarte agramat “pâs” (sau “pas”) la ședințele consiliului local, consilieri care în ultimul an nu au avut nici măcar o singură inițiativă în cadrul CL, votanți extrem de ascultători și total obedienți, inclusiv atunci când se iau hotărâri ce contravin în mod flagrant intereselor comunitătii careiene românești, fiindcă sunt, toți patru, la modul general vorbind, doar niște pupincuriști devotați primașului.

Am avut doar o singură nelămurire legată de acest eveniment-paranghelie tradițional și care s-a numit “Majális a Kastélykertben”.

Este cunoscut faptul că Parcul Dendrologic al Castelului Karolyi, a cărui reabilitare, inclusiv reabilitarea castelului în sine, a costat cca 5 milioane de €, este considerat de multă lume ca fiind bijuteria, cireașa de pe tortul turismului sătmărean.

O apreciere care pare să fie destul de realistă.

In acest cadru, în cel al Castelului Karolyi se organizează evenimente culturale de înaltă ținută, evenimente cu pretenții, unele notabile, cu mare ștaif, așa cum au avut loc si săptămâna trecută, ca de exemplu, dar fără să le pun în vreo ordine prestabilită: Reprezentația Trupei de teatru M.E.E.M. din cadrul secției de teatru amator în limba română de la Centrul Cultural Carei cu spectacolului de teatru absurd „Cântăreața cheală”, adaptare după Eugen Ionescu; Relansarea campaniei de promovare a lecturii în aer liber, intitulată „Cuibul de cărți”; Schimbarea fotografiilor și poeziilor din Stațiile de autobuz din municipiul Carei; Comemorarea Sfântului Andrei Șaguna Mitropolitul Transilvaniei; vernisarea unei expoziţii de carte veche românească; simpozionul cu titlul ”Andrei Şaguna şi Revoluţia de la 1848-1849″; Concertul de flaut și pian susținut de Földi Nikolett – flaut și de profesoara sa – la pian; Noaptea Albă a Muzeelor la Carei, etc. O activitate civică și culturală remarcabilă.

Nedumerirea mea constă doar in faptul că dacă evenimentele care au loc în Castel și in parcul Castelului sunt în general evenimente culturale de înaltă ținută, cu pretenții, de ce se mai permite organizarea în Parcul Dendrologic, cel recent reabilitat pe bani europeni, a unor astfel de evenimente “câmpenești” bográcsiste, care deși sunt tradiționale, sunt totuși de o calitate si de un bun gust îndoielnic, sunt de fapt niște parasztságok, niște cigányságok, evenimente în cursul cărora se aprind ruguri puternic fumegânde și poluante ce servesc la încălzirea și la fierberea bográcsului aflat în oale mai mult sau mai puțin afumate, fără a mai pune la socoteală toată mizeria care rămâne după concurenții participanți la final de paranghelie, la final de buli, de mulatság.

Nu am absolut nimic împotriva acestui concurs tradițional de preparare a bográcsului, dacă el este pe placul cetățenilor careieni, sau a concursului tradițional de înjunghiat și de ciopârțit porci (care are loc iarna). Am însă multe de spus împotriva locului în care se defășoară în prezent acest concurs.

Îndrăznesc să fac pariu cu oricine că locul în care s-a desfășurat concursul de preparat bogrács, adică Parcul Dendrologic al Castelului Károlyi nu a fost desemnat și aprobat în conformitate cu prevederile Legii nr. 54/2013 ca fiind destinat unor evenimente de picnic cuncarter OCAZIONAL prin nici o hotărăre a Consiliului Local al Primăriei Municipiului Carei, așa cum prevede legea, așa cum s-a întâmplat în cazul citat mai sus, adică in cazul Hotărârii nr. 7/2013 a Consiliului Local al Primăriei Orașului Valea lui Mihai. De ce la Valea lui Mihai se poate intra în legalitate și se poate respecta legea iar la Primăria Municipiului Carei se sfidează in permanența legile aflate in vigoare, la întrebarea asta nu știu să răspund.

În Parcul Dendrologic Primări Municipiului Carei nu a amenajat, așa cum cere legea, locuri speciale pentru aprinderea focului, nu s-a făcut dotarea cu containere destinate colectării selective a deșeurilor, unii dintre concurenți au făcut focul deschis direct pe sol lucru care este interzis de normele de apărare impotriva incendiilor, Primăria n-a amenajat un loc de parcare corespunzător pentru mașinile personale ale fierbătorilor de bogrács, aceștia trântindu-și fără nici o jenă sau rușine jipanele și automobilele luxoase pe “iarba verde de acasă” a parcului, deși se pare că accesul autovehiculelor in parc este interzis, nu cred că s-au amenajat in parc pichete cu ustensile necesare pentru stingerea incendiilor, nici vorbă ca primașul să fi emis așa zisele permise pentru lucrul cu foc deschis, etc.

Pe scurt și ca să nu mai lungesc mult vorba, “Majális a Kastélykertben” s-a putut desfășura doar ca urmare a unui nou abuz în funcție comis de primaș, fiindcă acesta a confundat din nou moșia statului cu moșia lu’ tac’su, fiindcă acesta a profitat și a abuzat din nou de faptul că doar el centrează și doar tot el dă cu capul, fiindcă și-a dat lui însuși (probabil că doar în somn, dar nici intr-un caz pe hârtie, printr-un act oficial) fiind atât primaș cât și președintele organizatiei locale UDMR (RDMSZ) organizatorul primcipal al parangheliei, aprobările necesare, etc.

 .

Eu unul cred că pentru desfășurarea unui astfel de concurs de preparat bogrács-uri, ar fi mult mai potrivit locul numit și definit de primaș ca fiind “Via Partidului (a P.C.R.-ului)”, loc care nu a fost incă retrocedat, loc aflat undeva in viile Careiului, după bifurcația văii (völgy) a Tireamului cu valea (völgy) a Ianculeștiului și care mai are se pare și diverse dotări utile (de exemplu grătare, dacă cumva acestea n-au fost șutite între timp de binevoitori foarte interesați, de contemporani de-ai noștri).

Argumentul principal pentru adoptarea acelui loc, ca loc de desfășurare in viitor a concursului de bogracs din cadrul sărbătorii de Majális, este faptul că via respectivă a fost a P.C.R.-ului, iar organizația locală UDMR (RDMSZ) Carei prin vajnicul ei lider, prin primaș, pare să fie urmașa legitimă la Carei al P.C.R.-ului, mai ales datorită faptului că actualul șef al organizației UDMR(RDMSZ) locale a fost adus cu surle și trompete și cu enorm de mari sacrificii ca să-i facă pe deplin fericiți pe careieni, de către județeana P.C.R., tocmai de pe la o fabrică de mobilă de prin Satu Mare, IPL,  la MobiCrasna din Carei, cam cu doi ani înainte de așa numita “revoluție” din decembrie ’89, care, zic unii, ca de exemplu Boros Ernö, ar fi avut loc și pe la Carei. Eu unul mă îndoiesc serios (până pe la pămãnt) că ar fi avut loc cândva vreo revoluție și pe la Carei.

Însă, cu ocazia definirii Viei P.C.R. ca loc de picnic careian, s-ar putea schimba numele evenimentului din “Majális a kastélykertben” în “Majális a komunista Párt szölöjében”.

Ar fi o denumire cât se poate de elegantă, realistă din punctul de vedere al adevărului istoric și foarte potrivită.

Horia Mărieș

București, 20 mai 2015

comentarii

de ......... la 20 mai 2015 - 19:18

Buletin :)))) voi mai aveti problema??

de Horia Mărieș la 20 mai 2015 - 20:04

@de ……… la 20 May 2015 – 19:18

Buletin 🙂 ))) voi mai aveti problema??

————–
Istețule ………, nu este vorba nici de Buletin 🙂 nici de Carte de Identitate.
Este vorba de mine.
Nu, nu mai am nici o problemă.
Mulțumesc de întrebare.

de ocso la 20 mai 2015 - 23:33

Nu sinteti normali,daca va ocupati doar de lucruri marunte si de birfe. Pentru voi orice eveniment ce se organizeaza este o problema.Si ce prostii organizati voi este CALITATE. Vai de voi……………….

de super la 21 mai 2015 - 00:02

de ce legea este pentru voi lucru marunt iar noi ceilalti trebuie sa o respectam? noi organizam prostii iar voi cand furati vreti si laude?
de ce noi trebuie sa platim darile la oras iar seful de la udmr nu plateste? de ce noi facem evenimente pe banii nostri iar voi pe ai orasului unde sunt si banii nostri?de ce nu traiti si voi la fel xca si noi si de ce bagati mana in pusculita orasului unde sunt banii tuturor?e normal sa furi de la altul si apoi sa il si critici? cam ocso leves vrei sa ne dai dar noi stim sa ne facem si una buna si sa nu stam la a voastra

de Horia Mărieș la 21 mai 2015 - 04:32

Nota autorului, apropo de “mesajele cifrate”

Fotografiile din articol, al căror autor este necunoscut, sau, mă rog, al cărui nume nu este menționat pe acolo, deși se pare că este un vajnic membru de partid care cu aceste poze pare să se comporte ca un miel care suge la mai multe oi (fiindcă le imprăstie pe unde poate pe net), sunt preluate de pe pagina facebook a organizației total apolitice numită RDMSZ Nagykároly. Mai sunt pe acolo incă alte câteva sute de poze care pot fi admirate de catre amatorii de senzații tari, toate referitoare la respectiva paranghelie câmpenească fumegândă din belșug ca intr-o șatră și organizată intr-un (cică) Parc Dendrologic, unde practic n-ai avea voie să te atungi de nici o floare, de nici un fir de iarbă, fiindcă toate verdețurile de pe acolo au costat … milioane.

de emil la 21 mai 2015 - 07:53

Horia Maries

Ziceati “Ce-i al lor este al lor și este pus de-o parte!”. Nu am inteles insa daca “ce-i al lor….” este si invelit in frunza de brusture!

de Horia Mărieș la 21 mai 2015 - 08:33

@emil la 21 May 2015 – 07:53

Eu știam că se șterge cu frunză de brusture, dar pot să mai am și nisciava confuzii printre amintiri.

Lasati un comentariu