Asociaţiunea ASTRA- Despărţământul Carei. Adunarea generală de reconstituire

• publicat la: 21 septembrie 2014
Asociaţiunea ASTRA- Despărţământul Carei. Adunarea generală de reconstituire

Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura şi Cultura Poporului Român, cunoscută sub numele de Astra, prescurtarea de la Asociaţiunea Transilvană, a luat naştere în anul 1861. Ideea înfiinţării sale sub forma unei Societăţi literare a românilor din Transilvania aparţine lui Avram Iancu. Acesta, împreună cu Axente Sever şi Simion Bărnuţiu, au propus instituirea ei încă din anul  1852.  Este vorba de perioada imediat următoare  Revoluţiei de la 1848,perioada trezirii cu adevărat a conştiinţei naţionale a românilor şi a recunoaşterii, într-o formă sau alta, a forţei pe care aceştia o reprezintă, în ciuda asupririi de secole, pe teritoriul Transilvaniei.

Vremurile mari nasc oameni mari, zice o vorbă înţeleaptă. Şi astfel de oameni s-au  ridicat din rândurile românilor transilvani, care au îmbrăţişat cu mare entuziasm ideea înfăptuirii acestei asociaţiuni. Este vorba de Gheorghe Bariţiu, Iacob şi Andrei Mureşanu, Ioan Puşcariu, Sterca Şuluţiu, Paul Văsici şi alţii.

S-a remarcat în mod special însă Mitropolitul Andrei Şaguna, una dintre cele mai elevate personalităţi ale românilor. El a avut şi un rol deosebit în sprijinirea Revoluţiei de la 1848, fiind unul dintre organizatorii Marii Adunări de pe Câmpia Libertăţii de lângă Blaj şi contribuind, pe linie diplomatică, la obţinerea unei serii de avantaje în favoarea românilor.

Ca prim preşedinte al Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român este ales marele episcop ortodox, cel care a dus greul înfiinţării Asociaţiunii, iar în primii ei ani de existenţă s-a luptat din răsputeri pentru punerea ei pe baze trainice,fiind secondat de către greco-catolicii Timotei Cipariu şi George Bariţiu şi de un comitet central mixt .

Astra a reprezentat o adevărată academie populară a românilor, încurajând, stimulând şi organizând învăţământul, ştiinţa, cultura în genere, literatura şi artele în mod spe­cial. Astra a întemeiat primele şcoli pentru adulţi la sate, cu ajutorul învăţătorilor şi preoţilor. A publicat abecedare şi cărţi populare. A înfiinţat biblioteci, cele mai importante fiind la Sibiu şi Braşov, alături de numeroasele biblioteci săteşti şi case de citire.

Prin sistemul organizatoric, cu despărţăminte sau secţiuni şi cercuri, s-a extins în toată Transilvania şi, fără nici un ajutor oficial, prin cotizaţiile şi donaţiile membrilor, a reuşit, în petrecerea anilor, să aibă un bogat patrimoniu. „Biblioteca poporală” a Asociaţiunii a publicat numeroase cărţi de istorie, literatură, religie, economie, agricultură, creşterea animalelor şi igienă. A contribuit la înfiinţarea unor cooperative şi bănci. A organizat în permanenţă conferinţe, expoziţii şi muzee, sărbători tradiţionale, festivaluri de cântece şi dansuri populare, parade folclorice. Iar prin secţiunile ştiinţifico-literare a contribuit substanţial la dezvoltarea culturii profesioniste. Prin subvenţii, premii şi burse a sprijinit tineretul studios şi chiar pe savanţii cărturari consacraţi şi inventatori de talia lui Aurel Vlaicu.

Vineri, 26 septembrie 2014, de la ora 16,00,în sala festivă a Colegiului Tehnic Iuliu Maniu,va avea loc  Adunarea Generală de reconstituire a Asociaţiei ASTRA –Despărţământul Carei ,prin care se va  reînnoda un  fir al vieţii  culturale careiene care a pulsat intens până în anul 1948,când a fost scoasă inafara legii de  regimul de atunci.

ASTRA a fost desfiinţată ilegal în anul 1948. Au fost confiscate toate bunurile şi toate fondurile acumulate cu multă trudă în cursul atâtor decenii.  Amintirea Astrei n-a pierit însă. Bătrânii astrişti îşi mai ţineau în taină întrunirile, unii având chiar de suferit pentru această aducere aminte.

“E datoria noastră să  repunem cultura şi valorile locale pe făgaşul lor normal, pentru ca idealurile stabilite de înaintaşi  să ne însufleţească în permanenţă. Intenţionăm să acţionăm in spiritul demnităţii, al onoarei şi al mândriei că aparţinem poporului  român” sunt câteva din devizele  Despărţământului  Carei al Astrei.

Adunarea de reconstituire va fi onorată de prezenta Preşedintelui Asociaţiunii ASTRA, prof.univ.dr. Dumitru Acu,care va prezida si lucrările manifestării.

Parteneri media: TV Unu Satu Mare,Buletin de Carei si RadioTransilvania Carei.

comentarii

de Horia Mărieș la 22 septembrie 2014 - 02:51

Ultimii care au avut sarcini în conducerea asociației ASTRA Despărțământul Carei, înainte de desființarea ei de către comuniști în anul 1948 și care ar merita să fie măcar amintiti/pomeniți, fiindcă nimeni dintre aceștia nu mai este în viață, la “reconstituirea” ce va avea loc in ziua de 26 septembrie a.c. (nu de alta, dar sunt sigur că foarte puțină lume mai cunoaște azi acest amănunt), conform unui document semnat de Șeful Biroului de Siguranță, comisar Zaha Petru, document aflat în dosarele CNSAS de la Direcția Arhivă Centrală din București au fost:

“Tabel nominal cu membri comitetului de conducere ai Asociației ASTRA din Carei:
1. Andrei Bogdan, director de liceu, Președinte,
2. Nicolae Cadariu, profesor, Vicepreședinte,
3. Valentin Vanca, fierar, Casier,
4. Dr. Vasile Condor, avocat, Secretar,
5. Dr. Valer Câmpianu, avocat, Controlor,
6. Augustin Ossian, profesor, Bibliotecar,
7. Dr. Ioan Sălăgean, preot greco-catolic, Bibliotecar,
8. Iosif Negrean, comerciant, Econom.”

de Tiberiu Vanca la 23 septembrie 2014 - 19:02

Un omagiu celui care a fost Valentin Vanca, fratele părintelui meu, Valeriu. Reţin că a fost participant în calitate de candidat la o seamă de exerciţii electorale privind alegerile parlamentare dintre cele două războaie.
Mă închin şi în faţa ilustrului meu profesor, cel care a fost Domnul Augustin Osian.

de Pop Vasile la 29 septembrie 2014 - 09:05

FELICITĂRI, Doamnă Daniela !
Multe succese în misiunea nobilă pe care v-au încredinţat-o romănii din Carei şi împrejurimi.
Păşiţi cu încredere pe urmele a doi mari înaintaşi!
Părintele Protopop Demetriu Coroianu (1842-1924), din SANTĂU, care timp de peste 50 de ani a fost preşedintele ASTREI, Despărţământul Tăşnad. Adunările ASTRA se ţineau prin rotaţie în principalele localităţi ale zonei. Fiecare adunare se încheia cu o lecţie cu demonstraţie practică pe teme agricole de sezon. Părintele a înfiinţat multe biblioteci – un Badea CÂRŢAN al zonei. În Santău biblioteca există din anul 1907.
Pentru lupta de emancipare, culturalizare şi dreptate a românilor, a fost aprig persecutat de autorităţile maghiare – închis în mai multe rânduri, condamnat la moarte “prin ştreang”…, salvat de credinţa în Dumnezeu şi Armata Română.
Sunt mândru că sunt absolvent al Liceului “Vasile Lucaciu” din CAREI. “Leul din Şişeşti” (1852-1922), când a fost judecat de Tribunalul Regal din Satu Mare, în ianuarie 1893, a afirmat hotărât, cu vocea lui puternică; “EU voi ajunge să fiu ales deputat de Satu Mare în Parlamentul de la Bucureşti!… Cred în deplina reuşită a cauzei româneşti pentru că este o cauză dreaptă. Numai acele popoare se pot bucura de libertate care luptă pentru a o cuceri. Cred şi sunt sigur că vom învinge!”
Fiţi mândră, DOAMNĂ DANIELA, de aceşti înaintaşi! Păşiţi hotărâtă pe urmeme lor!
Vasile Pop

Lasati un comentariu