Doru Dinu Glăvan rămâne președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România

• publicat la: 14 iulie 2020
Doru Dinu Glăvan rămâne președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România

 

Adunarea Generală a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, sesiunea a II-a, a avut loc recent la Grădina de vară a Teatrului „Constantin Tănase” din București. Reunind ziariști și șefi de filiale din toată țara, manifestarea a reprezentat voința exprimată liber, prin vot deschis, a tuturor membrilor organizației, care i-au mandatat pe cei prezenți să le exprime votul la forul statutar al Uniunii.

Pe ordinea de zi a Adunării Generale a UZPR, sesiunea a II-a, s-au aflat mai multe puncte de cea mai mare importanță. În primul rând, s-a votat în unanimitate alegerea lui Doru Dinu Glăvan în funcția de președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, jurnaliștii prezenți considerând că este necesară continuitatea în activitatea fastă a UZPR din ultimii opt ani.

„UZPR a avut realizări remarcabile în acești ultimi ani și de aceea considerăm că este oportun să continuăm în aceeași formulă”, a punctat George Coandă, senior al Ordinului Ziariștilor, președinte al Juriului de onoare, disciplină și arbitraj al UZPR. Votul reprezentanților jurnaliștilor din toată țara a a consfințit continuitatea și l-a confirmat pe Doru Dinu Glăvan președinte al UZPR.

Adunarea Generală a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România a aprobat în unanimitate ca filialele să ţină alegeri pentru conducere la fiecare patru ani, continuarea eforturilor pentru legiferarea zilei de 28 iunie ca Zi a Ziaristului Român, iniţierea unor site-uri de profil, sub egida UZPR, care să conecteze organizaţia cu presa din America latină şi respectiv Orientul îndepărtat.

Prima ședință a noului Consiliu Director a stabilit funcțiile pentru membrii săi.

Adunarea generală a aprobat alte obiective importante:

În prima ședință a sa, Consiliul Director, sub conducerea președintelui Doru Dinu Glăvan, a configurat structura de conducere pentru următorii patru ani:

Președinte: Glăvan Doru Dinu

Vicepreședinți: Istudor Roxana, Stanciu Sorin

Secretar general: Diaconu Mădălina Corina

Purtător de cuvânt: Manea Dumitru (Miron Manega)

Membri: Băciuț Nicolae, Gîfu Daniela, Văduva Gheorghe, Gorea Costin Iuliana și Claudius Dociu

Trezorier: Onesa Răzvan

Membrii supleanți: Mihai Milca, Cepariu Cornel Pospai Mircea

Adunarea Generală din 11 iulie 2020, de la Teatrul de vară din Parcul Herăstrău – București, a luat și alte hotărâri importante:

A fost constituit Consiliul Național Consultativ, alcătuit din toți președinții și coordonatorii de Filiale, care va avea sesiuni anuale, sau ori de câte ori este nevoie

S-a hotărât ca, în perioada următoare, Consiliul Director să analizeze și să găsească forma optimă pentru instituirea unui jurământ al jurnalistului sau a unui angajament profesional pe care să-l semneze toți cei care doresc să fie membri ai Uniunii, cu responsabilitatea prestării unei activități deontologice, responsabile.

A fost aprobată propunrea ca, la nivelul Filialelor, să se organizeze la fiecare patru ani alegeri ale organelor de conducere, care își vor desemna reprezentanții pentru Adunarea Generală de Alegeri.
De semenea, Adunarea Generală a acceptat propunerea ca să se obțină donații pentru Uniune și din partea membrilor noștri care doresc să susțină financiar organizația, pentru desfășurarea numeroaselor activități de utilitate publică.

În cadrul Adunării Generale și de Alegeri au fost aprobate următoarele organisme:

Comisia de Atestare Profesională: Dan Constantin, Uban Valentin, Popescu Viorel, Marin Teodora, Zanfir Ovidiu

Juriul de onoare, disciplină și arbitraj: Coandă Gheorghe, Cionoff Șerban, Carp Firiță, Țigău Valentin, Nicolescu Viorica, David Ioan, Cucu Ion

Comisia de cenzori: Cristescu Ilie, Iuga Gianina, Rotaru Mariana

 

Lasati un comentariu