ASTRA ia atitudine împotriva atacurilor antinaționale!

• publicat la: 14 May 2021
ASTRA ia atitudine împotriva atacurilor antinaționale!
.
Asociațiile ASTRA Cluj, Mureș, Covasna-Harghita și Carei, comunicat comun:
De foarte multă vreme, cetățenii acestei țări constată cu indignare şi durere comportamentul condamnabil al clasei politice, ale cărei scopuri și obiective se depărtează tot mai mult de cele ale majorității populației care le-a dat votul și pe care ar fi obligați să o reprezinte.
Prăpastia care separă poporul țării de grupurile politice, care au ajuns temporar la butoanele de comandă ale statului, se adâncește pe zi ce trece, cei de la putere nemaiurmărind, decât într-o infimă proporție, programul politic asumat și îndepărtându-se tot mai mult de promisiunile făcute în campania electorală.
Ca atare, dialogul necesar, care să armonizeze și să facă capabilă participarea tuturor la procesul de exercitare a principiilor democratice care stau la baza sistemului relațional din UE, respectarea principiilor de transparență și de consultare permanentă cu cetățenii alegători, interesaţi şi chiar datori să cunoască în cunoștință de cauză toate hotărârile și legile care îi privesc, obligă guvernul și parlamentul să respecte această practică, nu s-o oculteze.
Spre dezamăgirea noastră, acest instrument democratic este mereu ocolit, multe dintre proiectele de lege nefiind comunicate cetățenilor țării, urmărindu-se votarea lor în secret, ceea ce reprezintă o încălcare flagrantă a intereselor fundamentale ale țării și a locuitorlor ei, punând națiunea română în fața unui fapt împlinit. Datoria noastră, a celor care reprezentăm vocea opiniei publice, este să ne opunem acestor practici, care nesocotesc principiile fundamentale ale statalități și independenței naționale și ne aservesc unor interese străine.
Ne opunem astfel tuturor celor care doresc să schimbe regula lucrurilor, urmărindu-și doar propriile interese, călcând în picioare drepturile de suveranitate ale națiunii, lipsa de colaborare și de transparență devenind endemică și păgubitoare.
Escamotând sistematic dialogul viu și permanent cu poporul, clasa politică s-a adâncit în urmărirea unor interese meschine, străine chiar de rațiunea sa de a exista pe scena politică, slujind, nu de puține ori, forțe oculte, ceea ce duce la șubrezirea construcției statului național, la pierderea încrederii poporului în oamenii care îl conduc, la îndepărtarea de linia normalității și statorniciei.
Acest comportament aberant și nedemocratic este constatat și în cazul mass-mediei, majoritatea canalelor de tv fiind departe de a răspunde doleanțelor de educație și instrucție ale maselor, fiind în chip stânjenitor aservite politicii oficiale, de manipulare și distragere a atenției populației conștiente și active de la adevăratele probleme ale țării, prin intermediul unor emisiuni care frizează derizoriul și facilul, menite să dezinformeze și nu să educe și nici să ridice nivelul de activism cetățenesc al populației plătitoare de taxe și impozite.
Trecutul național, tradițiile, cultura, arta, credința sunt constant ignorate de principalele posturi comerciale şi chiar de postul Tv naţional, în programul cărora informațiile importante de ordin educativ-civic lipsesc cu desăvâtșire.
Totodată lipsesc dezbaterile serioase pe teme de interes general și național, care să lămurească și să informeze cu celeritate telespectatorii, în așa fel ca oamenii să nu fie cooptați la actul de guvernare, ci să fie ținuți cât de departe de marile afaceri și derapaje ale unor miniștri, ale unor alţi oficiali de stat, de propuneri legislative, și de măsuri care vizează statul național.
Unul dintre aceste proiecte vizează schimbarea condițiilor de înstrăinare a pământului țării, cu înlăturarea prevederilor de până acum, condiții pe care nicio altă țară europeană sau din UE nu le-ar accepta.
Dat fiind importanța unui asemenea proiect legislativ, solicităm organelor noastre în drept declanșarea unui referendum pe această temă. Solicităm, de asemenea, informarea corectă și la timp a cetățenilor și deschiderea unor dezbateri televizate prin care fiecare cetățean să fie la curent cu măsurile preconizate, deschiderea unor rubrici speciale în presă. Ne exprimăm, totodată, indignarea că astfel de inițiative parlamentare, nocive și păgubitoare pentru țară, n-au fost aduse la cunoștința generală, și nici n-au fost însoțite de minime explicații motivaționale, ceea ce aruncă în spațiul public mari semne de întrebare, fapt care ne determină să solicităm retragerea acestui proiect de pe ordinea de zi a parlamentului, ca fiind antistatal și antinațional, având ca scop șubrezirea statului național și slujirea unor interese străine, urmărind ca principala avuție a țării, pământul, apărat prin jertfe de sânge și sacrificii de mai toate generațiile care s-au născut și crescut pe acest pământ, să treacă în mâini străine.
Este în joc însăși eliminarea uneia dintre caracteristicile de bază ale unei națiuni pentru transformarea țării într-o colonie sau țară de ocupație, şi, mai grav, dezmembrarea provinciilor istorice, ceea ce ar însemna un atentat criminal la existența și ființa noastră etnică.
Având în vedere încălcarea dreptului de informație și de decizie a cetățeanului în chestiunile fundamentale, care vizează însăși esența statului național, solicităm anularea unei asemenea inițiative de vânzare a pământului românesc la străini, neagreate de niciun cetățean cu simț patriotic al aceste țări.
Cluj, 6 mai 2021
Comitetul Director ASTRA Cluj, istoric și critic literar Dr. Mircea Popa, istoric Dr. Vasile Lechintan, ASTRA Mureș, președinte Prof. Univ. Dr. Ioan Sabău, ASTRA Covasna-Harghita, jurnalist Maria Crețu Graur, Dr. Ioan Lăcătușu, ASTRA Carei, inginer Daniela Ciută.
.
Vivat, Crescat, Floreat ASTRA!
.

comentarii

Raspunsuri

Lasati un comentariu