De frica adevărurilor spuse de un consilier, primarul evazionist Kovacs convoacă doar ședințe de tip electronic

• publicat la: 31 iulie 2020
De frica adevărurilor spuse de un consilier, primarul evazionist Kovacs convoacă doar ședințe de tip electronic

Dacă la Satu-Mare se țin ședințele Consiliului Județean cu consilierii adunați în jurul mesei din sala de ședință, la Carei evazionistul Kovacs se teme să dea ochii cu singurul consilier care pune întrebări incomode. Așa că convoacă doar ședințe în care voturile consilierilor se trimit pe mail. De la începutul lunii martie 2020 la Consiliul Local Carei nu a a vut loc nicio ședință online.

Singura ședință extraordinară convocată la sediul Primăriei Carei a avut loc în data de 13 iulie 2020 atunci când consilierul Ilie Ciută era prezent  la Curtea de Apel Oradea unde a contestat proiectul de hotărâre prin care se scutea de impozit asociația Equus.

Azi, 31 iulie 2020, a avut loc o nouă ședință fantomă la CL Carei. Ordinea de Zi cuprindea prea  multe proiecte de natură financiar-contabilă pentru a risca o ședință filmată, la sediul Primăriei. S-ar fi văzut din nou mașina de vot care nu are nicio intervenție în fața proiectelor inițiate de primarul evazionist chiar dacă unele afectează buzunarul comunității. În lipsa oricăror argumente față de cele semnalate de consilierul Ilie Ciută, consilierii personali ai primarului evazionist fabrică știri false despre consilierul Ciută pe care le postează pe blogurile lor personale.

Consilierul Ilie Ciută a câștigat la Curtea de Apel Oradea procesul împotriva Consiliului Local, a proiectului de hotărâre inițiat de primarul evazionist pentru scutirea de la plata impozitelor a asociației de creștere a cailor de rasă din Parcul Dendrologic Carei, Equus. Decizia a fost comunicată deja oficial dar nu a fost făcută publică de consilierii personali ai primarului care denigrează consilierul numit opoziție, Ilie Ciută.

Ordinea de Zi

Găsiți mai jos  și Ordinea de Zi a ședinței CL Satu Mare unde consilierii  vor fi prezenți în sala mare de ședințe.

 

A N U N Ț

În temeiul prevederilor art. 178, alin. (1), 179, alin. (6), coroborate cu prevederile art.135 alin. (4) și (5) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în baza Dispoziției nr.133/24.07.2020 a președintelui se convoacă Consiliul Județean Satu Mare în ședință ordinară, în data de 31.07.2020, ora 12.00, în sala mare de şedinţe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. 1.      PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2020

     

 1. 2.      PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) la data de 30 iunie 2020

 

      3.   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor spaţii situate în incintele unor clădiri aflate în proprietatea publică a Judeţului Satu Mare şi în administrarea Spitalului  Judeţean de Urgenţă Satu Mare

 

 1. 4.      PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei solicitanților care au acces la locuință, a Listei solicitanților care nu au acces la locuință și a Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L., aflate în administrarea Consiliului Județean Satu Mare

           

 1. 5.      PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Expertiză tehnică + DALI pentru obiectivul de investiție “Modernizare DJ 197 Tur-Intersecție DJ 109L”

     

 1. 6.      PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Expertiză tehnică + DALI pentru obiectivul de investiție “Pod pe DJ 109M în localitatea Tarna Mare, km21+317”
 1. 7.      PROIECT DE HOTĂRĂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Expertiză tehnică + DALI pentru obiectivul de investiție “Pod pe DJ 197, km4+500”

8.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizarea drumului județean DJ195B Doba-(DN 19) Boghiş – Dacia  –  Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, tronson II km 10+432-km22+849.837 Moftinu Mare – Criseni – Craidorolț”

 

 1. 9.      PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Satu Mare

 

 1. 10.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane cu handicap mental ”Sfânta Ana”  Carei

 

 1. 11.  PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  aprobarea Planului de restructurare a Centrului de îngrijire și asistență  socială ,,Alexandru” Carei

 

 1. 12.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de îngrijire și  asistență  socială “Șansa Satu Mare

 

 1. 13.   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea implementării de către Consiliul Județean Satu Mare a „Programului pentru școli al României”, în anii școlari 2020-2021, 2021-2022 și 2022-2023

 

 1. 14.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții ”Consolidare alunecare de teren în zona Luna Șes, județul Satu Mare”

 

 1. 15.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor stimulente financiare personalului medical și de specialitate din Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, pe anul 2020

          

 1. 16.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor stimulente financiare personalului medical și de specialitate din Spitalul Orășenesc Negrești – Oaș, pe anul 2020

 

 1. 17.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării în domeniul public al Județului Satu  Mare a imobilului situat în municipiul Satu Mare, str. Iuliu Maniu nr. 2,  înscris în CF nr. 161526 Satu Mare,  cu destinația de sediu al Bibliotecii Județene Satu Mare

 

       18.  DIVERSE

PREȘEDINTE,

Pataki Csaba

Lasati un comentariu