Rusaliile

• publicat la: 31 mai 2015
Rusaliile

Pe 31 mai, la zece zile după Înălţarea lui Hristos, prăznuim Rusaliile – Pogorârea Sfântului Duh, numită și Duminica Cincizecimii (50 de zile de la Învierea Sa).

În această zi, Duhul Sfânt s-a pogorât peste Apostoli, sub forma unor limbi de foc, primind puterea de a grăi în limbi necunoscute de ei şi de a face cunoscută învăţătura Mântuitorului tuturor neamurilor.
Astfel, chiar în această zi, ei s-au putut face înţeleşi de toti iudeii sosiţi la Ierusalim din întregul Orientul, fiind în acelaţi timp criticaţi de pelerini pentru că nu îşi puteau explica minunea.

Petru i-a apărat însă pe Apostoli spunând că s-a împlinit profeţia lui Ioil: “Iar în zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul Meu peste tot trupul” (F.A. 2, 17, Ioil 3, 1). După cuvântarea lui Petru, 3.000 de persoane au primit botezul.

Faptele Apostolilor vorbesc despre împlinirea făgăduinţei trimiterii Duhului în ziua Cincizecimii.

Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi că de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grai” (F.A. 2, 1-4).

Pentru ca darul Duhului să vină însă, trebuia ca Hristos sa plece, Înălţarea fiind o condiţie necesară

“Vă este de folos ca să Mă duc Eu. Căci dacă nu Mă voi duce, Mângâietorul nu va veni la voi, iar dacă Mă voi duce, îl voi trimite la voi. Şi El venind va vădi lumea de păcat… Acela, Duhul Adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul; căci nu va vorbi de la Sine, ci câte va auzi vă va vorbi şi cele viitoare vă va veşti. Acela Mă va slăvi, pentru că din al Meu va lua şi vă va vesti. Toate câte are Tatăl ale Mele sunt; de aceea am zis că din al Meu ia şi vă vesteşte vouă” (În. 16, 7-15).
“Cincizecimea este naşterea din nou, duhovnicească, a omului în Sfântul Duh şi Revelaţia definitivă a tainei treimice. În întrupare, Dumnezeu Se naşte în trup, Se face om. Începând de la Cincizecime, omul, prin harul Duhului Sfânt, poate deveni Dumnezeu, după cum spune Sfântul Simeon Noul Teolog”, potrivit crestinortodox.ro.
Cincizecimea este a doua lucrare a Tatălui: după ce Hristos Şi-a încheiat misiunea şi S-a întors la Tatăl, Tatăl trimite Duhul Sfant în persoană, acesta fiind şi rostul întregii lucrări mântuitoare a lui Hristos, credincioşii să primească Duhul Sfânt, scrie sursa citată. Prima zi după Cincizecime este, de altfel, închinată Sfintei Treimi.
În Simbolul credinţei noastre creştine, noi mărturisim despre Sfântul Duh că El este “Domnul de-viaţă-Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci”. El este veşnic. Deci, este fără început şi fără sfârşit, de o fiinţă cu Tatăl şi cu Fiul. El are în Sine toate atributele dumnezeirii şi este prezent şi activ în toate lucrările îndreptate spre lume ale Sfintei Treimi.

In ajunul Rusaliilor se ţin Moşii de vară sau de Rusalii, cu târguri unde oamenii găsesc cele necesare pomenilor, dar care sunt şi prilej de veselie. Se crede că sufletele morţilor (moşilor), după ce părăsesc mormintele în Joia Mare (cea de dinaintea Paştilor), se preumblă printre cei vii, înapoindu-se la locul lor în Ajunul Rusaliilor.

De Rusalii, este obişnuit şi faimosul joc al căluşarilor, constând în săritul peste foc pentru a scăpa de iele – zâne rele.

Tot de Rusalii, în biserici se aduc ramuri verzi de tei sau de nuc, care se binecuvântează şi se împart credincioşilor. Acestea simbolizează limbile de foc ale puterii Sfântului Duh pogorât peste apostoli.

Potrivit tradiţiei Bisericii Ortodoxe, lunea de după duminica Rusaliilor este consacrată proslăvirii Sfintei Treimi (Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh). Astfel, sărbătoarea Rusaliilor are consacrate două zile.

În România, ambele sunt zile libere.

Lasati un comentariu