Oferte de muncă la Carei! Un post de îngrijitor, bucătar , consilier debutant sau director adjunct

• publicat la: 11 March 2017
Oferte de muncă la Carei! Un post de îngrijitor, bucătar , consilier debutant sau director adjunct

Noi locuri de muncă vacante pentru careieni. Pentru cei aflaţi în căutarea unui  loc de muncă  Buletin de Carei  vă  oferă câteva variante aflate pe site  uri de profil.

Astfel, mai sunt 9 zile în care puteţi aplica pentru postul de îngrijitor I  Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1 din Carei, funcţie  contractuală  de execuție cu jumătate de normă. Se cer doar sutdii medii, vechimea nu are importanţă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 martie 2017, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 28 martie 2017, ora 11.00: proba scrisă;
 • 28 martie 2017, ora 13.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare puteţi obţine la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1 cu sediul în Carei, Str. Progresului nr. 8, Judeţul Satu Mare telefon: 0732/154.133.

Tot la  Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1   se organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante, de muncitor IV M bucătărie. Sunt acceptate studiile medii dar e nevoie de un curs de calificare ca  bucătar .

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 martie 2017, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 28 martie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
 • 29 martie 2017, ora 11.00: proba practică;
 • 29 martie 2017, ora 14.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare puteţi obţine la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1 cu sediul în Carei, Str. Progresului nr. 8, Judeţul Satu Mare telefon: 0732/154.133.

Mai sunt 2 zile până când vă mai puteţi depune dosarul pentru  concursul  de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului patrimoniu, administrarea domeniului public şi privat, agricol.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, într-una din specializările domeniului de licenţă inginerie şi management în agricultură.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 martie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data interviului va fi comunicată ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Carei din str. 1 Decembrie 1918, nr. 40, telefon 0261/861.566.

Pentru cei ce doresc un post de director există unul vacant la Direcţia judeţeană de pensii Satu Mare.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de director executiv adjunct – Direcţia Stabiliri şi Plăţi Prestaţii din cadrul Casei  Judeţene de Pensii  Satu Mare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 aprilie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

 

Buletin de Carei

comentarii

de aferim la 12 March 2017 - 21:01

dreptui ca la casa de pensii mere de directoare pesdista care a vandut pamantu de la capatu orasului impreuna cu raducu???

Lasati un comentariu