303 fapte de natură penală şi 3163 fapte de natură contravenţională constatate de jandarmii sătmăreni în anul 2015

• publicat la: 19 January 2016
303 fapte de natură penală şi 3163 fapte de natură contravenţională constatate de jandarmii sătmăreni în anul 2015

A avut loc şedinţa de evaluare a activităţii desfăşurate şi a rezultatelor obţinute de I.J.J. Satu Mare în anul 2015. La şedinţa de evaluare au participat domnul general de brigadă dr. Ovidiu Vasilică, Prim Adjunct al Inspectorului General al Jandarmeriei Române, prefectul judeţului Satu Mare, domnul  dr. Eugeniu Avram,  primarul municipiului Satu Mare, domnul dr. Dorel Coica, şefii instituţiilor din sistemul de apărare publică şi siguranţă  naţională, dar şi cadre ale Jandarmeriei Satu Mare.

Activitatea a fost condusă  de domnul colonel Vasile BOCEA, Inspectorul şef al  Inspectoratului de Jandarmi Judeţean  Satu Mare şi a evidenţiat rezultatele obţinute, greutăţile întâmpinate şi modul de rezolvare a acestora, conturând totodată şi principalele direcţii de acţiune pentru anul 2016.

 

Prezervarea climatului de normalitate civică, de ordine şi siguranţă publică a reprezentat permanent o prioritate pentru Jandarmeria Satu Mare, care, prin structurile sale specializate, a căutat să identifice cele mai eficiente forme şi modalităţi de realizare a acestui obiectiv.

Pentru ducerea la îndeplinire a acestui obiectiv, jandarmii sătmăreni au executat în cursul anului 2015, peste 4209 misiuni specifice.

Pe genuri de misiuni, situaţia se prezintă astfel:   3141  misiuni de menţinere a ordini publice; 280  misiuni de asigurare a ordinii publice; 381  acţiuni de restabilire a ordinii publice; 248  acţiuni executate în cooperare cu alte instituţii şi pentru efectuarea unor acte procedurale; 159   misiuni de punere in aplicare a mandatelor de aducere.

 Conform prevederilor legale în vigoare, în anul 2015 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare a asigurat paza şi protecţia unui număr de 18 obiective. În vederea desfăşurării în condiţii de siguranţă a şedinţelor de judecată, în perioada analizată, s-a asigurat şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării în condiţii de normalitate a activităţilor la instanţele judecătoreşti în 13 săli de judecată. Totodată jandarmii sătmăreni au asigurat paza şi protecţia transporturilor speciale, de bunuri şi valori precum şi a transportului corespondenţei clasificate, astfel: 19 transporturi de produse cu caracter special în beneficiul I.J.J. Satu Mare şi 173 transporturi de bunuri şi valori.

În urma executării acestor misiuni, la nivelul I.J.J. Satu Mare, au fost constatate un număr de 303 fapte de natură penală şi 3163 fapte de natură contravenţională.

Din cele 303 fapte de natură penală, 67 au fost constatate în mod independent şi 236 în sistem integrat cu poliţia.

Din totalul de 67 fapte de natură penală constatate în mod independent, 51 au fost săvârşite şi constatate în mediul urban şi 16 au fost săvârşite şi constatate în mediul rural.

Cu ocazia infracţiunilor constatate în anul 2015, au fost identificaţi 66 de făptuitori ( 49 în mediul urban şi 17 în mediul rural). Dintre infracţiunile constatate independent de jandarmi în cursul anului trecut, amintim: furturi de diferite bunuri, oferirea spre vânzare de mărfuri contrafăcute, oferirea spre vânzare de mărfuri de produse piratate, tăiere ilegală de arbori, portul fără drept de obiecte periculoase, folosirea de instalaţii clandestine în scopul sustragerii de curent electric şi furturi de energie electrică.

În domeniul constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor contravenţionale, personalul Jandarmeriei Satu Mare a constatat şi aplicat un număr de 3163 sancţiuni contravenţionale.

Din totalul sancţiunilor contravenţionale aplicate, 2367 sunt amenzi aplicate, iar 846 sunt avertismente scrise.

 

In anul 2015, jandarmii sătmăreni au desfăşurat o serie de   activităţi şi campanii preventiv- informative, recreative, acţiuni de voluntariat, acţiuni de prezentare a specificului Jandarmeriei, dar şi activităţi de reprezentare şi protocol.

Scopul acestor activităţi a fost acela de a informa cetăţenii indiferent de vârstă şi naţionalitate, asupra tipurilor de misiuni pe care Jandarmeria le îndeplineşte pentru siguranţa şi în folosul cetăţeanului atât la nivel local cât şi în afara graniţelor ţării, dar şi asupra rolului pe care Jandarmeria îl are în societate în asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă pentru sătmăreni.

Pentru realizarea scopului propus au fost desfăşurate o serie de activităţi preventive cu elevii în şcoli, în tabere şcolare, atât în timpul şcolii, cât şi în vacanţe. Pentru a susţine demersul nostru informaţional, au fost distribuite elevilor o serie de materiale informative, au fost realizate exerciţii demonstrative şi activităţi de prezentare a materialelor din dotare, a tehnicii specifice Jandarmeriei.

În programul educaţional Şcoala Altfel am sprijinit unităţile de învăţământ, susţinând activităţi preventive-informative demonstrative şi recreative.

Alături de activităţile preventive desfăşurate cu elevii din judeţul nostru, jandarmii sătmăreni s-au implicat în activităţi de voluntariat, în beneficiul copiilor  cu problem de sănătate din judeţul Satu Mare.

Activităţile desfăşurate pentru aceşti copii sau tineri au avut menirea să  menţină o stare de bine, prin implicarea acestora în activităţi cu trăiri emoţionale intense. Au fost prezentate cu acest prilej o suită de exerciţii tactice şi demonstrative, copiii fiind implicaţi direct în desfăşurarea acestora.

Tot în cadrul acţiunilor de voluntariat se înscriu şi acţiunile de donare de sânge la solicitarea Centrului de Transfuzii Sangvine Satu Mare.

O misiune deosebit de importantă a revenit Jandarmeriei în anul 2015 cu prilejul sărbătoririi diferilor zile festive (Ziua Naţională a României, Ziua Imnului, Ziua Drapelului, Ziua Victoriei Revoluţiei, Ziua Eroilor, Ziua Armatei, Ziua Unirii), când pe lângă asigurarea măsurilor de ordine publică, jandarmii au susţinut organizarea şi desfăşurarea festivităţilor.

Invitaţii prezenţi la activitatea de evaluare au evidenţiat colaborarea foarte bună cu Jandarmeria Satu Mare pe parcursul anului precedent şi au remarcat profesionalismul dovedit de jandarmi pe timpul executării misiunilor în comun.

Domnul colonel Dan Gheorghe a afirmat că există o cooperare excelentă între I.S.U.  şi Jandarmeria Satu Mare, iar sprijinul acordat de echipajele de jandarmerie în situaţiile de urgenţă a fost, de fiecare dată, substanţial şi prompt.

Au rostit apoi alocutiuni toti invitatii.  În final, inspectorul şef al Jandarmeriei  Satu Mare,  colonelul   Vasile Bocea,  a mulţumit tuturor participanţilor pentru aprecierile făcute şi a  adresat mulţumiri şefilor de instituţii pentru buna colaborare şi cooperare  în anul care a trecut.

Totodată colonelul   Vasile Bocea, inspectorul şef al Jandarmeriei  Satu Mare a  mulţumit jandarmilor pentru implicare, pentru dăruirea şi loialitatea, pasiunea şi curajul, cinstea şi onoarea de care au dat dovadă.

Lasati un comentariu