Controale ale ITM Satu Mare la 248 de adrese

• publicat la: 12 iulie 2020
Controale ale ITM Satu Mare la 248 de adrese

In cursul lunii iunie 2020, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 248 controale, din care 94 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 154 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), fiind constatate 335 deficiențe pentru înlăturarea cărora s-au dispus în anexele proceselor verbale de control 337  măsuri pentru înlăturarea acestora.  

I.       Cu ocazia celor 94 de controale în domeniul relaţiilor de muncă efectuate în luna iunie 2020 s-au aplicat în total 55 de sancţiuni contravenţionale, din care 6 amenzi în valoare de 14.300 lei și 49 avertismente, inspectorii de muncă dispunând 118 măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.

Pentru încălcarea unor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 33 sancțiuni (5 amenzi în valoare totală de 9.300 lei și 28 avertismente)

Pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților în format electronic au fost aplicate 14 sancțiuni ( 1 amendă în valoare de 5000 lei și 13 avertismente) și s-au dispus 17 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

În perioada iunie – iulie a.c. este în curs de desfășurare Campania Națională privind verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale referitoare la suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă.

Sunt de asemenea în curs de desfășurare acțiuni de control în cooperare cu alte instituții (Instituția Prefectului, Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Inspectoratul pt. Situații de Urgență, Poliția Locală, Direcția de Sănătate Publică, Direcția Sanitar Veterinară, Protecția Consumatorului)  pentru verificarea respectării măsurilor pentru prevenirea răspândirii SARS COV 2.

  1. II.              În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 154 controale în cursul lunii iunie 2020, fiind constatate 217 deficiențe (neconformități față de prevederile legale). Au fost aplicate 217 sancțiuni contravenționale, din care 6 amenzi (în valoare totală de 40.000 lei) și 211 avertismente. Au fost dispuse 219 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.  În cursul lunii iunie au fost comunicate (de către angajatori) 12 evenimente (cercetate conform legii de către angajatori, dosarele de cercetare urmând a  fi avizate de către I.T.M.).

III.     În cursul lunii iunie 2020 au fost eliberate 41 adeverințe de vechime în muncă în baza documentelor existente în arhiva ITM  și 5226  certificate/rapoarte cu informații extrase din baza de date REVISAL gestionată de Inspecția Muncii și au fost eliberate 13 carnete de muncă rămase neridicate de către titularii acestora.

IV.     În cursul lunii iunie 2020 au fost înregistrate la I.T.M. Satu Mare 32 de petiții și sesizări de la persoane fizice, precum și 59 solicitări de informații (în scris) comunicându-se răspunsuri în scris la termenele prevăzute de Ordonanța nr. 27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor și/sau, după caz, de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.  Aproape 1/3 dintre petiții și solicitările de informații au fost adresate prin poșta electronică (e-mail) sau prin intermediul portalului extern (formularul electronic).  Reamintim persoanelor care doresc să adreseze sesizări sau reclamații (îndeosebi cu ajutorul internetului) faptul că potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, nr. 27/2002, petițiile anonime (sau cele în care nu sunt menționate datele de identificare ale petenților) nu se iau în considerare și se clasează.  Menționăm  totodată că potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii inspectorii de muncă sunt obligați să păstreze confidenţialitatea asupra identităţii persoanei care semnalează nerespectarea prevederilor legale în domeniul RM și SSM şi să nu dezvăluie angajatorului, prepuşilor săi sau altor persoane faptul că efectuează controlul ca urmare a unei sesizări.

Având în vedere măsurile de protecție împotriva riscurilor de expunere la COVID 19 dar și operativitatea transmiterii petițiilor (precum și a răspunsurilor aferente), rugăm persoanele interesate să trimită petițiile prin poșta electronică (la adresa de e-mail: itmsatumare@itmsatumare.ro) sau prin intermediul formularului electronic pentru petiție, disponibil pe site-ul inspectoratului (www.itmsatumare.ro )  .

comentarii

de Marcel la 12 iulie 2020 - 12:59

Sa vina și la polipol ca șanț probleme grave, umilirea angajaților, șantajați zise face sclavie moderna

Lasati un comentariu