Birocrația care ne copleșește

• publicat la: 12 September 2016
Birocrația care ne copleșește

In anii ce au urmat Revolutiei din Decembrie 1989 modificarea denumirii unor strazi a fost una dintre primele schimbări majore care i-au afectat pe locuitorii orașelor și municipiilor din țară, inclusiv pe locuitorii municipiului Carei.

Reglementând, prin art. 36, categoriile de atribuţii exercitate de consiliul local, Legea nr. 215/2001 prevede, în alin. 5 lit. d), atribuirea sau schimbarea “în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local”.
Se constată, astfel, că şi Legea nr. 215/2001 face trimitere la legea specială în materia atribuirii sau schimbării de denumiri. Atribuirea sau schimbarea de denumiri este reglementată prin O.G. nr. 63/2002, ordonanţă care, la art. 1, indică legea ca modalitatea de atribuire sau schimbare a denumirilor unităţilor administrativ-teritoriale, iar la art. 2 reglementează atribuirea sau schimbarea de denumiri, altele decât cele prevăzute la art. 1.  În privinţa atribuirii sau schimbării de denumiri pentru parcuri, pieţe, oboare, cartiere, străzi, staţii ale mijloacelor de transport în comun, precum şi pentru obiective şi instituţii de interes local, art. 2 lit. d) prevede că acestea se fac de către „consiliile locale, prin hotărâre”.

Se constată că atât art. 36 din Legea nr. 215/2001, cât şi dispoziţiile speciale cuprinse în O.G. nr. 63/2002 dau în competenţa consiliilor locale atribuirea numelor anumitor persoane unor străzi, parcuri, pieţe şi a altor asemenea locuri publice, această atribuţie fiind exercitată în sfera celor prevăzute de art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului. Din dispoziţiile menţionate rezultă în mod clar că prerogativa atribuirii de denumiri de străzi aparţine în mod exclusiv consiliului local.

Mai pe scurt spus, in municipiul Carei, prerogativa atribuirii de denumiri de străzi aparține în mod exclusiv Consiliului Local Carei, prin Hotărâri.

Și Consiliul Local Carei și-a făcut “datoria” din acest punct de vedere, de-a lungul anilor fiind schimbate denumirile a o grămadă de străzi în Carei. Nu am avut răbdare să cercetez istoricul acestor schimbării fiindcă oricum, hotărârile C.L. Carei care sunt anterioare anului 2012 nu mai apar pe portal, pe pagina oficială web a Primăriei Carei. Rămâne să fiu crezut pe cuvânt.

Afectează oare aceste schimbări de denumiri de străzi viața locuitorilor municipiului Carei? Am constatat, pe propria mea piele, că o afectează și încă intr-o măsură mult mai mare decât mi-aș fi închipuit.

Vă aflați printre cei care s-au trezit peste noapte că strada pe care stau de foarte mulți ani poartă acum un alt nume? Chiar dacă schimbarea nu vi se pare foarte importantă, trebuie sa stiți că, în cazul in care nu faceți demersurile legale, aceasta vă poate crea unele probleme.

In ultimii ani, schimbarile numelor unor strazi a dat de lucru la mii de oameni. Fie ca modificarea a fost ceruta prin vreun “protocol de gradul zero”, incheiat intre primării din state diferite, de un descendent al unei familii care a făcut istorie locală, sau de consiliile locale, această “activitate” a scos mulți bani din buzunarele locatarilor in cauză.

De exemplu, dar fără a intra în amănunte, persoanele care locuiesc pe străzi ale căror denumiri au fost modificate trebuie să se adreseze primăriei, pentru obtinerea unui certificat care sa ateste schimbarea. Pe baza acestui document, ei vor putea solicita Poliției schimbarea actului de identitate, a pasaportului si eventual a carnetului de conducere, fara a scapa insa de plata taxelor legale. Locatarii acestor strazi trebuie sa „declare” schimbarea de denumire si la sectia financiara ori la judecatorie sau la cadastru, acolo unde se face intabularea.

Să presupunem că un cetățean oarecare devine proprietarul unui imobil din Carei (prin moștenire, printr-un contract de vânzare-cumpărare, prin retrocedare, etc.). Omul, de bună credință, vrea să-și pună puțină ordine în viață și devenind proprietar, vrea să încheie, pe numele lui, contracte cu furnizorii locali de utilități (Electrica, Apaserv, E.ON, telefoane, cablu TV, furnizori internet, etc.).
Abia aici începe coșmarul, beleua, dacă cumva a avut neșansa ca imobilul al cărui proprietar este, să figureaze în extrasul de carte funciară emis (foarte recent) de OCPI Satu Mare – BCPI Carei în Carei, pe str. Culturii, în loc să figureze, așa cum ar fi fost normal, pe str. Iuliu Maniu, denumirea actuală. (Acesta este doar un exemplu de stradă a cărei denumire a fost schimbată printr-o hotărâre a CL Carei, dar sunt ferm convins că situația de repetă in cazul multor alte străzi, cum ar fi de ex. și Mara vs. Vonház, etc.).

Când cetăteanul ajunge la ghișeele celor trei principali furnizori Electrica, Apaserv și E.ON din Carei, pentru a intreprinde demersurile necesare încheierii contractelor de furnizare, inevitabil, este trimis imediat la plimbare de către amabilele și competentele funcționare de la ghișeu, fiindcă in actul de proprietate (extras de carte funciară) figurează strada Culturii, în loc de strada Iuliu Maniu. Este trimis la plimbare pentru a face rost de hârțoage, documente, adeverințe, patalamale oficiale din care să rezulte că strada care s-a numit Culturii (sau Karl Marx, sau Kolcsey, sau cum s-o mai fi numit ea în antichitate) este aceeași cu actuala stradă Iuliu Maniu. De parcă cetățeanul ar avea ceva vină, ar avea ceva în clin și mânecă cu HCL Carei prin care s-a operat schimbarea denumirii străzii.

Pentru respectarea adevărului, trebuie menționat aici că dacă cetățeanul mai are niscaiva sânge în instalație, dacă nu este emotiv și timid, dacă are nervii la purtător, dacă știe să rostească argumente logice pe un ton ceva mai ridicat decât cel normal, atunci, atât la Apaserv Carei cât și la Electrica Carei trece până la urmă peste această solicitare absurdă a funcționarei de la ghișeu și reușeste să-și finalizeze treaba (semnarea contractului de furnizare).

Nu același lucru se întâmplă însă la E.ON (Carei). Acolo, poți fi și Papa de la Roma, fiindcă până când nu revii cu o “adeverință” emisă de Primăria Carei din care să rezulte că fosta str. Culturii este de fapt actuala stradă Iuliu Maniu, nu stă nimeni, nici măcar portarul, de vorbă cu tine.

Fac o mică paranteză. Rar mi-a fost dat să constat o atare desconsiderare a clientului/consumatorului, o atât de mare bătaie de joc la adresa cetățeanului ca la Biroul de Relații cu Publicul din Carei al celebrei companii E.ON.
Au program de lucru cu publicul o singură zi pe săptămână, miercuri, intre orele 9 și 15. Au o singură functionară care răspunde solicitarilor cetățenilor, amabilă de altfel, dar care este infectată fără nici o șansă de vindecare cu microbul birocrației excesive. Nu iese din tiparul pe care l-a invățat, din șabloanele standard, nici să o pici cu ceară, nu are nici o putere de decizie atunci când este vorba de luat o hotârâre logică într-o situație simplă, dar neuzuală pentru dânsa.
Am văzut in ziua de 07.09.2016 un bătrân de peste 85 de ani, în cârje, așteptând ore întregi pentru ca să poată intra la această unică funcționară, pentru a cere niște lămuriri minore legate de o factură emisă de E.ON.

INADMISIBIL, INTOLERABIL, O BĂTAIE DE JOC REVOLTĂTOATE! (Aprecieri personale pe care mi le asum, dar care ar fi cazul să fie citite și care să stea în atenția celor de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului – Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Satu-Mare).

Nu intru in detalii de procedură, dar un “Certificat de nomenclatură stradală” care să certifice că un imobil situat pe str. Iuliu Maniu din Carei, la un anumit număr, este idem  cu imobilul situat pe fosta str. Culturii la același număr, semnat de Seful Serviciului Urbanism și de Primar, se obține (în anumite condiții) relativ ușor și fără costuri pentru cetățean de la UAT Primăria Municipiului Carei.
Doar că cetățeanul trebuie să-și piardă vremea pentru a rezolva o situație in care n-are absolut nici o vină. Birocrația este cea care ne mănâncă până la urmă în țara asta bruma de sănătate care ne-a mai rămas.

Am realizat că toată această bulibășeală, inclusiv cea de la E.ON de care am povestit pe scurt mai sus, n-ar mai fi avut loc dacă evidențele cadastrale de la BCPI Carei ar fi fost reactualizate, aduse la zi, imediat după ce s-a născut câte o Hotărâre a CL Carei referitoare la schimbarea denumirii unei străzi din municipiul Carei. In consecință, m-am hotărât să curm răul din rădăcină și, fiind in posesia originalului “Certificat de nomenclatură stradală” emis de UAT Primăria Municipiului Carei, am solicitat (este drept, doar verbal, fiind in criză de timp) la BCPI Carei, reactualizarea din oficiu a denumirii străzii in extrasul de carte funciară. Mi s-a răspuns că acest lucru este posibil, dar doar urmare unei cereri și după plata de către mine a unei taxe de (parcă) 60 lei.
Recunosc, aici mi-a sărit definitiv țandăra, mi-am ieșit din pepeni. Nu pentru rahatul ăla de taxă de 60 de lei, ci pentru revolta cauzată de faptul că deși n-am nici o vină legată de schimbarea denumirii străzii Culturii în Iuliu Maniu, tot eu sunt cel care trebuie să plătească! DE CE ? Mai am alte două apartamente la aceeași adresă aflate exact in aceeași situatie.

Inchei povestea, sugerând (fiindcă nu-mi permit să “solicit”, ca să nu jignesc cumva pe cineva) Serviciului Urbanism din cadrul UAT Primăria Municipiul Carei precum și onoratei “conduceri”, adică Primarului Municipiului Carei, să intreprindă de urgență toate măsurile legale care se impun și pe care le are la dispozitie, prin a informa oficial prin CERTIFICATE DE NOMENCLATURĂ STRADALĂ toate entitățile interesate, începând cu Evidența Populației, trecând prin Electrica, Apaserv, E.ON, Telefoane, operatorii de TV prin cablu, gunoierii Florisal, notarii, etc., și ajungând mai ales pe la cei de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Carei, despre schimbările de denumiri de străzi din municipiul Carei, hotărâte de Consiliul Local Carei.

Pentru ca să nu mai trebuiască să umblu pe coclauri atât eu cât și alți locuitori careieni ca să dreg o situație cu foarte multe implicații legale birocratice, dar pentru care n-avem absolut nici o vină. Consider ca așa ar fi normal, așa ar trebui să procedeze o administrație locală responsabilă, intr-o țară civilizată.

Horia Mărieș

Potrivit amendamentului propus de consilierul Ilie Ciută la proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor pe anul 2016,  eliberarea de adeverințe de la UAT Carei pentru atestarea schimbării denumirii unei străzi se face cu titlu gratuit.

Buletin de Carei

Lasati un comentariu