Peste 2600 de absolvenți ai claselor a VIII-a din județul Satu Mare s-au înscris la Evaluarea Națională

• publicat la: 14 iunie 2022
Peste 2600 de absolvenți ai claselor a VIII-a din județul Satu Mare s-au înscris la Evaluarea Națională

Evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, denumită în continuare evaluare naţională, se desfăşoară în anul şcolar 2021 – 2022 în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010 – 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010 – 2011 şi cu prevederile Ordinului ministrului educației nr. 5.149/30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2021 – 2022.

 

În județul Satu Mare, numărul candidaților  înscriși este 2630, din care:

Limba maternă maghiară:

Total candidați înscriși: 754

Limba maternă germană

Total candidați înscriși: 77

 

Numărul centrelor de examen: 20

Numărul centrelor zonale de evaluare: 2

 

Informații cu privire la desfășurarea probelor de examen

 Depozitarea bagajelor se face în sala special destinată, monitorizată audio-video.

Toate sălile în care se vor desfășura activități specifice evaluării naționale vor fi supravegheate audio-video și vor avea pe ușă anunțul privind monitorizarea.

Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețelele de socializare, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea/unitățile de învățământ/centrul/centrele de examen sau exteriorul.

Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul. Încălcarea regulilor menționate va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi vor fi eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia sau de alți cadidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit sau au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise.

Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1(unu) pe lucrarea scrisă.

În ziua primei probe, candidații vor primi, sub semnătură, codul unic de identificare, pe care îl vor folosi, pentru a afla, după afișare, rezultatele obținute.

În intervalul 9.00-9.15, candidații vor completa colțul secretizat și apoi va începe derularea timpului propriu-zis pentru rezolvarea subiectelor (120 de minute/180/240 de minute pentru cazurile speciale).

În situații excepționale, la cererea candidatului, cu încadrarea în timpul de 120 de minute/180/240 de minute, după caz, acesta poate primi altă broșură (iar broșura inițială se anulează).

Candidații care doresc să predea lucrarea înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră de la distribuirea subiectelor în săli.

 

CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2021 – 2022

14 iunie 2022 Limba şi literatura română – probă scrisă

16 iunie 2022 Matematica – probă scrisă

17 iunie 2022 Limba şi literatura maternă – probă scrisă

23 iunie 2022 Afişarea rezultatelor înaintea (până la ora 14,00) contestaţiilor

23 iunie 2022 (ora 16,00 – ora 19,00) Depunerea contestaţiilor

24 iunie 2022 Depunerea contestaţiilor (ora 8,00 – ora 12,00)

24 iunie – 29 iunie 2022 Soluţionarea contestaţiilor

30 iunie 2022 Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

 

Lasati un comentariu